Αριστοτέλης – Περί Ψυχής

Εκτός από τις μεμονωμένες αισθήσεις, διαθέτουμε και μία ανώτερη αίσθηση με πληρέστερη δύναμη. Αυτή λέγεται «κοινή αίσθηση» η οποία δεν έχει ενέργεια παθητική, μόνο ενεργητική και μάλιστα κριτική , δηλαδή διανοητική, με κυρίαρχο όργανο την καρδιά που αποτελεί το βασικό κεντρικό όργανο κάθε κινούμενου έμβιου όντος.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.