4 out of 5
4
6 reviews

3ο Μέρος – Απόκρυφη Γνώση

Η α­πό­κρυ­φη γνώ­ση (αρ­κά­να), η γνώ­ση πί­σω α­πό τη γνώ­ση, α­πο­τε­λεί έ­να φω­τει­νό μο­νο­πά­τι αυ­το­γνω­σί­ας που α­νοί­γε­ται μέ­σα α­πό την α­πο­κα­λυ­πτι­κή γνω­ρι­μί­α μας με τους αρ­χαί­ους μύ­στες και την ε­σω­τε­ρι­κή τους φι­λο­σο­φί­α, η ο­ποί­α πα­ρα­μέ­νει ζω­ντα­νή και ε­πί­καιρη κά­τω α­πό τους σύγ­χρο­νους ση­με­ρι­νούς της μαν­δύ­ες.

22 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 380 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 304 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 273,6 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

3ο Μέρος – Απόκρυφη Γνώση

Χρονική Διάρκεια:  2 Μήνες

Κόστος μαθήματος: 101,3 €.

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Ινδοαιγυπτιακός ερμαφρόδιτος
 • Ο Ερμής της Αλχημείας
 • Αλχημικός ανδρόγυνος ερμαφρόδιτος
 • Ερμητική και αλχημική κρυπτογραφία
 • Ο Χημικός Γάμος της αλχημείας
 • Περί έρωτος
 • Ο Αλχημιστής
 • Μαγικά κείμενα και Μαγεία
 • Θάνατος αθάνατος
 • Et in Arcadia ego
 • Ερμής ο Τρισμέγιστος
 • Βιβλιογραφία

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η α­πό­κρυ­φη γνώ­ση (αρ­κά­να), η γνώ­ση πί­σω α­πό τη γνώ­ση, α­πο­τε­λεί έ­να φω­τει­νό μο­νο­πά­τι αυ­το­γνω­σί­ας που α­νοί­γε­ται μέ­σα α­πό την α­πο­κα­λυ­πτι­κή γνω­ρι­μί­α μας με τους αρ­χαί­ους μύ­στες και την ε­σω­τε­ρι­κή τους φι­λο­σο­φί­α, η ο­ποί­α πα­ρα­μέ­νει ζω­ντα­νή και ε­πί­καιρη κά­τω α­πό τους σύγ­χρο­νους ση­με­ρι­νούς της μαν­δύ­ες.

Ο Πυ­θα­γό­ρας, η α­νά­δυση των α­ριθ­μών και η μου­σι­κή που υ­πο­κρύ­πτουν, τα σχή­μα­τα και οι μορ­φές στη φύ­ση, τα αι­νίγ­μα­τα της συμ­με­τρί­ας, της σπεί­ρας και της έ­λι­κας, η ε­βρα­ϊ­κή και χρι­στια­νι­κή Καβ­βά­λα, το τε­τρα­γράμ­μα­το ό­νο­μα του Θε­ού, το Δέ­ντρο της Ζω­ής, ο Μί­θρας, η Άρ­τε­μις-Ε­κά­τη και οι δυ­νά­μεις της μα­γεί­ας, ο Ερ­μής Τρι­σμέ­γι­στος, η αλ­χη­μεί­α, ο τε­κτο­νι­σμός και οι Ρο­δό­σταυ­ροι, ε­ναλ­λάσ­σο­νται κα­λει­δο­σκο­πι­κά μέ­σα α­πό την σα­γή­νη μιας ει­κο­νο­γρα­φη­μέ­νης μύ­η­σης που μας ο­δη­γεί στην α­πο­κρυ­πτο­γρά­φη­ση του α­ντι­συμ­βα­τι­κού κώ­δι­κα που διέ­πει τα δρώ­με­να και θε­ώ­με­να στην ζω­ή και τον θά­να­το.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Ο Χρίστος Γούδης διετέλεσε Καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1981-2014) και παράλληλα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2001-2012).

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947. Αποφοίτησε από το Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών το 1964 και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1969.

Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ως έφεδρος σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού (1969-1971), έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αστροφυσική στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στην Αγγλία απ’ όπου έλαβε Μάστερ (M.Sc.) και Διδακτορικό (Ph.D.) το 1972 και 1974 αντιστοίχως.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στην Αγγλία έως το 1979 και στο Ινστιτούτο Αστρονομίας Max-Planck της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία έως το 1981.

