Μέρος 4 – Oπτική και τηλεσκόπια

Σε αυτό το μάθημα ο φοιτητής μαθαίνει ότι η οπτική είναι η επιστήμη που μελετά το φως, τη διάδοση του φωτός, διδάσκεται τι είναι ο δείκτης
διάθλασης, τι είναι η διάθλαση και πώς προκαλεί μια αλλαγή στην κατεύθυνση της διάδοσης μιας ακτίνας φωτός, πώς αυτά συμβάλλουν στην
κατασκευή τηλεσκοπίων με χρήση φακών. Ο φοιτητής εξοικειώνεται με συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς.
Θα μάθει ότι οι φακοί λειτουργούν, επειδή το φως εισέρχεται από ένα υλικό υψηλής ταχύτητας (αέρα) σε ένα πυκνότερο μέσο (γυαλί), όπου το φως
έχει χαμηλότερη ταχύτητα διάδοσης από ό, τι στον αέρα.
Οι μαθητές θα μάθουν ότι η οπτική συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη ουράνιων σωμάτων μέσω της κατασκευής οπτικών οργάνων, καθώς και
φωτογραφικών μηχανών CCD και άλλων. Ο φοιτητής μαθαίνει πώς μπορούν να κατασκευαστούν τα τηλεσκόπια και τα φασματόμετρα και πώς αυτά
συμβάλλουν στη μελέτη του Κόσμου.

14 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

Μέρος 4 - OΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ

1
Μέρος 4 – OΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ
27

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ

2
Μέρος 4 – OΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ
91 questions