Ο Θεός και τα ρομπότ

Εάν αυτό μας το μάθημα θέλουμε να σημαίνει κάτι, πρέπει να είναι μια ρεαλιστική ανάλυση πραγματικών προβλημάτων υπό το πρίσμα της επιστήμης της κυβερνητικής και με φόντο τη θρησκεία. Το πνεύμα με το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι το πνεύμα του χειρουργείου και όχι του τελετουργικού θρήνου για τον νεκρό. Η σχολαστικότητα δεν έχει θέση εδώ, γιατί θα συνόρευε με τη βλασφημία.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.