Επιστήμη

Ο μελετητής θα έρθει σε επαφή με τον γνωσιακό και μυσταγωγικό κόσμο του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων με εύκολο και κατανοητό τρόπο, ακολουθώντας το...
Προσθήκη στα αγαπημένα
1,000€ 720€
Εάν αυτό μας το μάθημα θέλουμε να σημαίνει κάτι, πρέπει να είναι μια ρεαλιστική ανάλυση πραγματικών προβλημάτων υπό το πρίσμα της επιστήμης της κυ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
500€ 360€
Η Ελληνική Παιδεία και η Ελληνική γλώσσα αποτελούν την κορύφωση του ανθρωπίνου πνεύματος, ερμηνεύουν και εξηγούν όλα τα θέματα και τους προβληματισ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
840€ 604€
Σε αυτό το μάθημα οι Heinz-Otto Peitgen και Peter H. Richter μάς εισάγουν στον θαυμαστό κόσμο των Fractals με τρόπο απλό και κατανοητό ακόμη και γι...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Μοναδικό τόσο για το ύφος όσο και για την ουσία του, το μάθημα αυτό αναγνωρίζεται σήμερα ως το βασικό έργο στη νανοτεχνολογία και έχει προσπορίσει ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Επιστήμη
Η συνεχής συσσώρευση πληροφοριών σχετικά με βιολογικά δραστικές ουσίες-πομπούς και ρυθμιστές της νευρικής διέγερσης θυμίζει κάπως την κατάσταση στο...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 544€
Είναι ένα ταξίδι που θα το αρχίσουμε πολύ ομαλά, αντίθετα με τις επιταγές της επιστήμης που μας ψέγει γιατί μιλάμε για ανατολή και δύση του Ήλιου, ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WΗΟ), Χημεία περιβάλλοντος θεωρείται “ως το άθροισμα, σε μια ορισμένη στιγμή, όλων των εξωτερικών συνθηκών και...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Το παρόν μάθημα εδράζεται στην κυτταρική υπόσταση του σχολείου στο κοινωνικό οικοδόμημα και επιχειρεί να διερευνήσει το κατά πόσο και υπό ποιες προ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
680€ 688€
Η φυματίωση, ασθένεια συνώνυμη του πόνου, της εγκατάλειψης, της κοινωνικής απομάκρυνσης και του θανάτου, συνοδεύει τον άνθρωπο από αρχαιοτάτων χρόν...
Προσθήκη στα αγαπημένα
960€ 864€
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.