Μαθηματικά 1ης Λυκείου

Μαθηματικά 1ης Λυκείου
160€ 128€
Στη διδασκαλία των Μαθηματικών εστιάζουμε στην κατανόηση των εννοιών, των ορισμών και των αποδεικτικών μεθόδων. Διαρκής στόχος των μαθημάτων που θα...
2 Διαλέξεις
Προσθήκη στα αγαπημένα
160€ 128€
Μαθηματικά 1ης Λυκείου
160€ 128€
Στη διδασκαλία των Μαθηματικών εστιάζουμε στην κατανόηση των εννοιών, των ορισμών και των αποδεικτικών μεθόδων. Διαρκής στόχος των μαθημάτων που θα...
Προσθήκη στα αγαπημένα
160€ 128€