Χορηγοί Αρματοδρομίου

Στα πλαίσια αναβίωσης του Πνεύματος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας και με προσήλωση στο «Αγωνιστικό Ιδεώδες» που αναπτύχθηκε στον Κλασσικό Ελληνικό κόσμο, ιδιαίτερα την περίοδο του 5ου προ Χριστού, οι μελετητές της HEPTAPOLIS συνέταξαν πρόγραμμα μηνιαίων και ετησίων Αρματοδρομιών, με επαγγελματικά άρματα και Αρματοδρόμους μέσα σε έναν πρότυπο αγωνιστικό χώρο, το «ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟ της HEPTAPOLIS», στη Νότια πλευρά της Polis.

Το ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟ με χωρητικότητα μέχρι 70.000 θεατών, με πρόβλεψη έργων υποδομών για τη διαμονή των επισκεπτών, με οργανωμένο ιπποφορβείο, τμήμα εκπαίδευσης των Αρματοδρόμων, τμήμα κατασκευής αρμάτων, τμήμα φύλαξης αρμάτων με Μουσειακό χώρο μέσα στον οποίο θα φυλάσσονται έπαθλα, κότινοι καθώς και νικητήρια άρματα, με κοιτώνες και οίκους διαμονής των μόνιμων αρματοδρόμων και των εκπαιδευτών, το Αρματοδρόμιο θα αποτελεί ένα σύγχρονο «πρότυπο συμπεριφοράς φιλάθλων» για τη ομαλή διεξαγωγή κάθε μορφής αγώνα, μέσα σε γήπεδα αγώνων μεγάλου αριθμού θεατών.

Το ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟ θα έχει μαρμάρινες κερκίδες, κερκίδες επισήμων που θα τιμούν με την παρουσία τους αγώνες, ειδικές «ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ» που συνέδραμαν στην οικοδόμηση του Σταδίου, αλλά και Χορηγών του μέλλοντος που θα χρηματοδοτούν μέρος ή σύνολο του κόστους εκάστης αρματοδρομίας.

Στην ανώτατη κερκίδα του Σταδίου, θα υπάρχει Στοά της οποίας οι χώροι θα ανήκουν στους Χορηγούς.

Τα ονόματα των Χορηγών θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS, σε ειδική σελίδα, ενώ οι Μεγάλοι, οι Χρυσοί και οι Αργυροί Χορηγοί θα αναγράφονται σε εγχάρακτες μαρμάρινες πλάκες.