Πακέτα μελών

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

446.00

Σειρές μαθημάτων: 2
Η Τέχνη της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά σε ένα, εξαιρετικά χρήσιμο μάθημα , το οποίο, σκοπό έχει την οργάνωση της σκέψης ατόμων, υποψηφίων να λάβουν ηγετική θέση σε μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

619.00

Σειρές μαθημάτων: 7
Το παρόν μάθημα εδράζεται στην κυτταρική υπόσταση του σχολείου στο κοινωνικό οικοδόμημα και επιχειρεί να διερευνήσει το κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις η χειραφετική εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρίες περί εκπαιδευτικής διοίκησης.

Βοτανοθεραπείες

489.00

Σειρές μαθημάτων: 4
Βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζουμε, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε βοτανοθεραπεία. Το κλειδί για την καλή υγεία δεν βρίσκεται στα φάρμακα ή στα ειδικά μηχανήματα αλλά στους κύριους παράγοντες, επί των οποίων βασίζεται η ζωή και η ζωτικότητά τους.

Δοκίμια Στρατιωτικής Αρετής

547.00

Σειρές μαθημάτων: 3
Απόκτηση ηγετικών προσόντων σημαίνει ανάπτυξη εμπιστοσύνης και κατανόησης των ανθρώπων. Ενσυναίσθηση, όραμα, ολιστική νοημοσύνη, πολυμάθεια, ικανότητα πολύτροπης δράσης. Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και του απροόπτου. Αρμοστικότητα, σύνεση, σωφροσύνη και κοινή πίστη, βούληση και προσπάθεια. Πάνω από όλα, αγάπη για τον διπλανό.

Δοκίμια Αρετής του Πολίτη

547.00

Σειρές μαθημάτων: 3
Ακονίζοντας τα όπλα τους και συσσωρεύοντας πλούτη και γνώσεις οι άνθρωποι λησμόνησαν ότι όλοι είμαστε Τέκνα Αγάπης!Υγιείς και σταθερές Κοινωνίες είναι οι εναρμονισμένες με ευέλικτα συστήματα αξιών και αρετών, που καλλιεργούνται με την Ολιστική Παιδεία και Αγωγή!

Τα βότανα στην υπηρεσία του ανθρώπου

489.60

Σειρές μαθημάτων: 4
Βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζουμε, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε βοτανοθεραπεία. Το κλειδί για την καλή υγεία δεν βρίσκεται στα φάρμακα ή στα ειδικά μηχανήματα αλλά στους κύριους παράγοντες, επί των οποίων βασίζεται η ζωή και η ζωτικότητά τους.

ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

547.00

Σειρές μαθημάτων: 9
Τα θεμέλια της κοινωνικής επιστήμης από τον 19ο και 20ο αιώνα βασίζονται στην επιστημονική γνώση η οποία προχωρά εν πλήρη συνείδηση προς την απόλυτη και πλήρη διαφώτηση του κοινωνικού αντικειμένου.

Φιλοσοφείν – Ηράκλειτος

447.00

Σειρές μαθημάτων: 6
Ο Ηράκλειτος πίστευε ότι από τη μία φωτιά κατάγονται τα πολλά όντα και ότι τα πολλά όντα καταλήγουν στη φωτιά. Η κίνηση από το ένα στα πολλά και από τα πολλά στο ένα εκφράζει το ίδιο πράγμα: το Ένα και Μοναδικό Όν, αποκαλύπτεται μέσα στη θεϊκή φωτιά.

Απόκρυφη Γνώση

545.00

Σειρές μαθημάτων: 3
Η α­πό­κρυ­φη γνώ­ση (αρ­κά­να), η γνώ­ση πί­σω α­πό τη γνώ­ση, α­πο­τε­λεί έ­να φω­τει­νό μο­νο­πά­τι αυ­το­γνω­σί­ας που α­νοί­γε­ται μέ­σα α­πό την α­πο­κα­λυ­πτι­κή γνω­ρι­μί­α μας με τους αρ­χαί­ους μύ­στες και την ε­σω­τε­ρι­κή τους φι­λο­σο­φί­α, η ο­ποί­α πα­ρα­μέ­νει ζω­ντα­νή και ε­πί­καιρη κά­τω α­πό τους σύγ­χρο­νους ση­με­ρι­νούς της μαν­δύ­ες.

Aτμοσφαιρική Χημεία

612.00

Σειρές μαθημάτων: 9
Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WΗΟ), Χημεία περιβάλλοντος θεωρείται “ως το άθροισμα, σε μια ορισμένη στιγμή, όλων των εξωτερικών συνθηκών και επιδράσεων, τις οποίες υφίσταται ένα σύστημα (ή οργανισμός)”.

Το ελληνικό πνεύμα στις πυραμίδες της Αιγύπτου

490.00

Σειρές μαθημάτων: 3
Η μελέτη - ερευνά αυτή είναι πρωτότυπος εις παγκόσμιον επίπεδον, διότι διά πρώτην φοράν εις την Ιστορίαν, γίνεται συγκριτική μελέτη των διαστάσεων και των αρχιτεκτονικών στοιχείων των μνημείων του αρχαίου Ελληνικού χώρου και των μεταξύ αυτών αποστάσεων, με τας διαστάσεις και  λοιπά στοιχεία των Πυραμίδων της Αίγυπτου.

Aνθρώπινα Δικαιώματα & Βιοηθική στη Φυματίωση – Επιδημίες

864.00

Σειρές μαθημάτων: 7
Η φυματίωση, ασθένεια συνώνυμη του πόνου, της εγκατάλειψης, της κοινωνικής απομάκρυνσης και του θανάτου, συνοδεύει τον άνθρωπο από αρχαιοτάτων χρόνων και εφόνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και ιδιαίτερα σε εποχές με ανύπαρκτες ή πλημμελείς συνθήκες υγιεινής, φτώχειας και δεισιδαιμονίας.

H μεγάλη εικόνα του ούρανου

532.80

Σειρές μαθημάτων: 3
Είναι ένα ταξίδι που θα το αρχίσουμε πολύ ομαλά, αντίθετα με τις επιταγές της επιστήμης που μας ψέγει γιατί μιλάμε για ανατολή και δύση του Ήλιου, της Σελήνης, και των άστρων, αντί να μιλάμε για την περιστροφή της Γής γύρω από τον άξονά της, και την ψευδαίσθηση ανατολής και δύσης που προκαλεί.

Η Χρυσή Τομή

720.00

Σειρές μαθημάτων: 3
Κλείστε τα μάτια σας και αφουγκρασθείτε τους ήχους και τις μυστικές φωνές από την ζώσα φύση, τα δένδρα, τα λουλούδια, τα πουλιά, το νερό που κυλάει στο ποταμάκι, το θρόϊσμα του ανέμου, το λάλημα του πετεινού που αναγγέλει το ξημέρωμα της καινούργιας ημέρας...

Μαθήματα Χορού

403.20

Σειρές μαθημάτων: 6
Με πολύ απλή και κατανοητή γλώσσα του σώματος, στην πλέον αρμονική κίνησή του, ο Ηλίας διδάσκει τις πρώτες κινήσεις και τα πρώτα χορευτικά σας βήματα ώστε με αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και σιγουριά να κατακτήσετε τον ρυθμό που επιλέξατε.

Ολυμπιακό Ιδεώδες – Αγωγή και Παιδεία

604.80

Σειρές μαθημάτων: 12
Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης της Ολυμπιακής παιδείας στη σχολική πράξη για την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών, τεχνικών και μεθόδων, που επιτυγχάνουν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων στις βασικές αθλητικές αξίες.

Ολυμπιακή και Αθλητική Παιδεία

388.80

Σειρές μαθημάτων: 3
Στο μάθημα αυτό θα βρείτε πάρα πολλά στοιχεία, για να ενημερώσετε τα παιδιά γύρω από τον Ολυμπισμό, θα βρείτε συγκινησιακά μηνύματα και αναφορές που μιλούν στην καρδιά, δημιουργούν χαρακτήρες, και προπαντός προτάσεις θα βρείτε προτάσεις για την ενεργό συμμετοχή τους στην υπόθεση του Ολυμπισμού.

Εγκέφαλος

489.60

Σειρές μαθημάτων: 8
Η συνεχής συσσώρευση πληροφοριών σχετικά με βιολογικά δραστικές ουσίες-πομπούς και ρυθμιστές της νευρικής διέγερσης θυμίζει κάπως την κατάσταση στον τομέα της πυρηνικής φυσικής, όπου η οικογένεια των ανακαλυφθέντων στοιχειωδών σωματιδίων αυξάνεται κάθε χρόνο. Η βαθμιαία σαφέστερη σημασία των διαταραχών στη χημεία του εγκεφάλου στη γένεση της ψυχικής ασθένειας αλλάζει ριζικά το πρόσωπο της περιγραφικής ψυχιατρικής.

Κοινωνική Οργάνωση Αστικού Χώρου

604.80

Σειρές μαθημάτων: 3
Το φαινόμενο του αστισμού είναι πράγματι καθοριστικό για την κοινωνική οργάνωση του χώρου. Ωστόσο, σημαντικά ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με τον προσδιορισμό της φύσης αυτούς του φαινομένου. Ποιο είναι το αντικείμενο, η ενότητα ενός κοινωνιολογικού προβληματισμού σ’ αυτό το επίπεδο;

Ο Ελληνισμός της Διασποράς (από το 1600 ως το 800 π.Χ.)

547.20

Σειρές μαθημάτων: 4
Η διδασκαλία του  Κύκλου της Ελληνικής Διασποράς  από το 1600-800 π.Χ. χωρίζεται σε οκτώ (8) μαθήματα διηρημένα  σε διδακτικές ενότητες κάθε μία των οποίων εξετάζει μία ομοιογενή ομάδα γεγονότων πάντα σε διαδραστική συνάφεια σε μείζονα βαθμό με τις υπόλοιπες  στο ίδιο μάθημα και σε ήσσονα βαθμό με τις άλλες ενότητες στα λοιπά μαθήματα.

Πλάτωνος Συμπόσιον

561.60

Σειρές μαθημάτων: 3
Μια συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων της φιλολογικής και φιλοσοφικής έρευνας του Συμποσίου θα επιχειρήσει ο διδάσκων να δώσει στις σελίδες που ακολουθούν, ξεκινώντας με την πολύ χρήσιμη, πάντοτε, Ανάλυση των Αρχαίων Ελληνικών Συμποσίων, που αφορούν και αναλύονται διεξοδικά σε αυτό το πλατωνικό έργο.

Πολιτισμικές Διαστάσεις του Ολυμπισμού

304.20

Σειρές μαθημάτων: 3
Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να ξεναγήσει τον μαθητή στις πολιτισμικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λεκάνη της Μεσογείου, μερικές χιλιάδες χρόνια πριν ξεπηδήσει το ελληνικό πνεύμα του Ολυμπισμού και εξελιχθεί σε πανανθρώπινο ιδανικό.

Μαθήματα Κλασικής Κοινωνιολογίας

720.00

Σειρές μαθημάτων: 7
Φαντασθείτε έναν άνθρωπο έξω από το χρόνο, γιατί η αιωνιότητα είναι γι' αυτόν μια στατική στιγμή. Εξω από την Εξέλιξη, γιατί εξέλιξη δεν υπάρχει γι' αυτόν, αφού συνειδητοποίησε την ολοκληρωμένη φυσική τελειότητα.Εξω από την Ηλικία, γιατί άνθρωπος γι' αυτόν ίσον ψυχή! Κι η ψυχή είναι Αγέννητη και Αιώνια. Εξω από το Σύστημα, γιατί σύστημα είναι γι' αυτόν η "στημένη παγίδα" των "Ολίγων Μεγάλων", για να καρπώνονται το παραγόμενο έργο των "Πολλών Μικρών" και να ανεβάζουν καθημερινά τις μετοχές τους στα χρηματιστήρια και τις Τράπεζες του κόσμου.

