4 out of 5
4
6 reviews

3ο Μέρος – Φιλοσοφείν – Ηράκλειτος

Ο Ηράκλειτος πίστευε ότι από τη μία φωτιά κατάγονται τα πολλά όντα και ότι τα πολλά όντα καταλήγουν στη φωτιά. Η κίνηση από το ένα στα πολλά και από τα πολλά στο ένα εκφράζει το ίδιο πράγμα: το Ένα και Μοναδικό Όν, αποκαλύπτεται μέσα στη θεϊκή φωτιά.

22 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 310 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 248 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 223,2 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

3ο Μέρος – Φιλοσοφείν – Ηράκλειτος

Χρονική Διάρκεια:  1 Μήνας

Κόστος μαθήματος: 41,3€

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • Σπύρος Μακρής: Ο Ηράκλειτος του Martin Heidegger, Η θεμελιώδης Οντολογία ως Φύσις, Λόγος και Αλήθεια.
  • Παναγιώτα Ξηρογιάννη: Ο Ηράκλειτος και η έννοια του Δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Κόσμος του Ηρακλείτου

Ο Ηράκλειτος πίστευε ότι από τη μία φωτιά κατάγονται τα πολλά όντα και ότι τα πολλά όντα καταλήγουν στη φωτιά.

Η κίνηση από το ένα στα πολλά και από τα πολλά στο ένα εκφράζει το ίδιο πράγμα: το Ένα και Μοναδικό Όν, αποκαλύπτεται μέσα στη θεϊκή φωτιά.

Από την άποψη της ενότητας του Όντος οι αντιθέσεις, που αποκαλύπτονται μέσα στις φάσεις της κοσμικής φωτιάς με την αμοιβαία εχθρική στάση των στοιχείων, δεν έχουν καμιά σημασία.

Τα αντίθετα δεν είναι αντίθετα, γιατί είναι μεταπτώσεις του ίδιου Όντος. Έτσι μας διδάσκει ο Ηράκλειτος αυτά τα τολμηρά:

Η Ζωή και ο Θάνατος, η Εγρήγορση και ο Ύπνος, τα Νειάτα και τα Γεράματα είναι τα ίδια πράγματα, γιατί τα δεύτερα είναι μεταπτώσεις από τα πρώτα και τα πρώτα μεταπτώσεις από τα δεύτερα:

«Ταυτό τ’ ένι ζων και τεθνηκός και εγρηγορός και καθεύδον νέον και γηραιόν, τάδε γαρ μεταπεσόντα εκείνα έστι κακείνα πάλιν μεταπεσόντα ταύτα».

Έτσι το Όν διαφωνεί και συμφωνεί με τον εαυτό του.

Ο Ηράκλειτος δίνει παραστατικά αυτή την έννοια της Ενότητας και της Αρμονίας θυμίζοντάς μας το σχήμα της λύρας και του τόξου. Η κατασκευή των οργάνων αυτών είναι τέτοια, ώστε η ύπαρξή τους βασίζεται στον ενέργεια δύο αντιθέτων δυνάμεων: Η μια δύναμη τείνει να ανοίξει το τόξο ή τη λύρα. Η άλλη δύναμη τείνει να κλείσει τις άκρες τους.

Καμιά από αυτές τις δυνάμεις δεν κυριαρχεί τελικά, και έτσι το όργανο παραμένει όργανο και δεν διαλύεται. Για τον ίδιο λόγο και ο κόσμος παραμένει αυτό που είναι: «Ου ξυνιάσιν όπως διαφερόμενον εαυτώ ομολογέει, παλίντροπος αρμονίη όκωσπερ τόξου και λύρης».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

Ο Ηράκλειτος, εικάζεται ότι γεννήθηκε στην Έφεσο στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ και να πέθανε στα χρόνια των Μηδικών πολέμων (490-480 π.Χ).

Τον πατέρα του τον έλεγαν Βλόσωνα ή Ηράκωντα, η γενηά του ανήκε στους οικιστές της πόλεως αυτής της Μ. Ασίας και οι ρίζες της κρατούσαν από τον Κόδρο, τον θρυλικό βασιλιά της Αθήνας.

Γι’ αυτό ο Ηράκλειτος είχε κληρονομήσει τον βασιλιά, που στα χρόνια εκείνα οι αρμοδιότητές του είχαν περιοριστεί στα θρησκευτικά καθήκοντά. Λέγουν ότι θεληματικά παραχώρησε το αξίωμα στον αδελφό του.

Με μία τέτοια καταγωγή είναι εκπληκτικό το ότι ο Ηράκλειτος είδε τους δημοκρατικούς της πατρίδας του ως εχθρούς του. Όταν μάλιστα οι τελευταίοι κατάφεραν να εξορίσουν τον Ερμόδωρο, κυβερνήτη της Εφέσου και προστατευόμενο μαθητή του, ο Ηράκλειτος τόσο πολύ πικράθηκε με τους συμπατριώτες του, ώστε αποσύρθηκε από τον δημόσιο βίο και δεν ενδιαφέρθηκε από τότε για τα κοινά της πατρίδας του.

Έχουν σωθεί αποσπάσματα για το έργο του, που δείχνουν όλη αυτή την πικρία του.

Από το βιβλίο του Ηρακλείτου έχουν φθάσει στα χέρια μας ψήγματα. Αυτά μας αποκαλύπτουν μια γλωσσική μεγαλοφυΐα από τις λίγες που έχει να επιδείξει όχι μόνο του ελληνικού αλλά και κάθε λαού ή πνευματική ιστορία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

3ο Μέρος - Φιλοσοφείν - Ηράκλειτος

1
3ο Μέρος – Φιλοσοφείν – Ηράκλειτος
8 questions
2
Σπύρος Μακρής: Ο Ηράκλειτος του Martin Heidegger, Η θεμελιώδης Οντολογία ως Φύσις, Λόγος και Αλήθεια.
3
Παναγιώτα Ξηρογιάννη: Ο Ηράκλειτος και η έννοια του Δικαίου.