ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Γιά την εύκολη  πρόσβαση του χρήστη στο Διαδύκτιο, στην «Θυρίδα» της WorldΤhinkΒank, που περιλαμβάνει το ειδικό θέμα που τον απασχολεί, εξειδικεύσαμε και ταξινομήσαμε σε «Θεματικές Ενότητες» τις Θυρίδες, ώστε ο χρήστης να μπορεί άμεσα και γρήγορα να επιλέξει την «Θυρίδα» που αφορά στο ειδικό θέμα, που επιθυμεί να αξιοποιήσει και να το καταθέσει απο το προσωπικό του e-mail…………….

Οι χρήστες παρακαλούνται, να καταθέτουν με το email τους «Αιτήματα», που δεν υπερβαίνουν τις 120 λέξεις.

Αντίθετα, για καταθέσεις ολοκληρωμένων προτάσεων, που περιγράφουν αναλυτικά «Δημιουργικές Εκθέσεις» – οι οποίες δεν έχουν νομικό κώλυμα για κλοπή από τρίτους, στοιχείων ή ιδεών –  επιτρέπεται η δημοσίευσή τους μέχρι 600 λέξεις.

Η WorldΤhinkΒank σας επιτρέπει να επιλέξετε και να «ανοίξετε» ελεύθερα μιάν οποιαδήποτε θυρίδα, να ερευνήσετε αιτήματα συνεργασιών και τις «εκθέσεις» συγκεκριμένων δημιουργών, να καταθέσετε δική σας πρόταση συνεργασίας προς τρίτους ή από τρίτους, οι οποίοι δημοσιεύουν τα «ευρήματά τους» και τα «αιτήματα συνεργασίας τους» από ανθρώπους ή εταιρείες ή Δημόσιους Φορείς, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Είστε Eρευνητής; Επιτύχατε ένα καλό αποτέλεσμα σε μια Eπιστημονική, ή Tεχνική σας έρευνα; Επιθυμείτε να κοινοποιήσετε αυτό το αποτέλεσμα; Ζητάτε συνεργάτες για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

Πέτυχε η προσπάθειά σας σε μια καινούργια Εφεύρεση;

Πιστεύετε ότι, η εφαρμογή της στην Επιστημονική Κοινότητα και την Κοινωνία θα έχει επιτυχία;

Ζητάτε, ίσως, τεχνική ή άλλη συνεργασία με υποψήφιους συνεργάτες;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

Αγωνισθήκατε και επιτύχατε να δημιουργήσετε μια καινούργια Ευρεσιτεχνία χρήσιμη για την Επιστήμη, την Κοινωνία και την Οικογένεια;

Είστε ένας χρήσιμος ευρεσιτέχνης και ζητάτε να διαδόσετε στην τοπική ή την παγκόσμια κοινωνία αυτό που επιτύχατε;

Ζητάτε συνεργάτες ειδικής μορφής ή χρηματοδότες για την αξιοποίηση της ευρεσιτεχνίας σας;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

Ερευνήσατε και ανακαλύψατε μέσα στη γη χημικά ή άλλα στοιχεία, σπήλαια ή αρχαιολογικά ευρήματα ή θαμμένους θησαυρούς κάθε μορφής; Ανακαλύψατε σε υποθαλάσσιες έρευνες ζωντανά ή άλλα στοιχεία; Ανακαλύψατε σε εναέριες έρευνες, χημικά ή άλλα στοιχεία, ή είδη πουλιών, ή επαναστατικές μεθόδους πτήσεων που μειώνουν τις βαρυτικές επιδράσεις;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

Είστε ένας εμπνευσμένος τεχνικός και επιτύχατε σε μια οποιασδήποτε χρήσεως εφαρμογή, που βελτιώνει τις μέχρι σήμερα συνθήκες της εφηρμοσμένης Τεχνολογίας;

Πιστεύετε ότι, η «Τεχνική Εφαρμογή» που σχεδιάσατε, που πειραματισθήκατε, που αποδείξατε τα θετικά της αποτελέσματα, θα

είναι χρήσιμη για την Επιστήμη, για την Κοινωνία, για τους συνανθρώπους σας;

Ζητάτε συνεργάτες ή οικονομικές ενισχύσεις για την επαγγελματική αξιοποίηση της εφαρμογής σας;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ

Στα Πανεπιστήμια του κόσμου, υπάρχουν καθηγητές και φοιτητές, οι οποίοι κάνουν εμπνευσμένες προσωπικές Μελέτες και Διατριβές,

Διδακτορικά και θεωρητικές  Έρευνες πάνω σε θέματα Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Θρησκειολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών  Επιστημών.