Μηχανές Δημιουργίας: Η επερχόμενη εποχή της Νανοτεχνολογίας

545.00

Σειρές μαθημάτων: 7
Μοναδικό τόσο για το ύφος όσο και για την ουσία του, το μάθημα αυτό αναγνωρίζεται σήμερα ως το βασικό έργο στη νανοτεχνολογία και έχει κερδίσει στον Drexler τον τίτλο του «Πατέρα της Νανοτεχνολογίας».

Αρχές της Δυτικής Φιλοσοφίας

590.40

Σειρές μαθημάτων: 4
Η Δυτική Φιλοσοφία, ως έκφραση ολόκληρου του κύκλου των Επιστημών, μόνον στους Έλληνες οφείλει την καταγωγή της και η Ιστορία της αποτελεί την κινητήρια ουσία του νεώτερου παγκόσμιου πολιτισμού.

Διογένης Λαέρτιος Α’

691.20

Σειρές μαθημάτων: 5
Στη δίτομη αυτή έκδοση μας απασχολεί με το αρχαίο κείμενο, τη μετάφραση και το σχολιασμό της η περίπτωση ενός Έλληνα από την πόλη Λαέρτη της μικρασιατικής Κιλικίας, του φιλοσόφου Διογένη. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε ομωνυμία με ένα πλήθος αξιομνημόνευτων προσώπων, που σε ένα μεγάλο τμήμα τους είναι, προγενέστεροι ή μεταγενέστεροι, φιλοσοφούντες.

Ο Θεός και τα ρομπότ

360.00

Σειρές μαθημάτων: 2
Τώρα - σχεδόν δεκαπέντε χρόνια αργότερα η κυβερνητική έχει ήδη μια ορισμένη κοινωνική και επιστημονική απήχηση και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν συμβεί πολλά στον κόσμο που δικαιολογούν την εμφάνιση μιας νέας προσέγγισης.

Ο Θαυμαστός Κόσμος των Φράκταλς

360.00

Σειρές μαθημάτων: 2
Σε αυτό το μάθημα οι Heinz-Otto Peitgen και Peter H. Richter μάς εισάγουν στον θαυμαστό κόσμο των Fractals με τρόπο απλό και κατανοητό ακόμη και για κάποιον εντελώς αμύητο στα μαθηματικά και τη φυσική.

Παιδεία και Γλώσσα

604.80

Σειρές μαθημάτων: 3
Η Ελληνική Παιδεία και η Ελληνική γλώσσα αποτελούν την κορύφωση του ανθρωπίνου πνεύματος, ερμηνεύουν και εξηγούν όλα τα θέματα και τους προβληματισμούς των κοινωνικών αναζητήσεων και συντελούν στην ανοδική εξύψωση της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από τις ασύγκριτες ερμηνείες που προκύπτουν από τις εις βάθος νοήματος αναζητήσεις των λέξεων της Ελληνικής γλώσσας.

Σωκράτης, ο Άγιος της Φιλοσοφίας

489.60

Σειρές μαθημάτων: 3
Ο Σωκράτης πίστευε ότι ο άνθρωπος οφείλει να γνωρίσει, μέσα από την συνεχή αναζήτηση, τις σταθερές και αναλλοίωτες Αρχές, οι οποίες δεν είναι προσιτές στις αισθήσεις. Τη γνώση τους επιτυγχάνει ο άνθρωπος μέσω της λογικής του, την οποία πρέπει να καλλιεργεί και να χρησιμοποιεί.

Η βαθύτερη έννοια της Κοινωνίας

331.20

Σειρές μαθημάτων: 3
Στο μάθημα αυτό, ο Talcott Parsons αναλύει την έννοια της κοινωνίας και τις συναφείς προς αυτή κατηγορίες και εξηγεί πώς η γενετική σύσταση ενός ανθρώπινου οργανισμού αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον, η ατομικότητα (προσωπικότητα) με το κοινωνικό σύνολο, στο οποίο είναι ενταγμένη, και το εκάστοτε πολιτισμικό σύστημα με τα κοινωνικά του υποσυστήματα.

Πυθαγόρας – Η Σχολή των Πυθαγορείων

720.00

Σειρές μαθημάτων: 5
Δουλεύοντας τα Μαθηματικά και τη Μουσική ανακάλυψε ο Πυθαγόρας ό,τι η αρμονία εξαρτάται από ορισμένες μαθηματικές σχέσεις. Τις μαθηματικές σχέσεις έβλεπε πάλι και μέσα στις αποστάσεις και τις περιφορές των ουρανίων σωμάτων.

Αριστοτέλης - Περί Ψυχής

590.40

Σειρές μαθημάτων: 6
Εκτός από τις μεμονωμένες αισθήσεις, διαθέτουμε και μία ανώτερη αίσθηση με πληρέστερη δύναμη. Αυτή λέγεται «κοινή αίσθηση» η οποία δεν έχει ενέργεια παθητική, μόνο ενεργητική και μάλιστα κριτική , δηλαδή διανοητική, με κυρίαρχο όργανο την καρδιά που αποτελεί το βασικό κεντρικό όργανο κάθε κινούμενου έμβιου όντος.

Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια

547.20

Σειρές μαθημάτων: 4
Οι μύθοι αποτελούν την βάσιν ή μάλλον την συνισταμένην του θρησκευτικού και κοινωνικού βίου των αρχαίων Ελλήνων. Οι μύθοι και αι παραδόσεις έχουν δια τούτο μεγίστην σπουδαιότητα, αποτελούν δε την μόνην πηγήν δια την εξέτασιν των ιστορικών προβλημάτων της απωτάτης Ελληνικής αρχαιότητος.

Astrophysics Basic

512.00

Σειρές μαθημάτων: 6

AVAILABLE 6 COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

Astrophysics Advance

512.00

Σειρές μαθημάτων: 6

AVAILABLE 6 COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

Astrophysics Intermediate

512.00

Σειρές μαθημάτων: 6

AVAILABLE 6 COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

Astrophysics Expert

512.00

Σειρές μαθημάτων: 6

AVAILABLE 6 COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

Η ζωή μετά το θάνατο

464.00

Σειρές μαθημάτων: 3
Είναι το μέτρο Γης που καλλιεργείται μέσα στην ορθόδοξη παράδοση της άσκησης και της νήψης, ώστε ο αλαζονικός νους που ψηλώνει σαν κυπαρίσσι, να πλαισιώνεται και να βρίσκει ξανά το στόχο του: Την Αλήθεια στο Πρόσωπο του αναστημένου Κυρίου.

Η Θεωρία της Τέχνης

960.00

Σειρές μαθημάτων: 5
Σε αυτό το Μάθημα έχουν συγκεντρωθεί, όλα σχεδόν τα μέχρι σήμερα φιλοσοφικά κείμενα που έχουν δημοσιευθεί και ανήκουν στο χώρο της "αισθητικής", που μετά από τον Baumgarten συνήθιζε η ακαδημαϊκή κοινότητα να αποκαλεί: φιλοσοφία του "καλού".

Βιοηθική και Ιατρικό Βιοδίκαιο

576.00

Σειρές μαθημάτων: 3
Στις μέρες μας, αφ’ ενός μεν η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν την δυνατότητα αφ’ ετέρου δε η οικονομία, η κοινωνική νοοτροπία και η πολιτική εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις, ώστε η ανεξέλεγκτη παρέμβαση στο DΝΑ της ανθρώπινης ζωής, να απειλεί συχνά στην ουσία τον πυρήνα και το «γονίδιο» της ανθρώπινης ψυχής.

Η επιστήμη της νεώτερης Πολιτικής

960.00

Σειρές μαθημάτων: 12
Το μάθημα αυτό δεν είναι πολιτικό δοκίμιο, αλλά φιλοσοφικό. Φθάνει έως εκεί όπου στη σφαίρα της κοινωνικής πράξης μπορεί να φθάσει κανείς με τη θεωρία και τελειώνει εκεί όπου η πραγματική πολιτική αρχίζει. Δεν διδάσκει ποια είναι η πολιτική πράξη, αλλά ποια πρέπει να είναι.

