Ταμείο

Πληροφορίες Λογαριασμού

Have an account? Log in here

Membership Plan

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Τέχνη της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά σε ένα, εξαιρετικά χρήσιμο μάθημα , το οποίο, σκοπό έχει την οργάνωση της σκέψης ατόμων, υποψηφίων να λάβουν ηγετική θέση σε μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
446.00