Χορηγοί μελετών και εφαρμογών οικοδομημάτων

Το έργο των Υποδομών και των Αναπτυξιακών έργων της HEPTAPOLIS σε ολόκληρο το Νομό Βοιωτίας, είναι εξαιρετικά μεγάλο.

Διεθνές Αεροδρόμιο, Ελικοδρόμια, Λιμένες για ελλιμενισμό κρουαζιεροπλοίων, Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τρία (3) Νέα Χωριά, τρείς (3) Νέοι Οικισμοί, συγκρότημα οικοδομημάτων Διεθνών Τραπεζικών Φορέων, Εναέριο Τραίνο, Ενεργειακό Πάρκο, διεύρυνση οδών σε Λεωφόρους και πολλά άλλα έργα συνθέτουν ένα οικοδομικό σύνολο, του οποίου οι απαιτήσεις σε Μελέτες και Εφαρμογές είναι εξόχως μεγάλες.

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στους αιτούμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για ανάληψη έργων, θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους, το «Ύψος Χορηγίας» που θα επιστρέψουν στην HEPTAPOLIS – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ HOLDING A.E από το ποσόν κάλυψης του έργου, που θα αναλάβουν.

Στην περίπτωση αυτή, τα γραφεία ΜΕΛΕΤΩΝ και ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της heptapolis.com τις διενέργειες των προτάσεων για Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς ή Αναθέσεις έργων, να συμπληρώνουν στο αίτημά τους τα αναλογούντα ποσά χορηγίας.

Οι απαντητικές προτάσεις θα ελέγχονται από την Οργανωτική Επιτροπή και εν συνεχεία θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ.