Κοινωνική Οργάνωση Αστικού Χώρου

Το φαινόμενο του αστισμού είναι πράγματι καθοριστικό για την κοινωνική οργάνωση του χώρου. Ωστόσο, σημαντικά ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με τον προσδιορισμό της φύσης αυτούς του φαινομένου. Ποιο είναι το αντικείμενο, η ενότητα ενός κοινωνιολογικού προβληματισμού σ’ αυτό το επίπεδο;

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.