Καταθέσεις

Καταθέσεις

 • Διαθέτετε ως δικό σας «περουσιακό στοιχείο» μια Καινοτόμο Ιδέα;
 • ‘Εχετε έτοιμη μια Επιστημονική Μελέτη;
 • Έχετε έτοιμη και κατοχυρωμένη μια δική σας πατέντα ή ευρεσιτεχνία;
 • Έχετε ολοκληρωμένη μια επαναστατική διατριβή, χρήσιμη για την Διεθνή Κοινότητα;
 • Έχετε έτοιμο για διάθεση στο κοινό ένα δημιουργικό Πρόγραμμα Προστασίας για τον ΄Ανθρωπο, τη Φύση, τη Γη, το Διάστημα;
 • Έχετε έτοιμη μια Μελέτη για Κοινωνική, Εθνική ή Διεθνή Ανάπτυξη και αναζητάτε αποδέκτες και υποψήφιους συνεργάτες;
 • ΄Εχετε έτοιμη μια Καινοτόμο Ιδέα:
 • Για τη βελτίωση του Οικοσυστήματος;
 • Για τη Διατήρηση του Ζωϊκού Βασιλείου;
 • Για την πρόοδο της Ανθρώπινης Γνώσης;
 • Για την καταπολέμηση της φτώχειας;
 • Για την Δικαιότερη κατανομή του χρήματος;
 • Για την καλύτερη διανομή των Κοινωνικών Αγαθών;
 • Για την Υγειονομική Περίθαλψη του Ανθρώπου;
 • Για τη δικαιότερη εκμετάλλευση της Τεχνολογίας;
 • Έχετε έτοιμο ένα δικό σας βιβλίο ή περιοδικό Επιστημονικού ή Κοινωνικού περιεχομένου και αναζητάτε λύση για την έκδοση και δημοσίευσή του; Καταθέστε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας μέχρι 120 λέξεις.
 • Έχετε τα αποτελέσματα ενός Επιστημονικού Συνεδρίου ή μιας Ακαδημαϊκής Ομιλίας και επιθυμείτε να τα δημοσιεύσετε; Καταθέστε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας μέχρι 120 λέξεις.
 • Αναζητείτε Ακαδημαϊκούς, Επιστημονικούς ή Τεχνολογικούς συνεργάτες για την προώθηση ενός κοινωφελούς Σχεδίου, συγκροτήσεως ενός νέου Οργανισμού; Ή μιας Εταιρείας; Ή ακόμη ενός Ιδρύματος;
 • Καταθέστε την Ιδέα σας, στην επιλεγμένη από εσάς Θυρίδα.