Ως παρατηρησιακός αστρονόμος έλαβε μέρος σε πολυάριθμες ερευνητικές αποστολές σε μεγάλα αστεροσκοπεία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1981 μετά την εκλογή του ως Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών τον Ιούνιο του 1981 όπου υπηρέτησε μέχρι και τον Αύγουστο του 2014, ενώ παράλληλα από το 2001 έως το 2012 ήταν Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής κατά τις διετίες 1985-1987 και 1987-1989 και Διευθυντής του Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής τα ακαδημαϊκά έτη 1999-2000 και 2000-2001. Κατά την περίοδο 2001 έως 2004 υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Συμβουλευτική Ομάδα Κοινής Διαστημικής Πολιτικής (JSSAG: Joint Space Strategy Advisory Group) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος [EC/ESA (European Commission / European Space Agency)] στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, η οποία επεξεργάστηκε και συνέταξε το ρυθμιστικό πλαίσιο της επίσημης συνεργασίας τους.

Κατά την περίοδο 2004-2005 διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος στην επιτροπή Αεροναυτικής και Διαστήματος του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, στις Βρυξέλλες. Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά την περίοδο 2003-2007.

Ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής υπήρξε ο υπεύθυνος της κατασκευής, των δοκιμών, και της εγκατάστασης του μεγάλου υπερσύγχρονου ελληνικού τηλεσκοπίου «Αρίσταρχος» (περίοδος 2001-2007), το οποίο λειτουργεί στο όρος Χελμός, σε ύψος 2.340 μέτρων. Επιπλέον, από το 2008 έως το 2012, ήταν Πρόεδρος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής.

Μέλος επίσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) κατά την περίοδο 2010-2011 και μέλος της Διακομματικής Επιτροπής για την Παιδεία (2012). Υπήρξε ιδρυτής και Διευθυντής Σπουδών του Ελεύθερου Δημοτικού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΔΗ.ΠΑ) του Πειραιά, επί Δημαρχίας Ανδρέα Ανδριανόπουλου (1987–1989) και ιδρυτής και Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας του Δήμου Πατρέων, επί Δημαρχίας Ευάγγελου Φλωράτου (1999–2000). Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗΠΕΘΕ) Πάτρας (1999 – 2002). Επίσης διετέλεσε Περιφερειακός  Σύμβουλος Αττικής (2011-2014) ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, εκλεγείς για την περίοδο 2014-2019.

Γνωρίζει επτά ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά). Γράφει και δημοσιεύει ποίηση από το 1968.

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Η επιστημονική εργογραφία του Χρίστου Γούδη περιλαμβάνει άνω των ογδόντα (80) επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά της ειδικότητάς του, και επιπλέον το διεθνές σύγγραμμα «The Orion Complex: A Case Study of Interstellar Matter» (Reidel, 1982), τα πανεπιστημιακά συγγράμματα: «Φυσική των Αστέρων» (Πάτρα, 1982), «Φυσική της Μεσοαστρικής Ύλης» (Πάτρα, 1982), «Βιοαστρονομία», (Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1984), «Βασικές Έννοιες Αστροφυσικής» (ΟΕΔΒ, 1985), «Ηλιακό Σύστημα» (ΟΕΔΒ, 1985), «Εφαρμοσμένη Οπτική», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1985), «Αστέρες και Μεσοαστρική Ύλη» (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1986), «Εργαστηριακή Αστροφυσική» (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1986), «Κύματα Shock» (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2007), «Δυναμικά Αστροφυσικά Φαινόμενα» (Εκδόσεις Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 2007), «Στοιχεία Κλασικού Ηλεκτρομαγνητισμού» (Εκδόσεις Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 2007), και με την Ε.-Π. Χριστοπούλου το μεγάλο δίτομο έργο «Αστροφυσική» (Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2004). Επίσης συνέγραψε για το ευρύτερο κοινό τα έργα: «Κοσμικές Διαδρομές» (Εκδόσεις Κωσταράκης, 1991 και αναθεωρημένη έκδοση Εκάτη, 2005), «Εραστές των Άστρων» (Λιβάνης, 2007), «Αστροθεολογία» (Δίαυλος, 2008), το μεγάλο εσωτερικής φύσεως δίτομο έργο «Ενοπτικόν: ένα ερμητικό εγχειρίδιο ευτυχίας» (Εκδόσεις Τάλως Φ, 2015) και σε συνεργασία με την Ε.-Π. Χριστοπούλου τα έργα «Περί Αστρολογίας» (Δίαυλος, 1993) και «Οι Πρωτοπόροι της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» (Δίαυλος,1997). Το επιστημονικό του έργο έχει τύχει ευρύτατης αναγνώρισης από την διεθνή αστρονομική κοινότητα, όπως συνάγεται από την ποιότητα και τον αριθμό των αναφορών σε αυτό.

