2o Mέρος – Πολιτικά

Ο Αριστοτέλης, αναλύοντας την ψυχολογία με βάση την οποία κινούνται οι μάζες, ισχυρίζεται ότι «ο άνθρωπος έχει μέσα στη φύση του τη δύναμη να δημιουργεί κράτος, μέσα στο οποίο να εντάξει τον προορισμό του»…

1 εγγεγραμμένος φοιτητής

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 410 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 328 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 295,2 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

2ο Μέρος – ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Χρονική Διάρκεια: 1 Μήνας

Κόστος μαθήματος: 41 €.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο Αριστοτέλης, αναλύοντας την ψυχολογία με βάση την οποία κινούνται οι μάζες, ισχυρίζεται ότι «ο άνθρωπος έχει μέσα στη φύση του τη δύναμη να δημιουργεί κράτος, μέσα στο οποίο να εντάξει τον προορισμό του».

Το κράτος του Αριστοτέλη είναι ένα σύνθετο σχήμα με συστατικά στοιχεία του τους πολίτες.

Πολίτης, είναι αυτός, ο οποίος, ως ισότιμο μέλος, έχει το δικαίωμα να μετέχει στη διακυβέρνηση της Πολιτείας και στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Από την αντίθετη πλευρά, ο ίδιος ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι ούτε η συμμετοχή στη διακυβέρνησης ούτε και η συμμετοχή στη Δικαιοσύνη μπορούν να διασφαλίσουν την πραγματική ουσία του Κράτους.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων οι οποίοι συμβιώνουν στον ίδιο χώρο, δεν αποτελεί κράτος, το οποίο στη βαθύτερη έννοια του πρέπει να στηρίζεται σε βάσεις ηθικές.

Η αξία των ανθρώπου, ως μέλους μιάς κοινότητας, στηρίζεται στο Δίκαιο και στην Ηθική, η εφαρμογή των οποίων δημιουργεί την αυτάρκεια, τη δυνατότητα δηλαδή του κράτους να δημιουργεί μόνο του, με τις δικές του δυνάμεις τους όρους και τις κανόνες της ζωής των πολιτών του, με αποτέλεσμα να καλύπτει το νόημα της ουσίας του κράτους.

Τα διδάγματα του δάσκαλου του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα παρουσιάζουν στενή ιδεολογική συγγένεια των δύο μεγαλύτερων της κλασσικής Φιλοσοφίας, παρά το γεγονός ότι, ο ένας είναι ιδεοκράτης και ο άλλος, εμπειρικός ρεαλιστής, επιστήμων.

Τελικός ιδεολογικός προσανατολισμός για την Πολιτική που πρέπει να εφαρμόζεται μέσα στην κρατική μηχανή είναι ότι:

«Σκοπός του κράτους είναι η ευτυχία των πολλών»

Και αυτό ο Αριστοτέλης το κάνει δόγμα πίστεως:

«Το πολίτευμα και η Αγωγή, οδηγούν στο ιδανικό Κράτος».

Αριστοτέλης – Βιογραφία

Το έτος 384 π.Χ στα Στάγειρα της Χαλκιδικής, 15 χρόνια μετά τον θάνατο του Σωκράτη και 3 χρόνια μετά την ίδρυση της Πλατωνικής Ακαδημίας, γεννήθηκε ο μέγας πολυεπιστήμων του κλασικού κόσμου, ο Αριστοτέλης. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόμαχος, ασκούσε το λειτούργημα του ιατρού, ήταν φίλος του Αμύντα του 3ου , υιού του Φιλίππου, του βασιλέα της Μακεδονίας. Η μητέρα του Φαιστιάδα με καταγωγή από τη Χαλκίδα ανήκε, επίσης, στο γένος των Ασκληπιαδών.

Ο Αριστοτέλης, σε ηλικία 17 ετών, μετέβη στην Αθήνα και μπήκε στην Ακαδημία του Πλάτωνα, η οποία είχε ήδη κλείσει τα 20 χρόνια λειτουργίας της. Ο Πλάτων, ήταν τότε 60 ετών.

