4 out of 5
4
6 reviews

7ο Μέρος – ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα θεμέλια της κοινωνικής επιστήμης από τον 19ο και 20ο αιώνα βασίζονται στην επιστημονική γνώση η οποία προχωρά εν πλήρη συνείδηση προς την απόλυτη και πλήρη διαφώτηση του κοινωνικού αντικειμένου.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 380 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 304 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 273,6 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

7ο Μέρος – ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χρονική Διάρκεια: 1 Μήνας

Κόστος μαθήματος: 38 €

ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΥΘΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι κοινωνικές επιστήμες έχουν ως σκοπό «ένα καλύτερο αύριο σ’ έναν καλύτερο κόσμο».

Μέχρι τον 19ο αιώνα ο όρος κοινωνία εκφράζει την έννοια της πολιτείας, του κράτους, της ούτως ειπίν συντεταγμένης πολιτείας. Απ’ τον 20ο αιώνα, κυρίως μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο κατακτούν την ευρύτερη νεολαία και την ανθρωπιστική κοινότητα. Στη δε εποχή μας κυριολεκτικά ανθίζουν για πολλούς λόγους αλλά η «έφεσις του ειδέναι» δεν είναι η μοναδική αιτία.

Τα θεμέλια της κοινωνικής επιστήμης από τον 19ο και 20ο αιώνα βασίζονται στην επιστημονική γνώση η οποία προχωρά εν πλήρη συνείδηση προς την απόλυτη και πλήρη διαφώτηση του κοινωνικού αντικειμένου. Αναγνωρίζεται η κοινωνία ως μια οντότητα πραγματική και ξεχωριστή και αντιμετωπίζεται ως ειδική έννοια. (Συχνά χρησιμοποιείται και ως πολιτικό-κομματική επικοινωνία, ξεφεύγει όμως από τα επιστημονικά δεδομένα).

Ο Max Weber αναπτύσσει σχετικά με την κοινωνιολογία το νόημα της κοινωνικής δραστηριότητας ενώ οι Emil Durkheim, A. Comte, Proudhon, o K. Marx και ο ίδιος ο M. Weber καταφέρανε να διεισδύσουν στην ουσιαστικότερη και βαθύτερη φύση της κοινωνίας ως ενός ειδικού φαινομένου της ανθρώπινης ζωής της εξελικτικής ζωής και όχι μόνο, κατάφεραν να περιγράψουν, αφού προσδιόρισαν το κριτήριο και διάκριναν το κοινωνικό σύνολο από ένα απλό συνάθροισμα ή σύνολο ατόμων στο χρόνο και το χώρο.Και αυτό το κριτήριο είναι ο κοινωνικός δεσμός, ορίζοντας την έννοια του κοινωνικού.

Αυτές είναι οι κύριες βάσεις που θεμελίωσαν την κοινωνιολογία ως επιστήμη και τη διάκριση ως φαινομένων σε κοινωνικά φαινόμενα ή μη κοινωνικά. Ο σπουδαίος Emil Durkheim, ισχυρίζεται ότι τα κοινωνικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα εμπειριών και που αποδεικνύονται από τις μελέτες και τις έρευνες ως πραγματικά περιστατικά Ως θεμελιωτές της κοινωνιολογίας οι Weber και E. Durkheim και πολλοί άλλοι, απλά ας περιοριστούμε για την οικονομία του χρόνου, υποστηρίζουν ότι η κοινωνιολογία και η κοινωνιολογική δραστηριότητα, είναι η επιστήμη που σκοπό έχει να κατανοήσει, αφού ερμηνεύσει την κοινωνική δραστηριότητα και να εξηγήσει αιτιοκρατικά τα αποτελέσματα της.

Όπως αναφέρει ο Γ. Καββαδίας, τα είδη της κοινωνικής δράσης με πολλούς και διάφορους τρόπους προσδιορίζονται ως α) Λογικά ως προς την σκοπιμότητα της δράσεως β) Λογικά ως προς την αξιολόγηση της δράσης γ) συναισθηματικά και συγκινησιακά έχοντας ως βάση τα πάθη και τα συναισθήματά της στιγμής δ) παραδοσιακά με βάση τα έθιμα.

Εδώ ο Weber προσπαθεί να προσφέρει μια πολύτιμη παρατήρηση με ιδιαίτερη σημασία από πλευράς κοινωνιολογικής και ανθρώπινης. Πολύ σπάνια η  δράση των ανθρώπων και κυρίως η κοινωνική δράση προσδιορίζεται από ένα μονάχα τρόπο από όσους αναφέρθηκαν. Τόσο ο Durkheim όσο και ο Weber θεωρούν την ατομική συνείδηση σαν  λειτουργία που αναλώνεται στον εαυτό της, κλειστή προς τον έξω κόσμο, φυσικό ή κοινωνικό. «…Στην πραγματικότητα αυτές οι ίδιες ατομικές συνειδήσεις είναι κλειστές οι μεν προς τις δε, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν παρά μόνον με σημεία – σύμβολα». Η ιδέα μιας ανοιχτής συνείδησης είναι ξένη στον Durkheim και στην ιδεοκρατική φιλοσοφία ήτον κριτικό ρελατιβισμό του Καντ  την νέο-καντιανήν με τους οποίους συμφωνεί και ο Weber.

