Διάφορα

Επιμέλεια - Παρακολούθηση Μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης Η δράση είναι το μόνο που έχει σημασία. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τη διαφορά κάθε ώρα, κάθε...
Add to Wishlist
480€ 384€
Σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται με πολύ γοργούς ρυθμούς, η ροή και η διαχείριση πληροφοριών, η εξειδικευμένη γνώση και η εφαρμογή των βέλτιστων πρα...
Add to Wishlist
430€ 344€
Η μελέτη - ερευνά αυτή είναι πρωτότυπος εις παγκόσμιον επίπεδον, διότι διά πρώτην φοράν εις την Ιστορίαν, γίνεται συγκριτική μελέτη των διαστάσεων ...
Add to Wishlist
340€ 272€