Βασικός σκοπός στο WorldΤhinkΒank, του τομέα «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΙΑ ΣΕ ΕΝΑ», είναι η αμοιβαία και ανταποδοτική «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ», μεταξύ των Πανεπιστημίων του κόσμου, η δημοσίευση Επιστημονικών εφευρέσεων, ανακαλύψεων και εργασιών σε περισσότερα από χίλια Πανεπιστήμια της Γης, χωρίς κανένα απολύτως έξοδο καθώς και, η πώληση βιβλίων, περιοδικών και έργων Τέχνης  Καθηγητών και Φοιτητών με την δωρεάν ανάρτηση και διακίνηση της διαφημιστικής τους προβολής, μέσω του WorldΤhinkΒank, χωρίς κανένα έξοδο δημοσίευσης.

Καθοριστική επιδίωξη του Προγράμματος WorldΤhinkΒank – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ», είναι η συνειδητοποίηση των Πανεπιστημιακών Αρχών, των Πρυτάνεων και των Καθηγητών ότι, όλοι οι Φοιτητές τους θα πρέπει να ενημερώνονται, από τους υπολογιστές τους, για την συνεχή ροή της «ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ», που θα δημοσιεύεται ανελλιπώς, μέσω της ιστοσελίδας www.heptapolis.com, στα email των Πανεπιστημίων και η επιδίωξη συμμετοχής τους στην ανταλλαγή Επιστημονικών, Τεχνολογικών, Φιλοσοφικών, Ιστορικών και Θεολογικών απόψεων και εργασιών από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, ώστε Παγκοσμίως οι Φοιτητές να ενημερώνονται για την εξέλιξη της Γνώσης, που αφορά στην κατανόηση των Πανανθρώπινων Αξιών, για μια πιο Δίκαιη, Ειρηνική και πιο Φιλόξενη Ανθρωπότητα.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι, εκτός των Πανεπιστημίων του κόσμου, που θα συμμετέχουν  στο WorldΤhinkΒank – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ», οι δραστηριότητες ήδη επεκτείνονται σε μεγάλες Τεχνικές Σχολές, σε Ερευνητικά και Πειραματικά Κέντρα, σε Γεωστρατηγικά και Διαστημικά Κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο, για την ευρύτερη διάδοση της «ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» στις Κοινωνίες της Διανόησης.

Ειδική Επιστημονική Ομάδα του WorldΤhinkΒank θα επεξεργάζεται τα εισερχόμενα θέματα και θα επιμελείται την άρτια διανομή τους στα Πανεπιστήμια και Ακαδημαϊκά Κέντρα του κόσμου.

Ο Παγκόσμιος ιστός του WorldΤhinkΒank – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ» θα αναπτύξει τα ιδεώδη της άμιλλας, του ευγενούς ανταγωνισμού, της καινούργιας γνωριμίας, της φιλικής και πνευματικής σχέσης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των καθηγητών και των φοιτητών του κόσμου.

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ …

Μία Παγκόσμια Τράπεζα Σκέψης στην οποία εισέρχονται και εξέρχονται ελεύθερα όλοι οι πολίτες της Γης μέσω του υπολογιστή τους.

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ μία Παγκόσμια Τράπεζα που διαχειρίζεται το «Άυλο Χρήμα της Σκέψης» που οι εμπνευσμένοι άνθρωποι το καταθέτουν ή το λαμβάνουν χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση ή αξίωση, αρκεί να το θελήσουν.

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ μια Παγκόσμια Τράπεζα Σκέψης που μπορείτε, όταν το αποφασίσετε, να καταθέσετε τις επιστημονικές μελέτες σας, τις πτυχιακές διατριβές σας, τις Τεχνολογικές πρακτικές ας, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλλα σας, το ερευνητικό έργο σας, τις ευρεσιτεχνίες σας, τις πατέντες σας, τις καινοτόμες ιδέες σας, τα έργα τέχνης σας, ώστε να μπορούν ελέυθερα όλοι οι πολίτες του κόσμου να ενημερώνονται για τη δραστηριότητά σας, χωρίς να έχετε σε βάρος σας το ελάχιστο έξοδο.

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ, πατώντας έναν κωδικό στον υπολογιστή σας, να έχετε μπροστά σας το πανόραμα των εξελίξεων της Παγκόσμιας Γνώσης, αρχειοθετημένο με Τραπεζική πρακτική, να συμμετέχετε στις παγκόσμιες εξελίξεις, να ενημερώνεσθε για τα επιτεύγματα στα Ακαδημαϊκά-Πανεπιστημιακά-Τεχνολογικά Κέντρα, να σας δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσετε και να συνδιαλλαγείτε με καινούργιους συνεργάτες, να αναζητήσετε καινούριες γνωριμίες με πνευματικούς ανθρώπους, να συνεργαστείτε για τις καινοτόμες ιδέες σας με νέους πρόθυμους ερευνητές και συνομιλητές, να διαπιστώσετε ότι δεν είστε μόνοι σας στον κόσμο των Ιδεών σας, αλλά μπορείτε να αλληλοεπιδράτε και να συνεργάζεστε με τα πλέον χρήσιμα και εφευρετικά μυαλά στον κόσμο!

