4 out of 5
4
6 reviews

5o Mέρος – Οι γνωστοί Πυθαγόρειοι και το τέλος του Πυθαγόρα και της σχολής του

Ο μελετητής θα έρθει σε επαφή με το γνωσιακό και μυσταγωγικό κόσμο του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων με εύκολο και κατανοητό τρόπο, ακολουθώντας το μυστηριακό ταξίδι γνώσης του Μεγάλου Δασκάλου και ανακαλύπτοντας παράλληλα το ταξίδι της δικής του ψυχής και την πορεία προς την «Αληθινή Γνώση».

22 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Δουλεύοντας τα Μαθηματικά και τη Μουσική ανακάλυψε ο Πυθαγόρας ότι η αρμονία εξαρτάται από ορισμένες μαθηματικές σχέσεις. Τις μαθηματικές σχέσεις έβλεπε πάλι και μέσα στις αποστάσεις και τις περιφορές των ουρανίων σωμάτων.

Οι αριθμοί είχαν, λοιπόν, μεγάλη σημασία. Τέτοιες σκέψεις τον έσπρωξαν να κάνει μια γενίκευση και να πει ότι οι βασικές αρχές του κόσμου είναι οι αριθμοί. Ως στοιχεία των αριθμών θεωρούσε το άρτιο και το περιττό. Το άρτιο το ταύτιζε με το άπειρο, το περιττό με το πεπερασμένο. Εντύπωση κάνει ότι θεωρούσε πιο καλό το περιττό, δηλ. το πεπερασμένο, και όχι το άρτιο, δηλ. το άπειρο.

Έτσι, το περιττό είναι ο κόσμος των ιδεατών μορφών, των τελείων τύπων, το άρτιο είναι ο κόσμος της άμορφης ύλης. Όπως στη Μουσική, οι αριθμητικές σχέσεις ανάμεσα στους πιο διαφορετικούς τόνους δημιουργούν την αρμονία, έτσι, και στον κόσμο, ανάμεσα από τα πιο αντίθετα στοιχεία του γεννιέται η αρμονία.

Ακόμη και τα ουράνια σώματα με τις διαφορετικές αποστάσεις και τις διαφορετικές ταχύτητές τους δημιουργούν μια κοσμική μουσική αρμονία γύρω από τη γη, που ο άνθρωπος δεν την ακούει, επειδή το αυτί του ήδη από τη γέννησή του έχει συνηθίσει αυτή τη μουσική, που είναι δίχως αρχή και τέλος.

Διδάσκοντες: Μιχάλης Πουλαντζάς – Ευαγγελία Δανιήλ – Παύλος Πισσάνος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Ο μελετητής θα έρθει σε επαφή με τον γνωσιακό και μυσταγωγικό κόσμο του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων με εύκολο και κατανοητό τρόπο, μέσα από το πρόγραμμα «HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning» του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ– ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ακολουθώντας το μυστηριακό ταξίδι γνώσης του Μεγάλου Δασκάλου και ανακαλύπτοντας και το ταξίδι της δικής του ψυχής και την πορεία προς την «Αληθινή Γνώση».

Σύμφωνα με τον Απολλώνιο τον Τυανέα «καίτοι ό Πυθαγόρας ήταν ύιός τού Μνησάρχου καί τής Πυθαΐδος, ήτο τό προϊόν ουράνιας ακτίνος, ήτις κατ΄ ευθείαν έλθούσα διήλθεν διά τής Παρθενίδος (το αρχικό όνομα της μητέρας του, ή οποία μετανομάσθηκε σε Πυθαΐδα μετά τον χρησμό και την γέννηση του Πυθαγόρα). Διό έλέγετο έκληρονόμησε παρά μέν τού Μνησάρχου τήν άρχή τής ζωής καί τού θανάτου, παρά δε τού Άπόλλωνος τήν ψυχήν καί τό πνεύμα του».

Ο Πυθαγόρας ήταν ο φυσικός υιός του Μνησάρχου και της Πυθαΐδος. Θεωρήθηκε, όμως, από τους αρχαίους Έλληνες και όχι μόνο, υιός του θεού Απόλλωνα, από τον οποίο λέγεται ότι κληρονόμησε την ψυχή και το πνεύμα του.

Ο πανεπιστήμων Έλλην σοφός Πυθαγόρας θεωρείται παγκοσμίως ως ιδρυτής του πρώτου Πανεπιστημίου, στο οποίο τα διδασκόμενα μαθήματα ήταν η Φιλοσοφία, η Αριθμητική και η Αριθμοσοφία, τα Μαθηματικά, η Αστρονομία, η Μουσική και η Αρμονία, η Ιατρική, η Φυσική, και στο οποίο άνδρες και γυναίκες διδάσκονταν τις επιστήμες και τα μυστικά διδάγματα του διδασκάλου σχετικά με την Ψυχή.

Η Διδασκαλία του, τόσο για τους εξωτερικούς ή ακουσματικούς μαθητές του, όσο και η Εσωτερική Μυητική Διδασκαλία του, είχε παιδαγωγικό σκοπό με στόχο την απόκτηση της Αρετής, την απόκτηση γνώσης «περί του ενός και μοναδικού Θεού», μέσω ενός άρρητου συστήματος διδαχής με σύμβολα, συμβολισμούς και αποσυμβολισμούς, με την αποδοχή της εγκράτειας και της υποχρεωτικής σιγής στα πρώτα έτη της μαθητείας.

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟ

Ο Πυθαγόρας μυήθηκε στον Ορφισμό, στα Λείβηθρα της Πιερίας, κοντά στον Όλυμπο, όταν ο Αγλαόφημος τον μύησε στην «περί θεών Σοφία», την οποία ο Ορφέας είχε διδαχθεί από την μητέρα του. την Μούσα Καλλιόπη.

«Ο Πυθαγόρας έφθασε στους Δελφούς μετά την περιοδεία του σε όλους τους ναούς της Ελλάδος. Είχε μείνει στον Επιμενίδη μέσα στο ναό του Ιδαίου Δία. Είχε παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς αγώνες. Είχε ηγηθεί στα μυστήρια της Ελευσίνας. Στους Δελφούς τον περίμεναν. Ο Πυθαγόρας βρήκε στο ναό ένα θαυμαστό όργανο, που φαίνεται να του το είχε διαφυλάξει η Θεία Βουλή.

Η νεαρή Θεμιστόκλεια ή Θεόκλεια ανήκε στην ομάδα των ιερειών του Απόλλωνα, καταγόμενη από οικογένεια με κληρονομικό το ιερατικό αξίωμα.

Οι έντονες εντυπώσεις του ιερού, οι τελετουργίες της λατρείας, οι παιάνες, οι γιορτές του πύθιου και υπερβόρειου Απόλλωνα την είχαν θρέψει από την παιδική της ηλικία και την είχαν κάνει ευαίσθητη στα μυστηριώδη ρεύματα και τις αστρικές επιδράσεις, με αποτέλεσμα να βλέπει οράματα και να ακούει φωνές.

Με το ένστικτο των ενορατικών ένοιωθε πως οι ιερείς του Απόλλωνα δεν κατείχαν το υπέρτατο φως, που είχε ανάγκη η ίδια. Μέσα της ένιωθε να έλκεται από έναν ανώτερο κόσμο, που όμως δεν είχε το κλειδί του. Στον Πυθαγόρα η Θεόκλεια βρήκε το Δάσκαλο που αναζητούσε.

Από την ανατολή του ήλιου ο Πυθαγόρας άρχιζε μακρές συνομιλίες με τους ιερείς του Απόλλωνα. Στις συνομιλίες αυτές ο Πυθαγόρας ζήτησε να παρευρίσκεται και η Θεόκλεια για να μυηθεί στη μυστική διδασκαλία του, διαβλέποντας την ψυχική και πνευματική ανωτερότητά της….

….Μια μέρα η Θεόκλεια έπεσε σε ένα βαθύ και οραματικό ύπνο. Ο Πυθαγόρας την πλησίασε και της είπε : «Σήκω και πήγαινε εκεί που σε στέλνει η σκέψη σου, γιατί τώρα είσαι η Πυθία και πες μου τι βλέπεις στο μέλλον». Η Θεόκλεια, σε πλήρη έκσταση του απάντησε:

– Πολέμους μεγάλους… χαλκοπρόσωπους ανθρώπους… λευκές νίκες… Ο Απόλλωνας ξανάρχεται να μείνει μέσα στο ιερό του και θα είμαι η φωνή του!.. Μα εσύ, ο άγγελός του, αλίμονο!

Αλίμονο! Θα με εγκαταλείψεις… και θα φέρεις το φως του στην Ιταλία…».

Σημαντική ήταν, επίσης, η επίδραση των Ομηρικών Επών στο φιλοσοφικό σύστημα του Πυθαγόρα (όπως αναφέρουν οι Ιάμβλιχος, Πλούταρχος, και ο Arnand Delatte στο έργο του «Etudes sur la literature Pythagoricienne”.

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 500€.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 400€

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 360€

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

5ο Μέρος – Πυθαγόρας

Χρονική Διάρκεια: 1 Μήνας

Κόστος μαθήματος: 80€.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

  • Γνωστοί πυθαγόρειοι: Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης, Αρχύτας ο Ταραντίνος, Ιππασος, Αλκαμαίων ο Κροτωνιάτης, Βιβλιογραφία.
  • Ερωτήσεις Αξιολόγησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

  • Καταστροφή της Σχολής του Πυθαγόρα και ο θάνατος του Πυθαγόρα.
  • Θεανώ η σύζυγος του Πυθαγόρα.
  • Ιεροκλής.
  • Ερωτήσεις Αξιολόγησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

5o Mέρος - Οι γνωστοί Πυθαγόρειοι και το τέλος του Πυθαγόρα και της σχολής του

1
Ενότητα 9
90
2
Ενότητα 10
90
3
5o Mέρος – Πυθαγόρας – Η Σχολή των Πυθαγορείων
19 questions