Στην Ακαδημία άφηνε κατάπληκτους όλους και τον ίδιο τον διδάσκαλό του, με την ευφυΐα και τη φιλεργατικότητά του. Ο Πλάτωνας συνήθιζε να τον αποκαλεί “νουν της διατριβής” και το σπίτι του “οίκον αναγνώστου”.

Ο Αριστοτέλης, θαύμασε απεριόριστα το πνευματικό κύρος, το ήθος και την αξιοπρέπεια του διδασκάλου του, του Πλάτωνα, με τον οποίο συνέζησε σε έναν μαθησιακό κύκλο 20 ετών, χρόνια τα οποία θεώρησε ως τα καλλίτερα της ζωής του και αποχώρησε μόνον όταν απεβίωσε ο μεγάλος του Διδάσκαλος.

Στη συνέχεια, ο Αριστοτέλης μαζί με τον Ξενοκράτη εγκατέλειψαν την Αθήνα και εγκαταστάθηκαν στην Άσσο, πόλη της μικρασιατικής παραλίας, απέναντι από το νησί Λέσβο. Την Άσσο κυβερνούσαν, την εποχή εκείνη, δύο πλατωνικοί φιλόσοφοι, ο Έραστος και ο Κορίσκος, στους οποίους είχε χαρίσει την πόλη ο ηγεμόνας του Αταρνέα, Ερμείας,  ο οποίος ήταν παλιός μαθητής του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Οι δύο κυβερνήτες της Άσσου, είχαν ιδρύσει στην Άσσο, μια φιλοσοφική σχολή, ως παράρτημα της Πλατωνικής Ακαδημίας.

Ο Αριστοτέλης έμεινε τρία ολόκληρα χρόνια στην Άσσο και απετέλεσε την κεντρική μορφή ανάμεσα στον κύκλο των Ακαδημαϊκών, όπου και πραγματοποίησε και τις πρώτες παραδόσεις μαθημάτων του. Στην Άσσο ο Αριστοτέλης συνδέθηκε στενά με τον Ερμεία και τον επηρέασε τόσο, ώστε η τυραννία του να καταστεί ηπιότερη και δικαιότερη.

Ο Ερμείας προέβλεπε την εκστρατεία των Μακεδόνων στην Ασία και συμμάχησε με τον βασιλέα Φίλιππο. Γι΄ αυτό, αργότερα, τον συνέλαβαν οι Πέρσες και τον θανάτωσαν με μαρτυρικό σταυρικό θάνατο. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη της Λέσβου και νυμφεύθηκε την ανηψιά του Ερμεία, την Πυθιάδα.

Το 324 π.Χ τον προσκάλεσε ο Φίλιππος στη Μακεδονία, για να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση του γιου του Αλεξάνδρου, που ήταν τότε μόλις 13 χρονών. Ο Αριστοτέλης φρόντισε να του μεταδώσει το πανελλήνιο πνεύμα και χρησιμοποίησε ως παιδευτικό όργανο τα ομηρικά έπη.

Η εκπαίδευση του Αλέξανδρου γινόταν άλλοτε στην Πέλλα και άλλοτε στη Μίεζα. Εκεί το 341 π.Χ πληροφορήθηκε το θάνατο του Ερμεία. Ο Αριστοτέλης έμεινε στη μακεδονική αυλή έξι χρόνια. Όταν αργότερα ο Αλέξανδρος ως ηγεμών, συνέτριψε την αντίσταση των Θηβαίων ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε στην Αθήνα (335 π.Χ) και ίδρυσε τη δική του φιλοσοφική σχολή. Για να εγκαταστήσει τη σχολή του διάλεξε το Γυμνάσιο, που λεγόταν και Λύκειο, ανάμεσα στον Λυκαβηττό και τον Ιλισσό.

Με χρήματα που έδωσε άφθονα ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης κόσμησε τον χώρο με μεγαλόπρεπα οικήματα και στοές, που ονομάζονταν “περίπατοι” και γι΄ αυτό η σχολή του ονομάστηκε Περιπατητική Σχολή και οι μαθητές του περιπατητικοί φιλόσοφοι.

