8ο Παγκόσμιο Forum Humanitas

Θέμα: Η χρήση της γνώσης
Τοποθεσία: Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Ημερομηνία: 22/10/2016 to 23/10/2016
Βιβλίο συνεδρίου: PDF icon humanitas.pdf (25.54 MB)

ΓΝΩΣΗ είναι: Η παρουσία στο πνεύμα ενός συγκεκριμένου αντικειμένου της σκέψης, το οποίο εμείς θεωρούμε υποκειμενικά ή αντικειμενικά ως Αληθινό!
Η Αληθινή Γνώση είναι αντίθετη με την Πίστη, η οποία στηρίζεται σε υποκειμενικούς και όχι, αναγκαία, σε αντικειμενικούς λόγους, σε λογικές αιτίες και συγκεκριμένες εμπειρίες.
Στη Φιλοσοφία, Γνώση είναι το : το να γνωρίζουμε κάτι, ως «κάτι» και να μπορούμε να αποδείξουμε για κάποιο πράγμα ή ιδιότητα ότι «είναι αυτό που είναι».
Για κάθε τι που θεωρείται ως Γνωστικά αποδεδειγμένο, εμπεριέχεται μια σωστή κρίση, η οποία στηρίζεται στην «εμπειρία» και στην «βεβαιότητα της απόδειξης».
Στον Πλάτωνα, η Ουσία της Γνώσης είναι η Αλήθεια.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ περιγράφει το «είναι» όπως ακριβώς είναι.
Αν το νόημα της Αλήθειας βασίζεται στο συμφέρον του «εμείς», προκύπτει καλόν για όλους.
Αν το νόημα της Αλήθειας βασίζεται στο συμφέρον του «εγώ», προκύπτει κακόν για όλους.
Μεταξύ του «εμείς» και του «εγώ» υπεισέρχεται η Συνείδηση της Γνώσης, το θετικό αποτέλεσμα της οποίας καθορίζει την χρήση της ως ωφέλημα του κοινωνικού συνόλου, ενώ το αρνητικό της αποτέλεσμα, βλάπτει τους πολλούς της κοινωνίας.
Ο Πλάτων λέει: «Πρέπει να υπάρχει μια Αλήθεια με γενικό κύρος».
Το «Αληθές» και το «γενικό κύρος» προκύπτουν μόνον από την οργανωμένη ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ της οποίας, όπως λέει ο Αριστοτέλης «αποκλειστικός και μοναδικός σκοπός, είναι το καλόν του Συνόλου».

