Το ελληνικό πνεύμα στις πυραμίδες της Αιγύπτου

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)
Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Το ελληνικό πνεύμα στις πυραμίδες της Αιγύπτου
4
113.30€ 90.60€
4
4 (6)
Η μελέτη - έρευνα αυτή είναι πρωτότυπη σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι για πρώτη φορά στην Ιστορία γίνεται συγκριτική μελέτη των διαστάσεων και των αρχ...
1 Lectures
Add to Wishlist
113.30€ 90.60€