Αναλήψεις

Αναζητώντας συγκεκριμένες αναλήψεις σε συγκεκριμένα θέματα που σας απασχολούν και ζητάτε χρήσιμες απαντήσεις, ανατρέξτε στις «Θυρίδες» και επιλέξτε την πλέον κατάλληλη για να παραλάβετε τις πληροφορίες, που αναζητάτε.

Μην ξεχνάτε ότι, στη WorldΤhinkΒank, στη Θυρίδα ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ» φυλάσσονται τα πλέον πολύτιμα κοσμήματα Ακαδημαϊκών Γνώσεων σε «Πνευματικές Καταθέσεις» από πολλές εκατοντάδες Πανεπιστημιακών και Ακαδημαϊκών Κέντρων του κόσμου και διατίθενται, εντελώς δωρεάν, στους χρήστες υπολογιστών σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά από την ελεύθερη Ανάληψη μιας Μελέτης, μιας Ιδέας, μιας πατέντας ή μιας ευρεσιτεχνίας από το ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ της WorldΤhinkΒank, πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση για δικό σας όφελος αυτής της ανάληψης, χωρίς την έγγραφη διαβεβαίωση του καταθέτη, το όνομα του οποίου αναγράφεται στο κείμενο της κατάθεσης, και με τον οποίο πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσετε.

Τυχόν παρανόηση ή σκόπιμη παράβλεψη για την ενημέρωση του καταθέτη από τον οποίο αντλήσατε χρήσιμες πληροφορίες ή παράνομη χρήση συνιστά ποινικό αδίκημα με δικαίωμα του καταθέτη να προβεί σε δίωξη εναντίον σας. Στις περιπτώσεις αυτές, ουδεμία νομική ευθύνη φέρει η WorldΤhinkΒank.

Οι αναλήψεις ιδιαίτερα σε Ανακοινώσεις, Συνέδρια, Μελέτες, Βιβλία που αναφέρονται σε κοινοποιήσεις και ενημερώσεις του κοινού χωρίς να συνιστούν «αποκλειστικότητες» και «μοναδικότητες», στην περίπτωση οποιασδήποτε χρήσεως, είναι ελεύθερες στους χρήστες για καλλιέργεια και επεξεργασία βελτιωμένων ιδεών και θέσεων για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού.

Οι αναλήψεις δίδουν το ελέυθερο δικαίωμα Άμεσης Επικοινωνίας με τους καταθέτες για αιτήματα συνεργασιών οποιασδήποτε μορφής Ακαδημαϊκού ή και Επαγγελματικού χαρακτήρα.
Στις μεταξύ καταθετών και αναληπτών αμοιβαίες επικοινωνίες η WorldΤhinkΒank δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με τους συνεργαζόμενους.