Εγκέφαλος

Η συνεχής συσσώρευση πληροφοριών σχετικά με βιολογικά δραστικές ουσίες-πομπούς και ρυθμιστές της νευρικής διέγερσης θυμίζει κάπως την κατάσταση στον τομέα της πυρηνικής φυσικής, όπου η οικογένεια των ανακαλυφθέντων στοιχειωδών σωματιδίων αυξάνεται κάθε χρόνο. Η βαθμιαία σαφέστερη σημασία των διαταραχών στη χημεία του εγκεφάλου στη γένεση της ψυχικής ασθένειας αλλάζει ριζικά το πρόσωπο της περιγραφικής ψυχιατρικής.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.