Η Ελευθερία του Ανθρώπου και η Ισορροπία της Φύσεως

496.00

Σειρές μαθημάτων: 5
«Πλησιάζουμε το τέλος της χιλιετίας με χρόνο το έτος 2000 μ.Χ. Ζούμε στο λυκόφως του 20ου αιώνος, αιώνος μεσουράνησης της Επιστήμης (και “καθιέρωσης” τής Τεχνικής), αιώνος αίματος, βίας και απανθρωπιάς, της φοβερότερης εκατόμβης στην ανθρώπινη Ιστορία. Και ατενίζουμε σήμερα με αγωνία και προσδοκία τη χαραυγή του 21ου αιώνος, το λυκαυγές της Τρίτης χιλιετίας.

Heisenberg - Η Αρχή της Απροσδιοριστίας

784.00

Σειρές μαθημάτων: 6
Ένας θεμελιώδης μετασχηματισμός έλαβε χώρα στη φυσική κατά τα πρώτα τριάντα χρόνια του 20ου αιώνα. Οι εξελίξεις που προκάλεσαν αυτόν τον μνημειώδη κλονισμό αφορούσαν τη διατύπωση δύο δραματικά νέων θεωριών. Η πρώτη ήταν μια θεωρία του χώρου, του χρόνου και της κίνησης, που ονομάστηκε σχετικότητα. Η δεύτερη ήταν μια θεωρία για τη φύση της ύλης και των δυνάμεων που δρουν πάνω της...

Μαθήματα Διοικητικής, Μηχανικής και Υποστηρικτικής Επιμελητείας

688.00

Σειρές μαθημάτων: 5
Σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται με πολύ γοργούς ρυθμούς, η ροή και η διαχείριση πληροφοριών, η εξειδικευμένη γνώση και η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών είναι sine qua non και έχουν ιδιαίτερη αξία, σπουδαιότητα και σημασία. Η μεταβατική περίοδος που διανύουμε και η αλλαγή ισορροπιών στη διεθνή οικονομία συμπαρασύρουν τις πολιτικές και στρατηγικές μεγάλων και μικρών κρατών.

Ιστορία της Ανατολικής Φιλοσοφίας

464.00

Σειρές μαθημάτων: 5
Το μάθημα έχει συνταχθεί από τους κορυφαίους φιλοσόφους της Ανατολής και δίνει μια γενική εικόνα της εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης από την αρχαιότητα έως σήμερα σε τρεις πολιτισμούς - τον ινδικό, τον κινεζικό και τον αραβοϊσλαμικό.

ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, Σοφιστές και Σοφιστική

544.00

Σειρές μαθημάτων: 6
Η πρώτη περίοδος της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως προσωκρατική, αφορά στην πραγματικά αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να προσδιορίσει την «Πρώτη Αρχή» και τη «Βασική Ουσία» ύπαρξης του κόσμου.

Ιστορία και Ιδεολογία των Μύθων

544.00

Σειρές μαθημάτων: 5
Όπως λέγεται ο άνθρωπος «αυτοπαράγεται» μέσα στη διαλεκτική της φύσης και της κοινωνίας και τα «προϊόντα» του δομούν και την ίδια στιγμή καθρεφτίζουν τον κόσμο μέσα στον οποίον παράγονται. Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντική η Ιστορία και ιδεολογία των Μύθων, αυτού του κοινωνικο-πολιτιστικού προϊόντος- με την ευρύτερη κοινωνική πολιτική οικονομική και πολιτιστική ‘πραγματικότητα’ τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά.

