Check out Membership

Checkout

Account Information

Have an account? Log in here

Bank name: Pireos Bank
Account number: 6725162575127
IBAN: GR4107417250006725162575127
BIC / Swift: PIRBGRAA

Πολιτική Όροι Επιστροφών - Aκυρώσεων

Διακοπή Παρακολούθησης μαθήματος e-learning

Η παρακολούθηση ενός μαθησιακού προγράμματος του heptapolis avatar e-learning είναι χωρισμένη σε διδακτικές ενότητες για την πληρέστερη κατανόηση και εμβάθυνση του σπουδαστή στις έννοιες της κάθε ενότητας. Για κάθε διδακτική ενότητα είναι κοινοποιημένο το γνωστικό διδακτικό περιεχόμενο, καθώς αναγράφεται σε κάθε μάθημα του προγράμματος. Η επιμέλεια και το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κάθε διδάσκοντος ή ασκούντος την επιμέλεια καθηγητή και η διαδικτυακή πλατφόρμα του heptapolis avatar e-learning  ουδεμία ευθύνη φέρει.

Στα πλαίσια της εκπτωτικής πολιτικής του heptapolis Avatar E-learning, για κάθε μάθημα του εκπαιδευτικού προγράμματος υπάρχει έκπτωση, η οποία αναγράφεται ευκρινώς στις πληροφορίες κάθε μαθήματος και ο σπουδαστής είναι ενήμερος για το τελικό ποσόν το οποίο οφείλει να καταβάλει, εφόσον επιλέξει μάθημα του ενδιαφέροντός του.

Η πληρωμή του επιλεγέντος προγράμματος γίνεται είτε σε ισόποσες δόσεις του συνολικού τελικού ποσού, είτε στο σύνολό του, μετά την έκπτωση που έχει ήδη γίνει και είναι γνωστή εκ των προτέρων στον κάθε ενδιαφερόμενο σπουδαστή.

Με την κατάθεση πληρωμής έκαστης δόσης και μετά την πιστοποίηση της διατραπεζικής πληρωμής και σε χρονικό διάστημα περίπου 15-20 ημερών, δίδεται από την γραμματειακή υποστήριξη του heptapolis avatar e-learning, ο κωδικός παρακολούθησης της αντίστοιχης ενότητας του επιλεγμένου μαθήματος που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσόν. Για την ολοκλήρωση της σπουδής ενός μαθήματος του εκπαιδευτικού προγράμματός μας, ο σπουδαστής πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πληρωμή των αντίστοιχων προκαθορισμένων δόσεων, μέχρι την αποπληρωμή του συνολικού τελικού ποσού, που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο μάθημά του.

Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει και ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν επιτυχώς στο 50% της κάθε ενότητας, για να θεωρηθεί ότι, ο εξεταζόμενος πέτυχε στην κατανόηση και επάρκεια του μαθήματος.

Επισημαίνεται ρητώς ότι, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, καθώς και του Κότινου Παρακολούθησης, εφ’ όσον το επιθυμεί ο σπουδαστής, είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνολικού κόστους των διδάκτρων καθώς και η επιτυχής αποπεράτωση των ερωτηματολογίων ανά διδακτική ενότητα.

Ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα, αν αποτύχει σε κάποια ενότητα (ποσοστό κάτω από 50%) να επαναλάβει τις ερωτήσεις της διδακτικής ενότητας, μετά από αίτημά του στην γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος και στο email: heptapolis@AVATAR-E-LEARNING.COM

Ο εκπαιδευόμενος έχει το δικαίωμα να διακόψει την επιλεγμένη, από τον ίδιο παρακολούθηση του e-learning εκπαιδευτικού μαθήματος, σε οποιαδήποτε ενότητα ο ίδιος επιθυμεί και να ζητήσει την οριστική διαγραφή του από το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατόπιν γραπτού αιτήματος του με email προς τη Γραμματεία του e-learning προγράμματος, στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της διακοπής του.

