Βοτανοθεραπείες

Τα βότανα που περιγράφονται σε αυτό το διαδικτυακό μάθημα, κυρίως με την ανάλυση των φωτογραφιών αλλά και τις θεραπείες των φυτών, είναι ένα δεύτερο δυναμικό όπλο για τη θωράκιση της υγείας μας. Το πρώτο ήταν οι βασικές γνώσεις σχετικά με την προέλευση της πανάρχαιας κληρονομιάς των βοτάνων, που παραδόθηκε στο προηγούμενο μάθημα με τίτλο “Τα Βότανα στην Υπηρεσία του Ανθρώπου”.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced