4 out of 5
4
6 reviews

9ο Μέρος – Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα

Στο παρόν μάθημα Ατμοσφαιρική Χημεία και Ρύπανση θα εμβαθύνουμε στην ποικιλία των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που σχετίζονται με την αλληλοεπίδραση ανθρώπου – φύσεως και, κυρίως, στην επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην ατμόσφαιρα.
“Το περιβάλλον είναι ό,τι δεν είμαι εγώ” (Αλβέρτος Αϊνστάιν)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 425 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 340 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 306 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

9ο Μέρος – Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα

Χρονική Διάρκεια:  1 Μήνας

Κόστος μαθήματος: 37,7 €

ΕΝΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο παρόν μάθημα Ατμοσφαιρική Χημεία και Ρύπανση θα εμβαθύνουμε στην ποικιλία των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που σχετίζονται με την αλληλοεπίδραση ανθρώπου – φύσεως και, κυρίως, στην επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην ατμόσφαιρα.

Η Χημεία Περιβάλλοντος αναπτύχθηκε ως μια πολυκλαδική επιστήμη, που πέρα από τη μελέτη της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, έχει ως αντικείμενο της, την εφαρμογή των χημικών αρχών στα τρέχοντα θέματα των φυσικών πόρων, των στερεών αποβλήτων, της ανακύκλωσης των υλικών, καθώς και στις επιδράσεις των χημικών ουσιών στους ζώντες οργανισμούς.

Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WΗΟ), Χημεία περιβάλλοντος θεωρείται “ως το άθροισμα, σε μια ορισμένη στιγμή, όλων των εξωτερικών συνθηκών και επιδράσεων, τις οποίες υφίσταται ένα σύστημα (ή οργανισμός)”.

 “Το περιβάλλον είναι ό,τι δεν είμαι εγώ”

 (Αλβέρτος Αϊνστάιν)

 

Σε αυτό το μάθημα οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου να σταλούν στο email του καθηγητή: siskos@chem.uoa.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Ο Παναγιώτης Απ. Σίσκος είναι Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεννήθηκε στη Νιγρίτα Σερρών. Είναι παντρεμένος με τη Ναταλία Λαυρεντίδου και έχουν τρεις γιούς.

Έλαβε το πτυχίο Χημείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1962 και το διδακτορικό του στην Αναλυτική Χημεία από το ΕΚΠΑ το 1973. Μετεκπαιδεύτηκε επί τετραετία στις ΗΠΑ.

Δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο Αναλυτική Χημεία, Κλινική Χημεία, Αναλυτικές Μεθόδους Διαχωρισμού, Περιβαλλοντική Χημεία και Περιβαλλοντική Ανάλυση. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει Κλινική Χημεία, Ατμοσφαιρική Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος.

Ο Παναγιώτης Σίσκος ήταν, μέχρι της αφυπηρετήσεως,  υπεύθυνος της Ομάδας Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και η έρευνά του επικεντρωνόταν στην Ατμοσφαιρική Χημεία και Ρύπανση, στην εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στους χώρους εργασίας και στη βιολογική παρακολούθηση ξενοβιοτικών ουσιών.

Έχει επιβλέψει 15 διδακτορικές διατριβές, 30 διατριβές ειδίκευσης και 30 προπτυχιακές εργασίες. Υπήρξε μέλος σε 30 εξεταστικές επιτροπές για κρίση διδακτορικών διατριβών. Είναι κριτής σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών περιοδικών με ειδίκευση στην περιβαλλοντική χημεία και ανάλυση.

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Έχει συγγράψει 4 βιβλία στον τομέα των Αναλυτικών Μεθόδων Διαχωρισμού, της Περιβαλλοντικής Χημείας και της Κλινικής Χημείας. Επίσης, έχει μεταφράσει 4 βιβλία σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας των Χημικών Μετρήσεων, των Ατμοσφαιρικών Αλλαγών και την Πράσινη Χημεία. Έχει δημοσιεύσει  περίπου 100 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 90 ερευνητικές εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων, 90 άρθρα ανασκόπησης και 70 μελέτες.

Ο Παναγιώτης Σίσκος είναι ή ήταν  μέλος των εξής επιστημονικών εταιρειών: Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, Αμερικανικής Ένωσης Αναλυτικών Χημικών, Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, Διεθνούς Ένωσης της Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας, Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Χημικών Εταιρειών και της Ένωσης για το Εσωτερικό και Κτιστό Περιβάλλον.

Είναι μέλος ελληνικών , κοινοτικών και διεθνών επιτροπών με αντικείμενο την Αναλυτική Χημεία και τα περιβαλλοντικά θέματα. Ακόμη υπήρξε Εθνικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα περιβαλλοντικής έρευνας, Εθνικός εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων, Συντονιστής της Ο.Ε. «Ποιότητα Αέρα του ΕΛΟΤ», Εθνικός εκπρόσωπος στο Green Chemistry Institute της ACS, Ιδρυτικό Μέλος του Mediterranean Network for Green Chemistry (MEGREC), Μέλος της EURACHEM.

Διετέλεσε σύμβουλος στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Αναπληρωτής Προέδρου στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του Κηφισού, μέλος στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο και στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.

Είναι Γενικός Γραμματέας στο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών, Γραμματέας στο Βαφειαδάκειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μητρικών Έργων, Αντιπρόεδρος στην Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών –Μελενίκου, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση και υπήρξε Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος  στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.

Στο παρόν μάθημα Ατμοσφαιρική Χημεία και Ρύπανση θα εμβαθύνουμε στην ποικιλία των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που σχετίζονται με την αλληλοεπίδραση ανθρώπου – φύσεως και, κυρίως, στην επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην ατμόσφαιρα.
“Το περιβάλλον είναι ό,τι δεν είμαι εγώ” (Αλβέρτος Αϊνστάιν)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

9ο Μέρος - Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα

1
Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα
60
2
9ο Μέρος – Aτμοσφαιρική Χημεία
14 questions