Για την καλλιέργεια, την ολοκλήρωση, την αξιοποίηση αλλά και τις οικονομικές απολαβές που θα μπορεί να αποκτήσουν από αυτή την εργασία, χρειάζεται ενίοτε συνεργασία και με άλλα Πανεπιστήμια, όπως επίσης και αναζητήσεις χρηματοδοτικών φορέων, Δημοσίων ή Ιδιωτικών, που θα μπορούν να συνδράμουν στην ολοκλήρωση των πνευματικών αυτών αναζητήσεων.

Η «Θυρίδα» αυτή, θα σας είναι χρήσιμη να καταθέσετε το «Αίτημά» σας ή ακόμα και την Μελέτη σας, αναζητώντας τόσο την συμμετοχή από ξένα Πανεπιστήμια, όσο και την οικονομική ενίσχυση από χρηματοδότες, που θα μπορούν να προβάλλουν και αναδείξουν το Ακαδημαϊκό σας έργο.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ

Υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, σπουδαστές, φοιτητές, καθηγητές, επιστήμονες, συγγραφείς και λογοτέχνες εγνωσμένου κύρους, που έχουν γράψει Επιστημονικές Μελέτες, βιβλία και συγγράμματα, τα οποία για να γίνουν γνωστά στο κοινό, πρέπει να εκτυπωθούν και να διανεμηθούν ή να διανεμηθούν ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-book.

Υπάρχουν ακόμα, εκδότες που αναζητούν χαρισματικούς συγγραφείς, πρωτότυπους τίτλους και θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό.

Το σημείο συνάντησης των συγγραφέων και των εκδοτών είναι αυτή η «Θυρίδα». Υπάρχει σε κάποιο σημείο του κόσμου, αυτός που θα ενδιαφερθεί να συνεργαστείτε.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ

Οι ανήσυχοι φοιτητές, στα Πολυτεχνεία του κόσμου, ασχολούνται συχνά με πρωτότυπες τεχνικές κατασκευές, με ενεργειακούς μηχανισμούς, με ηλιακά αυτοκίνητα, με ρομποτικές κατασκευές, με προωθητικούς πυραύλους……

Ασχολούνται επίσης, με θέματα Αεροναυπηγικής, με υποβρύχια, με εξελιγμένα τεχνολογικά πλοία, με δημιουργήματα Νανοτεχνολογίας …

Πολλοί φοιτητές  αλλά και επόπτες καθηγητές ζητούν συνεργασία και με άλλα Πολυτεχνεία, σε όλο τον κόσμο, που να ασχολούνται με κοινά θέματα.

Αυτή η «Θυρίδα» επιδιώκει την ένωση φοιτητών και Πολυτεχνείων για την κάλυψη κοινών σκοπών και στόχων.

Υπάρχουν χαρισματικά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, σε όλες τις χώρες του κόσμου που διαθέτουν, κάποιο ξεχωριστό ταλέντο, πνευματικό, ψυχικό ή κινητικό, αλλά που είναι δύσκολο, αυτό το ταλέντο να γίνει γνωστό σε ανθρώπους, ή εταιρείες ή κοινωνικούς φορείς, που μπορούν να το αναδείξουν και να το αξιοποιήσουν.

Ένα σύντομο βιογραφικό κείμενο με αναφορά στο ταλέντο ενός αγοριού ή κοριτσιού, μέχρι 16 ετών, με μία φωτογραφία και ένα συγκεκριμένο «Αίτημα» συνεργασίας προς όσους έχουν ενδιαφέρον αξιοποίησης του συγκεκριμένου ταλέντου, μπορεί να αναδείξει το νεαρό άτομο σε παγκόσμια προσωπικότητα.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

ΙΑΤΡΙΚΗ

Υπάρχουν μεμονωμένα εργαστήρια ή εταιρείες που ειδικεύονται στην

έρευνα και παρασκευή βιολογικών σκευασμάτων βασισμένων σε ιστορικές καταβολές, της τοπικής ιατρικής βιβλιογραφίας τους – προφορικής παράδοσης τους, σε ειδικά φυσικά προϊόντα που παράγει η φύση της χώρας τους ή της ιδιαίτερης πατρίδας τους.

