Οι Επτά Σοφοί

Στα τέλη του 7ου αιώνα και στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ γεννήθηκαν και έδρασαν Επτά Μορφές του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, οι σκέψεις και οι συμβουλές των οποίων παρέμειναν ανεξίτηλες ως τις μέρες μας.
Αυτές οι Μορφές ανήκαν στους Επτά Σοφούς, που σφράγισαν τις δέλτους της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.