 

Έχει επίσης συγγράψει τα πολιτικά, κοινωνιολογικά, και ιστορικά έργα: «Η Κουλτούρα της Δεξιάς» (Εκδόσεις Άγνωστο, 2005), «Οδός Ελλήνων» (Κάκτος, 2006), «Ανατομία της Δεξιάς» (Κάκτος,2007), «Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας: Από την Πτώση στην Ανεξαρτησία» (Κάκτος,2007), «Λόγος για την Μάνη» (Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 2008), «Το Σήμερα ως Αύριον και ως Χθες» (Κάκτος,2009), «Αλλού και Κάπως» (Patria, 2009), «Η Αλήθεια για τον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908», (Patria, 2010), «Νέος Πατριωτισμός» (Πελασγός, 2011), «Βαϊμάρης και Θούλης (Α)γωνία» (Εκδόσεις Νέα Θέσις, 2012), «Πατριωτική Λαϊκή Θέληση» (Εκδόσεις Mpress, 2014), «Ελληνικός Εθνικισμός: Μία Πολιτική Πυροβασία» (Εκδόσεις Ελληνική Άνοδος, 2015), «Οδοιπορικό στην Μάνη» (Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 2015), «Η Ελλάδα Συρίζει» (Historia, 2016), το δίτομο έργο «Τοτέμ και Ταμπού της Νεότερης Ιστορίας μας» παράλληλα με την επιμέλεια των απομνημονευμάτων του πατέρα του Δρακούλη Γούδη «Αίμα και Χώμα» (εκδόσεις και των τριών τόμων από την «Αδούλωτη Μάνη», 2016), «Μέρες Παρακμής» (Historia, 2017), «Σβάστικα» (Historia, 2017), ενώ σε συνεργασία με την Μ. Καλλινάκη συνέγραψε επίσης το τρίτομο έργο «1821: Εικονογραφία της Ελληνικής Επανάστασης» (Κάδμος 2012).

Έχει δημοσιεύσει πάνω από τριακόσια (300) άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο γύρω από θέματα επιστήμης, πολιτισμού και πολιτικής φιλοσοφίας ενώ παράλληλα έχει επανειλημμένως αναπτύξει τις θέσεις και τις απόψεις του γύρω από μείζονα επιστημονικά, κοινωνικά, και εθνικά θέματα, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και σε διαδικτυακές αναρτήσεις.

Στην ποιητική του εργογραφία περιλαμβάνονται οι ποιητικές συλλογές «Μνήμες» (Εποπτεία, 1988), «Λιγεία» (Εποπτεία, 1988), «΄Ισις» (Εποπτεία, 1988), «Αλέξανδρος» (Αχαϊκές Εκδόσεις, 2000), «Ιερή Συνεύρεση» (Τραυλός, 2001), «Anáhuac» (Τραυλός, 2001), «Παλίμψηστο» (Περί Τεχνών, 2002), «Η Σελήνη των Νεκρών» (Εκάτη, 2005), «Έλληνες» (Μέτρον, 2006), «Καινοφανή και Αστερόεντα» (Κάκτος, 2006), «Εκλάμψεις» (Κουλτούρα, 2011), «Μαρία της Μάνης» (Κουλτούρα, 2011), «Ενοπτικόν: το βιβλίο των χρησμών» (Historia, 2015), «Οπτασίες» (Εκάτη, 2017) και «Historia de un Amor» (Εκάτη, 2017).

