Χορηγοί ερευνητικών – πειραματικών κέντρων

Εντός και εκτός της HEPTAPOLIS θα οικοδομηθούν κέντρα ερευνών και πειραμάτων για το Διάστημα, για την Ατμόσφαιρα και Γεώσφαιρα, την Ιατρική, τις Σπάνιες Παθήσεις, για την Παγκόσμια Παιδεία και την Καταπολέμηση του Αναλφαβητισμού, για τη Διεθνή Οικονομία, την Περίθαλψη των προσφύγων ή των ανθρώπων του 3ου κόσμου, για την Παγκόσμια Φτώχεια και  άλλα.

Αναζητούνται εξειδικευμένοι Χορηγοί με πείρα στα άνω θέματα, που θα συνδράμουν οικονομικά, επιστημονικά, μηχανολογικά και εργασιακά στην ενίσχυση των Ειδικών Δυνάμεων της HEPTAPOLIS για την επίτευξη των πανανθρώπινων σκοπών της.

Απευθυνθείτε στο  e-mail: heptapolis@gmail.com

Δηλώστε τη συμμετοχή σας και τον ειδικό σκοπό που επιδιώκετε με τη συνεργασία σας.