Ειδικά προνόμια των χορηγών της HEPTAPOLIS

1) ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο «Μέγας Χορηγός» τιμάται με έναν μαρμάρινο ανδριάντα, ύψους μέχρι 5 μέτρων, τοποθετημένο σε διακοσμημένο μαρμάρινο βάθρο ύψους 2 μέτρων, στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS, προ της «ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ».

Η «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ» στην αριστερή πτέρυγα της «ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ», μήκους 81 μέτρων και πλάτους συνολικού 12 μέτρων, θα φέρει στην πρόσοψή της τριάντα κίονες Δωρικού ρυθμού, από λευκό μάρμαρο, ενώ σε ολόκληρο το μήκος της θα φέρει διαμερίσματα και αποθήκες φύλαξης υλικού αναθηματικών αφιερωμάτων, αγαλμάτων και λοιπών υλικών και σκευών, για αποκλειστική χρήση τους από τον Χορηγό για στις εργασίες της HEPTAPOLIS. Η Στοά θα ανήκει για πάντα στον «ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ» και στους νόμιμους διαδόχους του.

2) ΟΙ 3 ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι «3 XΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» θα επιβραβευθούν με 3 μαρμάρινους ανδριάντες, ύψους 5 μέτρων ο κάθε ένας, τοποθετημένοι σε βάθρα ύψους 2 μέτρων έκαστος, στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS και προ της ΣΤΟΑΣ των ΧΡΥΣΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

Η «ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ» απέναντι, ακριβώς από τη «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ» θα έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις, για τις ίδιες χρήσεις, χωρισμένη σε 3 ίσους χώρους, ένας χώρος για κάθε Χρυσό Χορηγό.

Η Στοά θα ανήκει, για πάντα, στους 3 «Χρυσούς Χορηγούς» και στους νόμιμους διαδόχους τους.

3) ΟΙ 3 ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι «3 ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» θα επιβραβευθούν με 3 ορειχάλκινους ανδριάντες ύψους μέχρι 4 μέτρα ο καθένας, τοποθετημένοι σε μαρμάρινο βάθρο ύψους 2 μέτρων, στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS, απέναντι ακριβώς από την ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ και προ της «ΣΤΟΑΣ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ»

Οι διαστάσεις της ΣΤΟΑΣ θα είναι 63 μέτρα μήκος, 9 μέτρα πλάτος και θα φέρει στην εμπρόσθια όψη δεκαοκτώ μαρμάρινους κίονες, Ιωνικού ρυθμού.

Σε ολόκληρο το μήκος της ΣΤΟΑΣ και σε πλάτος 6 μέτρων θα υπάρχουν διαμερίσματα φύλαξης αναθηματικών δωρεών προς την HEPTAPOLIS. Η ΣΤΟΑ θα χωρίζεται σε 3 ίσα μέρη, από 21 μέτρα μήκος έκαστον, που θα ανήκουν στους 3 Αργυρούς Χορηγούς.

Η ΣΤΟΑ θα ανήκει για πάντα στους «3 Αργυρούς Χορηγούς» και στους νόμιμους διαδόχους τους.

4) ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ως ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, χαρακτηρίζονται οι Χορηγοί, που προσφέρουν χρήματα για την οικοδόμηση των κτισμάτων της Polis, ή μηχανολογικούς, ή ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και προγράμματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ολοκλήρωσης του έργου της HEPTAPOLIS.

Οι ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ έχουν το δικαίωμα επιλογής ανδριάντος ή αγάλματος ή αφιερωματικού μνημείου, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην «ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» της HEPTAPOLIS και το οποίο, θα αναγράφει εγχάρακτα ή ανάγλυφα το όνομά του, ως «Ευεργέτου της HEPTAPOLIS» στη βάση του βάθρου με το έργο Τέχνης, που θα έχει επιλέξει.

Το κόστος του μαρμάρινου ή ορειχάλκινου γλυπτού έργου θα συνυπολογίζεται στο τίμημα της χρηματοδότησης του «ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ» προς την HEPTAPOLIS, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή του.

Το όνομα και ο τίτλος ως «ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ» θα είναι γραμμένο στις μαρμάρινες πλάκες Ευεργετών της HEPTAPOLIS, τοποθετημένες στον ΖΩΣΤΗΡΑ της Polis, στους ηλεκτρονικούς πίνακες που θα αναρτηθούν στα 4 σημεία της Polis, καθώς και στη λίστα Ευεργετών της Ιστοσελίδας της HEPTAPOLIS.

5) ΧΟΡΗΓΟΙ

Ως «ΧΟΡΗΓΟΙ» χαρακτηρίζονται οι φορείς, ή οι Εταιρείες, ή οι πολίτες, που έχουν την ευγενή διάθεση να πληρώσουν το κόστος για μία, ή δύο ή περισσότερες «PETRES» ή «PLAKES» δαπέδου, ή γλυπτά, ζωγραφικά και άλλα αφιερώματα στο χώρο της HEPTAPOLIS.

Το όνομα του Χορηγού θα αναγράφεται στην «PETRΑ» των τειχών της Heptapolis, της οποίας πλήρωσε το κόστος, επίσης και σε αφιερωματικές πλάκες και για όλους τους Χορηγούς, μέσα στην ειδική στήλη των «ΧΟΡΗΓΩΝ» στην ιστοσελίδα της HEPTAPPOLIS.

Οι «ΧΟΡΗΓΟΙ» θα έχουν το δικαίωμα τής Δωρεάν Εισόδου από την «ΠΥΛΗ του ΦΩΤΟΣ» στο χώρο της HEPTAPOLIS, για περίοδο των 5 πρώτων ετών, από την έναρξη λειτουργίας της HEPTAPOLIS.

6) ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ HEPTAPOLIS

Ο «ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ» οι «3 ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» και οι «3 ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» ονομάζονται “ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ HEPTAPOLIS“.

Το όνομά τους θα αναφέρεται και θα είναι γραμμένο:

α) Στη βάση των Αφιερωματικών Ανδριάντων, μπροστά στις ΣΤΟΕΣ, του αύλιου χώρου της HEPTAPOLIS.
β) Σε μαρμάρινη πλάκα, εκατέρωθεν της ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ της HEPTAPOLIS.
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της «ΒΙΒΛΟΥ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΣ HEPTAPOLIS» στην είσοδο της «ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ».
δ) Στους ΧΟΡΗΓΟΥΣ της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ HEPTAPOLIS
ε) Σε ολόκληρη την περίοδο οικοδόμησης της HEPTAPOLIS, στα Δελτία Τύπου, που θα διανέμονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θα αναφέρονται οι τίτλοι ή τα ονόματα του ΜΕΓΑΛΟΥ, των 3 ΧΡΥΣΩΝ και των 3 ΑΡΓΥΡΩΝ Χορηγών.
στ) Στην ετήσια Εορτή της Ισημερίας, που θα διεξάγεται στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ της HEPTAPOLIS, πέριξ του ναόσχημου κτηριακού συγκροτήματος της Ακαδημίας των Εθνών και των συγκροτημάτων τού ΟΗΕ και της UNESCO, σε ειδική εξέδρα επισήμων, θα μπορούν να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις, δίπλα στους εκλεκτότερους των προσκεκλημένων, ο ΜΕΓΑΣ, οι 3 ΧΡΥΣΟΙ και οι 3 ΑΡΓΥΡΟΙ «ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ HEPTPOLIS».

Των προνομίων θα τυγχάνουν εσαεί και οι εκπρόσωποι απόγονοί τους.