Leonardo da Vinci

800.00

Σειρές μαθημάτων: 8
Στο μάθημα αυτό ο σπουδαστής έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την πρωτότυπη σκέψη του Λεονάρντο ντα Βίντσι, της ιδιοφυέστερης και πλέον πολυσχιδούς προσωπικότητας του μεταμεσαιωνικού κόσμου, και να μυηθεί στους κώδικες και τα μυστικά της. Στις οκτώ ενότητές του, εκτός από την ευσύνοπτη και από πρώτο χέρι βιογραφία του από τον σχεδόν σύγχρονό του Giorgio Vasari και την αποκαλυπτική περιγραφή της μυθικής περιπέτειας των κωδίκων του από τον Akim Volynsky, θα βρει ανθολογημένους μεθοδικά τους σπουδαιότερους και πιο διεισδυτικούς συλλογισμούς αυτής της μοναδικής Φλωρεντινής ιδιοφυΐας πάνω σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της τέχνης, αντλημένους από τα περίφημα χειρόγραφά του και συνοδευμένους από τα ασύλληπτα για την εποχή τους – κάποια ακόμη και για την εποχή μας - σχέδια και τις μεγαλειώδεις ζωγραφικές του συνθέσεις. Εκτός από ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση συνιστά μια πνευματική άσκηση για δυνατά μυαλά.

Ενέργεια και Περιβάλλον

416.00

Σειρές μαθημάτων: 4
Οι μελέτες του διακεκριμένου Έλληνα επιστήμονα καθηγητού Ευστάθιου Μπουροδήμου πραγματοποιήθηκαν τα έτη 1977 – 1978. Στην εποχή μας, στην Τρίτη δεκαετία, μετά το έτος 2.000, οι επιστημονικές προβλέψεις του καθηγητή Μπουροδήμου και των συνεργατών του αποτελούν μια εντελώς αναγνωρισμένη «βάσιν ερευνών» για τον εντοπισμό των προβλημάτων της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Αριστοτελική Φιλοσοφία

496.00

Σειρές μαθημάτων: 6
Τα έργα του Αριστοτέλη είναι πολλά. Ο μεγάλος αυτός διανοητής, που φρόντισε και συνέλεξε τα βιβλία και τα βοηθήματα της πνευματικής ενασχόλησης του πατέρα του, μέσα από τη μελέτη των οποίων συνέταξε την προσωπική του εργογραφία, μπόρεσε και μετέφερε τη φιλοσοφία στην επιστήμη και την επιστήμη στη φιλοσοφία με αποτέλεσμα να αποτελέσει το μεγαλύτερο παιδευτικό φαινόμενο όλων των εποχών.

Μαθήματα Σύγχρονης Γαστρονομίας

640.00

Σειρές μαθημάτων: 5
Featured courses quote included: 5
Οι μοναδικές γεύσεις της Ελληνικής Κουζίνας κάνουν την Ελλάδα να ξεχωρίζει. Εξάλλου, τα πράγματα δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά στη χώρα που γέννησε τα συμπόσια και τους Επικούρειους φιλόσοφους. Για την ακρίβεια, ο Αρχέστρατος ήταν εκείνος που το 330 π.Χ. έγραψε το πρώτο  βιβλίο μαγειρικής στην ιστορία και μας υπενθύμισε ότι η κουζίνα αποτελεί δείγμα πολιτισμού.

Ερμής ο Τρισμέγιστος

496.00

Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος θεωρείται πρόδρομος του Γνωστικισμού, του Ερμητισμού, της αλχημείας, των διδασκαλιών των Ναϊτών, της Μασονίας κ.λπ. Ειδικότερα, του αποδίδεται η συγγραφή του Κυμβαλείου - της βάσης της σοφίας του Ερμητισμού...

Πολιτικά - Αριστοτέλης

860.00

Σειρές μαθημάτων: 8
Ο Αριστοτέλης, αναλύοντας την ψυχολογία με βάση την οποία κινούνται οι μάζες, ισχυρίζεται ότι «ο άνθρωπος έχει μέσα στη φύση του τη δύναμη να δημιουργεί κράτος, μέσα στο οποίο να εντάξει τον προορισμό του». Το κράτος του Αριστοτέλη είναι ένα σύνθετο σχήμα με συστατικά στοιχεία του τους πολίτες. Πολίτης, είναι αυτός, ο οποίος, ως ισότιμο μέλος, έχει το δικαίωμα να μετέχει στη διακυβέρνηση της Πολιτείας και στην απονομή της Δικαιοσύνης.