Επιπλέον μετέφρασε, σχολίασε και παρουσίασε σε δίγλωσσες εκδόσεις τα μείζονα ποιητικά έργα του Federico Garcia Lorca στο δίτομο έργο «ΛΟΡΚΑ: Ποιήματα της Ανδαλουσίας» (Τραυλός, 2003) και «ΛΟΡΚΑ: Ποιητής στη Νέα Υόρκη» (Τραυλός, 2005) όπως και ποιήματα Βρετανών και Ιρλανδών ποιητών που δημοσιεύθηκαν στο αφιέρωμα που ο ίδιος επιμελήθηκε «Ποίηση και Αστρονομία» (Περί Τεχνών, 2003) και σε πολύγλωσση έκδοση ποιήματα από εννέα διαφορετικές γλώσσες στο έργο «Τα Ωραιότερα Ποιήματα του Κόσμου» (Εκδόσεις Άγνωστο, 2011). Επίσης τα έργα: «ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ: Οι ιδέες, η ζωή, και τα ποιήματα» (Εκδόσεις Νέα Θέσις, 2012) και, σε δίγλωσση έκδοση, «ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ: Ποιήματα»(εκτενής επιλογή και μετάφραση ποιημάτων του Έζρα Πάουντ, ΕκδόσειςΝέα Θέσις, 2012).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διεθνή Συγγράμματα

 1. Goudis, C.: 1982, THE ORION COMPLEX: A CASE STUDY OF INTERSTELLAR MATTER, Astrophysics and Space Science Library, Reidel, Dordrecht, XIV+306 pp.

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

 1. Γούδης, Χ.: 1982, «ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ», Πάτρα, σελ. ΧVΙΙΙ+521.
 2. Γούδης, Χ.: 1982, «ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΑΣΤΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ», Πάτρα,σελ. 257.
 3. Γούδης, Χ.: 1984, «ΒΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ», Πάτρα, σελ. Χ+152.
 4. Γούδης, Χ.: 1985, «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ», Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., σελ. 178.
 5. Γούδης, Χ.: 1985, «ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., σελ. 180.
 6. Γούδης, Χ.: 1985, «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ», Πάτρα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, σελ. ΙΧ+154.
 7. Γούδης, Χ.: 1986, «ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΑΣΤΡΙΚΗ ΥΛΗ», Πάτρα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, σελ. 360.
 8. Γούδης, Χ.: 1986, «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ», Πάτρα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, σελ. 103.
 9. Γούδης, Χ. και Χριστοπούλου, Π.-Ε.: 2004, «ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ», Πάτρα Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σελ. 816 (τόμος Ι: σελ. 480 και τόμος ΙΙ: σελ. 336).
 10. Γούδης, Χ.: 2007, «ΚΥΜΑΤΑ SHOCK», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, σελ. 208.
 11. Γούδης, Χ.: 2007, «ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΟΑΣΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ», Αθήνα, Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σελ. 176.
 12. Γούδης,Χ.: 2007,»ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ», Αθήνα, Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σελ. 74.

Έργα Γενικής Επιστήμης

 1. Γούδης, Χ.: 1991, «ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», Αθήνα, Εκδόσεις Κωσταράκη, σελ. 271 και, σε βελτιωμένη έκδοση, 2005, Εκάτη, σελ. 320.
 2. Γούδης, Χ. και Χριστοπούλου, Π.-Ε.: 1993, «ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ», Αθήνα, Εκδόσεις Δίαυλος, σελ. 82.
 3. Γούδης, Χ. και Χριστοπούλου, Π.-Ε.: 1997, «ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Ημερολογιακό Βιογραφικό Λεξικό), Αθήνα, Εκδόσεις Δίαυλος, σελ. 564.
 4. Γούδης, Χ.: 2007, «ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ», Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, σελίδες 207.
 5. Γούδης, Χ.: 2008, «ΑΣΤΡΟΘΕΟΛΟΓΙΑ» (Το Άστρο της Βηθλεέμ – Ο Σταυρός του Γολγοθά), Αθήνα, Εκδόσεις Δίαυλος, σελ. 96.