Τα προϊόντα αυτά, εφ’ όσον αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους από τις Επίσημες Φαρμακευτικές Αρχές κατατίθενται σε αυτήν τη Θυρίδα, πληροφορώντας τους ασθενείς περί την ύπαρξή των.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

ΙΑΤΡΙΚΗ

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις βελτίωσης της υγείας ή θεραπείας των ασθενών, που υπεβλήθησαν σε ξεχωριστές ιατρικές μεθόδους, από Ιατρούς – Ερευνητές, που εφήρμοσαν επαναστατικές θεραπείες, εκτός της ισχύουσας κλασσικής Ιατρικής και επέτυχαν να θεραπεύσουν τον ασθενή τους.

Η επίσημη ανακοίνωση στην «Θυρίδα» αυτών των μεθόδων, με πλήρη ερευνητικά δεδομένα, στοιχεία και αποτελέσματα επί ικανού αριθμού ασθενών, τηρουμένης της Ιατρικής Δεοντολογίας, εμπίπτουσα και στο ενδιαφέρον και την μετέπειτα αρμοδιότητα της Ιατρικής Κοινότητας καθώς και της Εγχώριας και Διεθνούς Φαρμακοβιομηχανίας και Εταιρειών Βιοτεχνολογίας ή Νανοτεχνολογίας, ευνοεί σε κάθε περίπτωση την πρόοδο της Ιατρικής.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Τα μεγάλα, υπερσύγχρονα Διαστημικά κέντρα που ερευνούν το Ηλιακό μας Σύστημα, τον Γαλαξία μας και το Σύμπαν, διαθέτουν οργανωμένες ιστοσελίδες, μέσα από τις οποίες οι ερευνητές και οι παρατηρητές  ενημερώνονται για τα Διαστημικά επιτεύγματα και τις νέες Διαστημικές ανακαλύψεις.

Όμως, υπάρχουν και χιλιάδες ατομικοί (ερασιτέχνες) Ερευνητές της Φύσης, του Ουρανού και του Γαλαξία μας, που προσπαθούν να διεισδύσουν στα μυστικά του Γαλαξία μας, να αποκρυπτογραφήσουν μέσα από τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων και όχι μόνο, τα μυστικά της κίνησης των άστρων, των Πλανητών, των Γαλαξιών και που καταγράφουν, συγκρίνουν και αποδεικνύουν αστρονομικά γεγονότα περασμένων χιλιετιών, τα οποία έχουν καταγραφεί σε ιστορικά βιβλία (π.χ. Ιλιάδα , Οδύσσεια, κ.ά.)

Η «Θυρίδα» αυτή, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να φιλοξενήσει τα επιτεύγματα και τις μελέτες και των ανήσυχων παρατηρητών του Ουρανού και να τους φέρει σε αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ τους,

καθιστώντας την Κοσμολογία περισσότερο φιλική και χρήσιμη στον σύγχρονο άνθρωπο.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Στο πέρασμα των αιώνων, των χιλιετηρίδων και των δεκάδων εκατομμυρίων ετών που διανύει ο «ζωντανός πλανήτης μας» στο αέναο ταξίδι του, στις παρυφές του Γαλαξία μας, σκεπάζει συνεχώς με «νέα στρώμματα από χώμα» τους ανθρώπινους πολιτισμούς αλλά και τις μεταλλάξεις των φυσικών του πόρων.

Σήμερα, ειδικοί επιστήμονες με προσωπικά τους ηλεκτρονικά όργανα, μπορούν να μελετούν το υπέδαφος της Γης και των Θαλασσών και να συλλέγουν πάσης φύσεως «Μυστικά» που αφορούν από αρχαίες πόλεις μέχρι απέραντα υπόγεια κοιτάσματα και σπήλαια, που χρήζουν πολύ υψηλής επιστημονικής μελέτης και αξιοποίησης.

Οι ατομικοί αυτοί επιστήμονες, ενίοτε χρειάζονται οικονομικές ή άλλες ενισχύσεις για να ολοκληρώσουν τις μελέτες τους και τις αναζητήσεις τους.

Υπάρχουν πρόθυμοι «Μέτοχοι», που θα θελήσουν να συνεργαστούν μαζί σας.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.