Αυτή είναι η WorldΤhinkΒank !

Εργασίες που αφορούν Πανεπιστήμια ή Ανώτερες Σχολές ή Ερευνητικά και Πειραματικά Κέντρα, θα αποστέλλονται με την ένδειξη «ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ της WorldThinkBank».

Η αποστολή από το Πρυτανείο ή τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου μιας Μελέτης, Έρευνας, Πειράματος, Ευρεσιτεχνίας, Επιστημονικού Δοκιμίου, Έργου Τέχνης, Βιβλίου, Περιοδικού ή απλής ανακοίνωσης προς το ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ της WorldΤhinkΒank θα διανέμεται άμεσα σε όλα τα επιλεγμένα Πανεπιστημιακά και Ακαδημαϊκά Κέντρα του Κόσμου.

Εργασίες Ακαδημαϊκού περιεχομένου από μεμονωμένους καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές ή επιστήμονες, θα ελέγχονται από την Eπιστημονική ομάδα της WorldΤhinkΒank και εφόσον ανταποκρίνονται στην αρμόζουσα δεοντολογία, θα διανέμονται στους συνεργαζόμενους φορείς της WorldΤhinkΒank .

Πολιτικές ή θρησκευτικές «θέσεις» και «απόψεις» ομαδικών ή ατομικών φορέων, δεν γίνονται δεκτές από τη WorldΤhinkΒank.

Θέματα Πανεπιστημιακών ανταγωνισμών και Αιτήματα συνεργατών που δεν βασίζονται στις Παγκόσμιες Αρχές της Ευγένειας, του Σεβασμού και της Αλληλεγγύης, δεν θα γίνονται δεκτά από την Κριτική Επιτροπή του WorldΤhinkΒank.

Διαφημιστικά έντυπα, εικονογραφημένα ή ασπρόμαυρα, που προβάλουν καινούργια Λογοτεχνικά, Φιλοσοφικά, Τεχνολογικά και γενικότερα Επιστημονικά θέματα, κατόπιν του σχετικού ελέγχου από την Κριτική Επιτροπή, θα διανέμονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς του WorldΤhinkΒank.

Αιτήματα δημιουργίας Επιστημονικών ομάδων για την επίλυση υλικών ή μη υλικών θεμάτων που αφορούν στην Ορθολογική Χρήση των Επιστημών, της Τεχνολογίας και γενικώτερα της Φύσης και του Κοινωνικού συνόλου, θα υποστηρίζονται από τη WorldΤhinkΒank.

Καθοριστικός σκοπός της WorldΤhinkΒank είναι η «Χρήση της Γνώσης», μέσω της σύγχρονης Τεχνολογίας, ώστε αυτή να γίνει «κοινή» για κάθε πολίτη του κόσμου που οραματίζεται μία πνευματικότερη Ανθρώπινη Κοινωνία. Εργασίες μεμονωμένων Καθηγητών, Επιστημόνων, Ερευνητών, Φοιτητών κ.ά., θα αποστέλλονται και κατατίθενται στη συγκεκριμένη θεματική «ΘΥΡΙΔΑ» της WorldThinkBank, για να μπορούν να την εντοπίζουν και επισκέπτονται εύκολα οι ενδιαφερόμενοι. μέσω της σύγχρονης Τεχνολογίας, ώστε αυτή να γίνει «κοινή» για κάθε πολίτη του κόσμου που οραματίζεται μία πνευματικότερη Ανθρώπινη Κοινωνία.

Η επίσημη γλώσσα υποβολής του κάθε αιτήματος είναι η Αγγλική και η Eλληνική.

Εάν επιθυμείτε το αίτημά σας για κατάθεση να γίνει σε άλλη γλώσσα, αυτό είναι δεκτό.

Τα αιτήματα προς τη WorldΤhinkΒank οφείλουν να είναι περιεκτικά, να περιγράφουν με σαφήνεια το Αίτημα και να είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους απαίτηση για τη δημοσιοποίησή τους.

Αιτήματα που ενέχουν Νομικά κενά και δημιουργούν αμφισβήτηση Δικαίου σχετικά με τη δημοσιοποίησή τους, δεν γίνονται δεκτά.

Επιτρέπεται στα Αιτήματα, η δημοσιοποίηση του τίτλου, του Ονοματεπωνύμου, διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, fax και e-mail του αποστολέα ή του παραλήπτου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν υποχρεούται να αναζητά, για λογαριασμό τρίτων, ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις και στοιχεία για Αιτήματα που δεν φέρουν τα στοιχεία του αποστολέα τους.