Κοινωνικά και Ιστορικά

 1. Γούδης, Χ.: 2005, «Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ», Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Άγνωστο, σελίδες 332.
 2. Γούδης, Χ.: 2006, «ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ», Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος, σελίδες 560.
 3. Γούδης, Χ.: 2007, «ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ», Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος, σελίδες 112.
 4. Γούδης, Χ.: 2007, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Από την Πτώση στην Ανεξαρτησία), Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος, σελίδες 408.
 5. Γούδης, Χ.: 2008, «ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΗ», Αρεόπολις, Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, σελίδες 96.
 6. Γούδης, Χ.: 2009, «ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΑΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΩΣ ΧΘΕΣ» (Ιδεολογικά Δοκίμια Γύρω από την Κρίση των Αξιών), Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος, σελίδες 165.
 7. Γούδης, Χ.: 2009, «ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ» (Η «καθ΄ ημάς Δεξιά»), Αθήνα, Εκδόσεις PATRIA, σελίδες 374.
 8. Γούδης, Χ.: 2010, «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 1904-1908», Αθήνα, εκδόσεις PATRIA, σελίδες 319.
 9. Γούδης, Χ.: 2011, «ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ», Εκδόσεις Πελασγός, σελίδες 300.
 10. Γούδης, Χ. και Καλλινάκη Μ.: 2011, «1821, Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ», Εκδόσεις Patria, σελίδες 608.
 11. Γούδης, Χ. και Καλλινάκη Μ.: 2012, «1821, Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» (Τόμος Α΄: Η Εποχή της

Αυτογνωσίας, Τόμος Β΄: Η Μεγάλη Έκρηξη, Τόμος Γ΄: Η Δικαίωση του Αγώνα), Εκδόσεις Κάδμος, σελίδες 924.

 1. Γούδης, Χ.: 2012, «ΒΑΪΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΘΟΥΛΗΣ (Α)ΓΩΝΙΑ», Αθήνα, Εκδόσεις Νέα Θέσις, σελίδες 160.
 2. Γούδης, Χ.: 2014, «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΘΕΛΗΣΗ», Αθήνα, Εκδόσεις Mpress, σελίδες 96.
 3. Γούδης, Χ.: 2015, «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ», Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνική Άνοδος, σελίδες 272.
 4. Γούδης, Χ.: 2015, «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ», Αρεόπολις, Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, σελίδες 236.
 5. Γούδης, Χ.: 2015, «ΕΝΟΠΤΙΚΟΝ: Ένα ερμητικό εγχειρίδιο ευτυχίας», Τόμοι Α΄+Β΄, Αθήνα, Εκδόσεις Τάλως Φ, σελίδες 1320.
 6. Γούδης, Χ.: 2015, «ΕΝΟΠΤΙΚΟΝ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΜΩΝ», Αθήνα, Εκδόσεις HISTORIA, σελίδες 210.
 7. Γούδης, Χ.: 2016, «ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑ» (επιμέλεια)», Αρεόπολις, Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, σελίδες 644.
 8. Γούδης, Χ.: 2016, «ΤΟΤΕΜ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ» (Τόμος Α΄: Εβραϊσμός-Φασισμός-Κομμουνισμός, Τόμος Β΄: Δεκεμβριανά 1944 – Εμφύλιος 1946-1949), Αρεόπολις, Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, σελίδες 958.
 9. Γούδης, Χ.: 2016, «Η ΕΛΛΑΔΑ «ΣΥΡΙΖΕΙ» , Αθήνα, Εκδόσεις HISTORIA, σελίδες 306.
 10. Γούδης, Χ.: 2017, «ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ», Αθήνα, Εκδόσεις HISTORIA, σελίδες 128.
 11. Γούδης, Χ.: 2017, «ΣΒΑΣΤΙΚΑ», Αθήνα, Εκδόσεις HISTORIA, σελίδες 52.

 

