Τα βότανα στην υπηρεσία του ανθρώπου

Βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζουμε, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε βοτανοθεραπεία. Το κλειδί για την καλή υγεία δεν βρίσκεται στα φάρμακα ή στα ειδικά μηχανήματα αλλά στους κύριους παράγοντες, επί των οποίων βασίζεται η ζωή και η ζωτικότητά τους.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.