Astrophysics Advance

Astrophysics Advance
53.30€ 42.60€
Αυτό το μάθημα διδάσκει τον φοιτητή βασική φασματοσκοπία. Ο φοιτητής μαθαίνει ότι το φάσμα στις θετικές επιστήμες είναι μια συνάρτηση κατανομής ενό...
1 Lectures
Add to Wishlist
53.30€ 42.60€
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τα φάσματα όλων των αστεριών, που δεν είναι όλα ίδια, αλλά διαφέρουν με τη θερμοκρασία και τη χημική τους σύνθεση. Το φά...
1 Lectures
Add to Wishlist
53.30€ 42.60€
Astrophysics Advance
53.30€ 42.60€
Σε αυτό το μάθημα μελετάμε τις τροχιές των ουράνιων σωμάτων, με εφαρμογή τις τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Μαθαίνουμε ότι η τροχιά κάθε π...
1 Lectures
Add to Wishlist
53.30€ 42.60€
Astrophysics Advance
53.30€ 42.60€
Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε ότι η σχετική μεταβολή στο μήκος ενός κύματος που εκπέμπεται από ένα κινούμενο σώμα είναι ανάλογη με τον λόγο της σχετ...
1 Lectures
Add to Wishlist
53.30€ 42.60€
Astrophysics Advance
53.30€ 42.60€
Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε τις πιο χρήσιμες μεθόδους μέτρησης αποστάσεων στην αστρονομία. Η πιο βασική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων στην αστρονομί...
1 Lectures
Add to Wishlist
53.30€ 42.60€
Astrophysics Advance
53.30€ 42.60€
Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε ότι τα αστέρια δημιουργούνται από νέφη στο διαστρικό μέσο. Τα νέφη καταρρέουν, για να σχηματίσουν ένα αστέρι. Αυτά τα ...
Add to Wishlist
53.30€ 42.60€