Astrophysics Advance

Astrophysics Advance
160€
Αυτό το μάθημα διδάσκει τον φοιτητή βασική φασματοσκοπία. Ο φοιτητής μαθαίνει ότι το φάσμα στις θετικές επιστήμες είναι μια συνάρτηση κατανομής ενό...
1 Διαλέξεις
Προσθήκη στα αγαπημένα
160€
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τα φάσματα όλων των αστεριών, που δεν είναι όλα ίδια, αλλά διαφέρουν με τη θερμοκρασία και τη χημική τους σύνθεση. Το φά...
1 Διαλέξεις
Προσθήκη στα αγαπημένα
160€
Σε αυτό το μάθημα μελετάμε τις τροχιές των ουράνιων σωμάτων, με εφαρμογή τις τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Μαθαίνουμε ότι η τροχιά κάθε π...
1 Διαλέξεις
Προσθήκη στα αγαπημένα
160€
Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε ότι η σχετική μεταβολή στο μήκος ενός κύματος που εκπέμπεται από ένα κινούμενο σώμα είναι ανάλογη με τον λόγο της σχετ...
1 Διαλέξεις
Προσθήκη στα αγαπημένα
160€
Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε τις πιο χρήσιμες μεθόδους μέτρησης αποστάσεων στην αστρονομία. Η πιο βασική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων στην αστρονομί...
1 Διαλέξεις
Προσθήκη στα αγαπημένα
160€
Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε ότι τα αστέρια δημιουργούνται από νέφη στο διαστρικό μέσο. Τα νέφη καταρρέουν, για να σχηματίσουν ένα αστέρι. Αυτά τα ...
Προσθήκη στα αγαπημένα
160€