Το αίτημά του θα πρέπει να σταλεί εγγράφως προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος του και με την προϋπόθεση ότι δεν του έχουν δοθεί οι κωδικοί για την είσοδό του στην εκπαιδευτική ενότητα του μαθήματός του.

Η απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος προβλέπονται μετά την αποδοχή του υποβληθέντος αιτήματος από τη Γραμματεία του e-learning, η οποία θα γνωστοποιηθεί με επίσης email στον αιτούντα σπουδαστή.

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του εκπαιδευόμενου από το πρόγραμμα και στην περίπτωση που έχει καταβάλει το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μάθημα, στην τελική έκπτωσή του, αυτός δύναται να αιτηθεί επιστροφή δόσης διδάκτρων, αν έχει πιστοποιημένα καταβληθεί, μέσω διατραπεζικής συναλλαγής. Ο εκπαιδευόμενος, μετά την υποβολή του αιτήματός του, ενημερώνεται ότι από τα δίδακτρα που έχει ήδη καταβάλει θα κρατηθεί το ποσό που αναλογεί στη μέχρι τότε παρακολούθησή του στο Πρόγραμμα, βάσει του κόστους των διδακτικών ενοτήτων που έχει παρακολουθήσει. Για τον υπολογισμό των διδάκτρων που παρακρατούνται, ελέγχεται η συμμετοχή του εκπαιδευομένου στο Πρόγραμμα με βάση τον/τους αριθμό/ούς  των κωδικών που έχει παραλάβει.

Επισημαίνεται ρητώς ότι, αν έχει δοθεί ο κωδικός πρόσβασης, ήδη, το ποσόν της δόσης της καταβληθείσας ενότητας, δεν επιστρέφεται, γιατί θεωρείται ότι έχει γίνει χρήση του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας.

Για το άνοιγμα πρόσβασης σε κάθε διδακτική ενότητα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαιωμένη διατραπεζική καταβολή των διδάκτρων της συγκεκριμένης ενότητας.

Η ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδής ενός επιλεγέντος μαθήματος είναι χρονικά αρκούντως επαρκής, ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να ολοκληρώσει την μαθησιακή του επιλογή.

Σε περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί παράταση του χρονικού διαστήματος παρακολούθησης του επιλεγέντος μαθήματος, πέραν του προκαθορισμένου, και εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η οικονομική του υποχρέωση για το συγκεκριμένο μάθημα, το αίτημά του δύναται να γίνει αποδεκτό, εφ΄ όσον έχει κατατεθεί στην γραμματειακή υποστήριξη του e-learning προγράμματος, με σαφή προσδιορισμό του προβλήματος (π.χ. οικογενειακό πρόβλημα, έλλειψη χρόνου, ασθένεια, οικονομική δυσπραγία)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή και παρακολούθηση κάθε μαθήματος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η διαδικτυακή σύνδεση με την πλατφόρμα του heptapolis avatar e-learning, η αποδοχή των όρων χρήσεως του συγκεκριμένου προγράμματος, η πληρωμή του συνόλου των δόσεων και η επιτυχής συμπλήρωση του 50% των ερωτήσεων, κάθε διδακτικής ενότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης κάποιων όρων συμμετοχής-παρακολούθησης- ακύρωσης, με απαραίτητη προϋπόθεση τη σαφή εκ των προτέρων ενημέρωση/ ειδοποίηση των σπουδαστών. Για τους σπουδαστές που έχουν ήδη κάνει έναρξη ενός μαθήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω, δεν ισχύει η τροποποίηση των όρων.

Membership Plan

Ολυμπιακό Ιδεώδες – Αγωγή και Παιδεία

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης της Ολυμπιακής παιδείας στη σχολική πράξη για την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών, τεχνικών και μεθόδων, που επιτυγχάνουν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων στις βασικές αθλητικές αξίες.
604.80