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η HEPTAPOLIS, Διεθνής Πράσινη Polis, θα αποτελή ένα Παγκόσμιο Κέντρο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών, αποκλειστικός σκοπός του οποίου θα είναι «Η Χρήση της Γνώσης, για το καλό του Συνόλου».
Στο «Σύνολο» υπάγεται ο Άνθρωπος, όλα τα όντα του Φυσικού Κόσμου και η Γη, σαν κέντρο αναφοράς δημιουργίας και λειτουργίας των Νόμων που διέπουν την ύπαρξή της και την δράση της.
Επειδή «πάντων μέτρον, «Άνθρωπος» κι επειδή ο Άνθρωπος «παρέβη το μέτρον» με αποτέλεσμα η Ανθρωπότητα και ο πλανήτης μας, σήμερα να ευρίσκονται σε «δύσκολη θέση»…
…Επειδή, στην εποχή μας υπάρχει μόνον απρογραμμάτιστη και εκτός λελογισμένων ορίων χρήση της Γνώσης, ιδιαίτερα στα Κέντρα Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και, οι νέοι που αποφοιτούν από τα Πανεπιστήμια δεν διδάσκονται, με βάση την Διεθνή Εμπειρία, την δεινή θέση που βρίσκεται σήμερα η Ανθρωπότητα και ο ίδιος ο Πλανήτης μας, από την απουσία της διδασκαλίας του «χρησίμου και του ωφελίμου» για τον περιορισμό εξάπλωσης των δεινών, στον Πλανήτη και τον Άνθρωπο…
…Η HEPTAPOLIS, Διεθνής Πράσινη Polis… θά έρθη να καλύψη, χρησιμοποιώντας και την προσωπική σας εμπειρία, το «κενό της Γνώσης» που εντοπίζεται στην ωφέλεια των πολλών, που μπορεί να προκύψη από την χρήση της πραγματικής Γνώσης.
Για κάθε μία από τις 94, σήμερα, διδασκόμενες επιστήμες στις Ακαδημαϊκές Σχολές και τα Πανεπιστήμια του κόσμου, καλούμε τους έμπειρους και πεφωτισμένους επιστήμονες και οραματιστές – η επιλογή των οποίων πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή – να συνδράμουνμε τις γνώσεις τους στον κοινό αγώνα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει, τώρα και στο μέλλον, ο φοιτητής που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό, ο ενεργός επιστήμων που ασκεί το διακριτό λειτούργημά του, ιδιαίτερα στους τομείς Διδασκαλία, Έρευνα, Πείραμα, να εντάξη στη χρήση του αποτελέσματος την ωφέλεια που θα προκύψη, αν αυτό που κάνει ΩΦΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ, ή ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ και ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΝΑ.
Η απουσία του προσωπικού συμφέροντος και η παρουσία του συμφέροντος των πολλών, στην άσκηση κάθε Επιστήμης, αποτελεί τον Άρτο και τον Οίνο στην επίλυση των προβλημάτων του Ανθρώπου και του Πλανήτη.
Ο Αριστοτέλης είπε: «Η ευτυχία των πολλών, πρέπει να αποτελεί τον καθοριστικό σκοπό, για κάθε είδους Γνώση».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ας εργασθούμε, ο καθ’ ένας χωριστά μέσα από την δική του Επιστήμη, ας οραματισθούμε μια καινούργια κοινωνία «ανθρωποκεντρική» κι΄ ας συντάξουμε τις σκέψεις μας με μεθόδους και κανόνες τέτοιους, ώστε η Επιστήμη μας να αποβή κοινωφελής, κατά το δυνατόν χρησιμότερη για το σύνολο των ανθρώπων αλλά και του ίδιου του Πλανήτη.
Στη σημερινή, σκληρή πραγματικότητα, η αποτυχία της «ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» για το «κοινό καλό», δημιουργεί την αυθόρμητη ανάγκη να διδάξουμε στους μαθητές, τους φοιτητές, τους επιστήμονες, πως πρέπει να σκέπτονται και να ενεργούν, ώστε αυτό που διδάσκονται ή διδάσκουν να αποβλέπει αποκλειστικά στο «καλό του Συνόλου».

Παύλος Πισσάνος

Πρόεδρος του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ – Σάββατο, 22 Οκτωβρίου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο – Πρόεδρος του Δ.Σ., Συγγραφεύς, Τηλεοπτικός Παραγωγός, Επιχειρηματίας

Έναρξη Forum – Εισαγωγή

Υπατος Πρόεδρος AHEPA-USA, Andy Zachariadis

Υπατος Πρόεδρος AHEPA-USA, Andy Zachariadis

Governor AHEPA-Hellas, Βασίλης Πετκίδης

Εκπροσωπος Πανεπιστημίου ST. TIKHON’S – RUSSIA: Στέφανος Μηλιός

Πρόεδρος Διεθνούς Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών-USA, Prof. Dr. Otto F. von Feigenblatt

His Majesty Muedzul Lail Tan Kiram – Sultan of Sulu and North Borneo

Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Καθηγητής Μήτκα Περικλή

Πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ: Χρήστος Τεντόμας

Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος: Νίνα Διακοβασίλη

Χαιρετισμοί

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, Η HEPTAPOLIS, & Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ!

SIR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ

SIR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ

Professor Sir Basil Markesinis, Queen’ s Counsel, Fellow of the British Academy and of the Academies of Athens, Belgium, France, the Netherlands and Rome

Θέμα: ΓΝΩΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Α.Α.Β.Υ. ΑΡΧΙΔΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ

Α.Α.Β.Υ. ΑΡΧΙΔΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ

Αυτού Αυτοκρατορική και Βασιλική Υψηλότητα, Αρχιδούκας της Αυστρίας, Πρίγκιπας της Ουγγαρίας, Πρίγκιπας της Τοσκάνης

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Πρέσβυς της Ελλάδος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι

Θέμα: Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΔΗΣ

Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ

Καθηγητής Φιλοσοφίας Francis Marion University, Florida– Florence Darlington Technical College, USA

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΙΟΣ

DiplEngl (NYU), BSc (Chem) USA, BSc (Biol) USA, GCP Cert (London), PGCertTMed (Edinburgh), PGDipTMed (Edinburgh), MScTMed (Edinburgh), M/D Prof (London), MD (AM),MPhil (London), PGCertFMed (Glasgow), FRSM (London), cDSc (London) MRSC (Cambridge), BCAM (USA), MFHT (UK).

