Φιλοσοφία

Εκτός από τις μεμονωμένες αισθήσεις, διαθέτουμε και μία ανώτερη αίσθηση με πληρέστερη δύναμη. Αυτή λέγεται «κοινή αίσθηση» η οποία δεν έχει ενέργει...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Στο μάθημα αυτό, ο Talcott Parsons αναλύει την έννοια της κοινωνίας και τις συναφείς προς αυτή κατηγορίες και εξηγεί πώς η γενετική σύσταση ενός αν...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Στο μάθημα αυτό, ο Talcott Parsons αναλύει την έννοια της κοινωνίας και τις συναφείς προς αυτή κατηγορίες και εξηγεί πώς η γενετική σύσταση ενός αν...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Ο Σωκράτης πίστευε ότι ο άνθρωπος οφείλει να γνωρίσει, μέσα από την συνεχή αναζήτηση, τις σταθερές και αναλλοίωτες Αρχές, οι οποίες δεν είναι προσι...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Στη δίτομη αυτή έκδοση μας απασχολεί με το αρχαίο κείμενο, τη μετάφραση και το σχολιασμό της η περίπτωση ενός Έλληνα από την πόλη Λαέρτη της μικρασ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
960€ 768€
Η Δυτική Φιλοσοφία, ως έκφραση ολόκληρου του κύκλου των Επιστημών, μόνον στους Έλληνες οφείλει την καταγωγή της και η Ιστορία της αποτελεί την κινη...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Φαντασθείτε έναν άνθρωπο έξω από το χρόνο, γιατί η αιωνιότητα είναι γι' αυτόν μια στατική στιγμή. Εξω από την Εξέλιξη, γιατί εξέλιξη δεν υπάρχει γ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να ξεναγήσει τον μαθητή στις πολιτισμικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λεκάνη της Μεσογείου, μερικές χιλιάδε...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Μια συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων της φιλολογικής και φιλοσοφικής έρευνας του Συμποσίου θα επιχειρήσει ο διδάσκων να δώσει στις σελίδες που ακ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Η διδασκαλία του  Κύκλου της Ελληνικής Διασποράς  από το 1600-800 π.Χ. χωρίζεται σε οκτώ (8) μαθήματα διηρημένα  σε διδακτικές ενότητες κάθε μία τω...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Το φαινόμενο του αστισμού είναι πράγματι καθοριστικό για την κοινωνική οργάνωση του χώρου. Ωστόσο, σημαντικά ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με τον πρ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Στο μάθημα αυτό θα βρείτε πάρα πολλά στοιχεία, για να ενημερώσετε τα παιδιά γύρω από τον Ολυμπισμό, θα βρείτε συγκινησιακά μηνύματα και αναφορές πο...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.