Ο Ελληνισμός της Διασποράς (από το 1600 ως το 800 π.Χ.)

Η διδασκαλία του  Κύκλου της Ελληνικής Διασποράς  από το 1600-800 π.Χ. χωρίζεται σε οκτώ (8) μαθήματα διηρημένα  σε διδακτικές ενότητες κάθε μία των οποίων εξετάζει μία ομοιογενή ομάδα γεγονότων πάντα σε διαδραστική συνάφεια σε μείζονα βαθμό με τις υπόλοιπες  στο ίδιο μάθημα και σε ήσσονα βαθμό με τις άλλες ενότητες στα λοιπά μαθήματα.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.