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ EΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

VITOR ESCUDERO DE CAMPOS

VITOR ESCUDERO DE CAMPOS

Δρ.-Ερευνητής του Ινστιτούτου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της Λισαβόνας, Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, Καγκελάριος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών της Πορτογαλίας

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΗΜΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ – ΘΑΛΗΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

VITOR ESCUDERO DE CAMPOS

Δρ.-Ερευνητής του Ινστιτούτου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της Λισαβόνας, Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, Καγκελάριος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών της Πορτογαλίας

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

MARIA INES GARNICA MONTENEGRO

MARIA INES GARNICA MONTENEGRO

BH, Universidad Mayor de San Simon, Bolivia; Diploma in Teaching Foreign Languages Escuela Normal Superior Nacional Católica, Cochabamba, Bolivia. License en Letres Modernes University of Poitier, France; MA in Linguistics for English Language Teaching, University of Lancaster, United Kingdom.

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, Η HEPTAPOLIS ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΛΙΑΝΑ ΣΟΥΒΑΛΤΖΗ

ΛΙΑΝΑ ΣΟΥΒΑΛΤΖΗ

Αρχαιολόγος, Διευθύντρια της Ελληνικής Αποστολής στην όαση Σίουα της Αιγύπτου

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ (Siwa ) ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Καθηγητής της Κοινωνιολογίας της θρησκείας και της Κοινωνικής Ηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα : Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΟΝ ΘΕΟΥ

ΒΑΡΩΝΟΣ, ΤΟΝΙΣ BREIDEL ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΡΩΝΟΣ, ΤΟΝΙΣ BREIDEL ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ιστορικός, Συγγραφέας, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνολογιών Λισαβώνας, Αντεπιστέλλων Μέλος της Πορτογαλικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΤΑΝΛΕΥ ΣΦΗΚΑΣ

ΣΤΑΝΛΕΥ ΣΦΗΚΑΣ

Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Indianapolis, Η.Π.Α.

Θέμα: ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ – Κυριακή, 23 Οκτωβρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ

Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας – Γεωπολιτικής

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Α.Β.Υ. ΠΡΙΓΚΗΨ ΜΙΧΑΗΛ ΤΩΝ ΜΠΡΑΓΚΑΝΣΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ

Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας – Γεωπολιτικής

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής – Πρόεδρος Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Θέμα: ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΑΡΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ «ΑΡΚΥΟΣΤΑΣΙΑ» (συστηματική δικτύωση)

ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Κληρικός Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας Αμερικής

Θέμα: Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

MAJOR GENERAL THOMAS TAVERNEY

MAJOR GENERAL THOMAS TAVERNEY

Απόστρατος Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πρώην Υποδιοικητής, Διοίκηση Διαστήματος Αρχηγείο Πολεμικής Αεροπορίας, Βάση Πολεμικής Αεροπορίας Peterson, Κολοράντο. Ανώτερος Σύμβουλος Διαστήματος.

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ – ΘΩΜΑΪΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ – ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Διευθυντής Πυροβολικού Γ.Ε.Σ., Επίτιμος Πρόεδρος Ενώσεως Αποστράτων Στρατού Ξηράς

Θέμα: Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

MAGDA EL-NOWIEEMY

MAGDA EL-NOWIEEMY

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Αρχαιολογίας & Ελληνορωμαϊκών Σπουδών

Η «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπ. Ομίλων & Κέντρων για την UNESCO – Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΗΕ, UNESCO, HEPTAPOLIS

ΠΕΤΡΟΣ A.M. ΤΖΕΛΕΠΙΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ A.M. ΤΖΕΛΕΠΙΔΗΣ

Δρ. FCybS πρώην Καθ. Πανεπιστημίου, AI & Cognitive Science, Ανεξάρτητος Επιστήμονας/Μελετητής, Επίκουρο Μέλος ΔΕΠ, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα – PhD, FCybS ex University

Θέμα: Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Dr Ιατρός Γυναικολόγος – Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ – Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