Για τις σχέσεις κοινωνικότητας – κοινωνικοποίησης, και τους τρόπους επικοινωνίας των συνειδήσεων και τη σχέση Ατομικού και Συλλογικού καθώς και τις τελικές διαπιστώσεις θα μιλήσουμε στα μαθήματα, συμπληρώνω όμως αυτό απ’ όπου άρχισα να γράφω στην αρχή, ότι δηλαδή η επικοινωνιακή κοινωνιολογία γίνεται συχνά εκμετάλλευση όπως αναφέρει ο Dr. Χ. Χάρακας σχετικά με την κοινωνική συμμετοχή… «Μία Σωκρατική προσέγγιση της, μπορεί να την απομυθοποιήσει αν συγκεντρώσει την προσοχή της στα φαινόμενα της μοναξιάς και αδιαφορίας των μαζών και στην γενικευμένη εξουσιοδότηση της προς επιτήδειους διαχειριστές κρίσιμων εποχών και καταστάσεων όπως περίπου θα έλεγε ο Οrtega Y. Gasset.

Μιχάλης Πουλαντζάς,

Ομ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

 • Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Ρώμης – Τμήμα Κοινωνιολογίας.
 • Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστημίου Sheffield –Αγγλίας.
 • Πτυχιούχος Κοινωνικών Σπουδών, Διδάκτωρ του Διεθνούς   Πανεπιστημίου LUISS, τμήμα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Επιστήμες και Τέχνες Κοινής γνώμης.
 • Διπλωματούχος Βρετανικού Ινστιτούτου Management – Αγγλίας.
 • Διπλωματούχος Φιλολογικής Ακαδημίας Ρώμης – Ιταλία.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Τακτικός καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ρώμης (1974-1994).
 • Τακτικός καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Ρώμης (1995-2010).
 • Υπεύθυνος καθηγητής (external professor) στο Middlesex University  of London και στην Ελλάδα για BA Masters of Arts in Design.  Διακλαδικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (2002 –  2006)
 • Σύμβουλος στο Istituto Superiore di Doxometria της Ιταλίας στο  fenomenologia della Politica – Analisi e Forme dei MME nella opinione  Pubblica (1994-2002)
 • Καθηγητής και υπεύθυνος σπουδών για τις σπουδές στην Ευρώπη   στο πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Delaware – ΗΠΑ στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.  Το διδακτορικό του το 1968 από το Πανεπιστήμιο του Sheffield πραγματεύεται την πρώιμη περίοδο της παγκοσμιοποίησης και τον ρόλο των ΜΜΕ. Το πέρασμά του στη δεκαετία του 1980 από το Πάντειο, σφράγισε την αποστασιοποίησή του από τα Ελληνικά Πολιτικά Δρώμενα και την ενασχόλησή του με την Κοινωνική Ψυχολογία. Στα πολλά χρόνια της επαγγελματικής – ακαδημαϊκής του καριέρας κατείχε διακεκριμένες διδακτικές θέσεις. Έχει διοργανώσει πολλά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Άλλες πληροφορίες

 • Μέλος της Ακαδημίας S. Andrea της Ρώμης
 • Μέλος επί τιμή της Διεθνούς Ακαδημίας Μορφωτικής Διάδοσης και Προπαγάνδας (Accademia Internazionale di Propaganda Culturale)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Πνευματικού Κέντρου ¨ΟΛΥΜΠΟΣ¨
 • Γλώσσες : Ελληνικά (μητρική), Ιταλικά (άριστα), Αγγλικά (καλά), Ισπανικά (μέτρια)

Γεννήθηκε Μανιάτης. Μεγάλωσε σε μία αστική-μεταπολεμική Αθήνα. Τέλειωσε το 9ο Γυμνάσιο Αρρένων και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα. Πήρε πτυχίο Κοινωνιολογίας-Κοινωνικής Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην επίδραση των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης.

Σπούδασε κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και τηλεπικοινωνίες στο Centro Sperimentale di Cinematographia της Ρώμης. Τα διδακτορικό του το έκανε στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο Sheffield,  με θέμα τη γεωπολιτική ανάλυση με την οποία, ασχολήθηκε για πολλά χρόνια.

Υπήρξε παίκτης του Μπάσκετ στην ΑΡΓΩ και στην ΑΕΚ και έπαιξε για αρκετά χρόνια στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Ιταλίας, στην ομάδα FONO-ROMA (ROMA BASKET CLUB). Υπήρξε αντιπρόεδρος της ΑΕΚ.

Το συγγραφικό του έργο είναι μεγάλο.

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

 • Το περιβάλλον και το Ον
 • Περί φιλοσοφίας και άλλων δαιμονίων
 • L’ illuminisco di Michel Foucault
 • Perché La Sociologia
 • Saggi sui fondamenti della cultura
 • La produzione e la riproduzione della vita reale (una risposta a Marx)
 • Il linguaggio, il senso e i simboli di Durkheim e Weber
 • Παρμενίδης και Εμπεδοκλής

Διδακτικά κείμενα

 • Ανάλυση στο κείμενο “Εις εαυτόν” Aurelius.
 • Ανάλυση στην Κοινωνική τάξη και την Κοινωνική θέση.
 • Studia sulla funzione del capitale e la sua influenza nell’ambiente e nel lavoro.
 • La famiglia e le relazioni sociali nella moderna societa.

Μέχρι τον 19ο αιώνα ο όρος κοινωνία εκφράζει την έννοια της πολιτείας, του κράτους, της ούτως ειπίν συντεταγμένης πολιτείας. Απ’ τον 20ο αιώνα, κυρίως μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο κατακτούν την ευρύτερη νεολαία και την ανθρωπιστική κοινότητα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

7ο Μέρος - ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

1
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
60
2
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΥΘΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
60
3
7ο Μέρος – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
15 questions