Η βαθύτερη έννοια της Κοινωνίας

Στο μάθημα αυτό, ο Talcott Parsons αναλύει την έννοια της κοινωνίας και τις συναφείς προς αυτή κατηγορίες και εξηγεί πώς η γενετική σύσταση ενός ανθρώπινου οργανισμού αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον, η ατομικότητα (προσωπικότητα) με το κοινωνικό σύνολο, στο οποίο είναι ενταγμένη, και το εκάστοτε πολιτισμικό σύστημα με τα κοινωνικά του υποσυστήματα.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.