Η Ελευθερία του Ανθρώπου και η Ισορροπία της Φύσεως