100 Μεγάλες Επιχειρηματικές Ιδέες

100 Μεγάλες Επιχειρηματικές Ιδέες
140€ 112€
Πρόκειται για ένα μάθημα με μερικές από τις καλύτερες ιδέες που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις. Ορισμένες είναι απλές - μερικές φορές σχεδόν εν...
Add to Wishlist
140€ 112€