Φυσική

Επιμέλεια - Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης. Ένας θεμελιώδης μετασχηματισμός έλαβε χώρα στη φυσική κατά τα πρώτα τριάντα χρόνια του 20...
Add to Wishlist
490€ 392€
Επιμέλεια - Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης. Σε αυτό το μάθημα οι Heinz-Otto Peitgen και Peter H. Richter μάς εισάγουν στον θαυμαστό κ...
Add to Wishlist
250€ 200€