Ποιητικές Συλλογές

 1. Γούδης, Χ.: 1988, «Μνήμες», Αθήνα, Εκδόσεις Εποπτεία, σελίδες 36.
 2. Γούδης, Χ.: 1988, «Λιγεία», Αθήνα, Εκδόσεις Εποπτεία, σελίδες 80.
 3. Γούδης, Χ.: 1988, «΄Ισις», Αθήνα, Εκδόσεις Εποπτεία, σελίδες 30.
 4. Γούδης, Χ.: 2000, «Αλέξανδρος», Πάτρα, Αχαϊκές Εκδόσεις, σελίδ. 30.
 5. Γούδης, Χ.: 2001, «Ιερή Συνεύρεση», Αθήνα, Εκδόσεις Π. Τραυλός, σελίδες 208.
 6. Γούδης, Χ.: 2001, «Anáhuac», Αθήνα, Εκδόσεις Π. Τραυλός, σελίδες 32.
 7. Γούδης, Χ.: 2002, «Παλίμψηστο», Πάτρα, Εκδόσεις Περί Τεχνών, σελίδες 96.
 8. Γούδης, Χ.: 2005, «Η Σελήνη των Νεκρών», Αθήνα, Εκδόσεις Εκάτη,σελ.112.
 9. Γούδης, Χ.: 2006, «Έλληνες», Αθήνα, Εκδόσεις Μέτρον, σελίδες 80.
 10. Γούδης, Χ.: 2006, «Καινοφανή και Αστερόεντα», Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος σελίδες 112.
 11. Γούδης, Χ.: 2009, «Οι Ντάπιες του Μεσολογγιού», Συλλεκτική Έκδοση Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου, σελίδες 16.
 12. Γούδης, Χ.: 2011, «Εκλάμψεις», Αθήνα, Εκδόσεις Κουλτούρα, σελίδες 56.
 13. Γούδης, Χ.: 2011, «Μαρία της Μάνης», Αθήνα, Εκδόσεις Κουλτούρα, σελίδες 24.
 14. Γούδης, Χ.: 2017, «Οπτασίες», Αθήνα, Εκδόσεις Εκάτη, σελίδες 54.
 15. Γούδης, Χ.: 2017, «Historia de un Amor», Αθήνα, Εκδόσεις Εκάτη, σελ. 32.

Μεταφράσεις και Έργα σχετικά με Ποίηση

 1. Γούδης, Χ.: 2002, «Ποίηση και Αστρονομία», (μεταφράσεις Βρετανών ποιητών), Πάτρα, Εκδόσεις Περί Τεχνών, σελίδες 136.
 2. Γούδης, Χ.: 2003, ΛΟΡΚΑ : «Τα ποιήματα της Ανδαλουσίας» (μετάφραση από τα ισπανικά των ποιητικών συλλογών : Poema del Cante Jondo, Romancero Gitano, Llanto por Ignacio Sánchez Mejias, Diván del Tamarit), Αθήνα, Εκδόσεις Π. Τραυλός, σελίδες 382.
 3. Γούδης, Χ.: 2005, ΛΟΡΚΑ : «Ποιητής στη Νέα Υόρκη» (μετάφραση από τα ισπανικά των ποιητικών συλλογών : «Poeta en Nueva York» και «Tierra y Luna»), Αθήνα, Εκδόσεις Π. Τραυλός, σελίδες 246.
 4. Γούδης, Χ.: 2011, «Τα Ωραιότερα Ποιήματα του Κόσμου», μεταφράσεις ποιημάτων από εννέα διαφορετικές γλώσσες: αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά, ιταλικά, ισπανικά και πορτογαλικά Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Άγνωστο, σελίδες 952.
 5. Γούδης, Χ.: 2012, «ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ: Οι ιδέες, η ζωή, και τα ποιήματα», Αθήνα, Εκδόσεις Νέα Θέσις, σελίδες 224.

6. Γούδης, Χ.: 2012, «ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ: Ποιήματα» (εκτενής επιλογή και μετάφραση ποιημάτων του Έζρα Πάουντ), Αθήνα, Εκδόσεις Νέα Θέσις, σελίδες 448.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

3ο Μέρος - Απόκρυφη Γνώση

1
Ινδοαιγυπτιακός ερμαφρόδιτος
60
2
Ο Ερμής της Αλχημείας
60
3
Αλχημικός ανδρόγυνος ερμαφρόδιτος
60
4
Ερμητική και αλχημική κρυπτογραφία
60
5
Ο Χημικός Γάμος της αλχημείας
60
6
Περί έρωτος
60
7
Ο Αλχημιστής
60
8
Μαγικά κείμενα και Μαγεία
60
9
Θάνατος αθάνατος
60
10
Et in Arcadia ego
60
11
Ερμής ο Τρισμέγιστος
60
12
Βιβλιογραφία
60
13
3ο Μέρος – Απόκρυφη Γνώση
5 questions