Μέχρι το έτος 322 π.Χ, που άφησε την τελειταία του πνοή, ο Αριστοτέλης ήταν αρχηγός της Σχολής, της οποίας η ακτινοβολία φώτισε απ’ άκρη σε άκρη τις πόλεις-κράτη της Ελλάδας. Αυτή η περίοδος των τελευταίων 13 ετών, απετέλεσε την πιο γόνιμη και αποτελεσματική περίοδο για τον μεγάλο πανεπιστήμονα Μακεδόνα στοχαστή, το έργο του οποίου θαυμάζεται στο πέρασμα των αιώνων.

Έργα του Αριστοτέλη

Ι. ΈΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ (γνωστά συλλογικά ως το ‘Οργανον’ επειδή καταγίνονται με τη Μεθοδολογία, το εργαλείο της έρευνας)

 1. Αι Κατηγορίαι, μια πραγματεία σχετικά με τη θεμελιώδη ταξινόμηση των ιδεών και ιδιαίτερα των απομονωμένων και ασύνδετων όρων.
 2. Περί Ερμηνείας, μια πραγματεία για τη φιλοσοφική ορολογία γενικά, με έμφαση στη θεωρία και ανάλυση των προτάσεων που χρησιμοποιούνται για να δείξουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών.
 3. Αναλυτικά Πρότερα, 2 βιβλία σχετικά με τους νόμους της λογοτεχνικής συλλογιστικής και την ορθή χρήση της συλλογιστικής.
 4. Αναλυτικά Ύστερα, 2 βιβλία σχετικά με τις μεθόδους απόδειξης και του ορισμού.
 5. Τα Θέματα, 8 βιβλία για τα διαλεκτικά συμπεράσματα, την πιθανότητα και χρήση της συλλογιστικής.
 6. Σοφιστικοί Έλεγχοι, μια πραγματεία σχετικά με τη λύση των σοφιστικών πλανών και την αντίκρουση των ψευδών συλλογισμών.

ΙΙ. ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 1. Φυσικά, 8 βιβλία σχετικά με τις γενικές βάσεις και τις σχέσεις της φύσης στο σύνολό της, που περιέχουν συζητήσεις για την μετακίνηση και την αλλαγή, τον χώρο, τον χρόνο, την κίνηση, τον μετασχηματισμό της δυναμικότητας σε πραγματικότητα, κλπ.
 2. Περί Ουρανού, 2 βιβλία για τα ουράνια και υποσελήνια σώματα.
 3. Περί γενέσεως και φθοράς, 2 βιβλία σχετικά με την κυκλική αλληλουχία των μετασχηματισμών.
 4. Μετεωρολογικά, 4 βιβλία για τα φαινόμενα του αέρα, με κάποια συζήτηση για τη χημεία και τη φυσική.

III. ΈΡΓΑ ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Περί ζώων Ιστορίας, 10 βιβλία που περιέχουν μια ταξινομημένη συλλογή γεγονότων σχετικά με την ανατομία των οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μορφολογία (ο κλάδος της βιολογικής επιστήμης σχετικά με τη μορφή και τη δομή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία).
 2. Περί ζώων μορίων, 4 βιβλία για τη φυσιολογία.
 3. Περί ζώων κινήσεως.
 4. Περί ζώων πορείας, 1 βιβλίο για τις μηχανικές πτυχές της φυσιολογίας.
 5. Περί ζώων γενέσεως, 5 βιβλία για την εμβρυολογία και την αναπαραγωγή.

ΙV. ΈΡΓΑ ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Περί Ψυχής, 3 βιβλία σχετικά με τη φύση, τις λειτουργίες και τα στοιχεία της ψυχής που θεωρούνται τα θεμέλια όλων των σύγχρονων ψυχολογικών μελετών.
 2. Συλλογή 9 πραγματειών σε συγκεκριμένους τομείς της ψυχολογικής έρευνας, συλλογικά γνωστών ως Parva Naturalia, συμπεριλαμβανομένων των έργων όπως:

Περί αισθήσεως και αισθητών, Περί μνήμης και αναμνήσεως, Περί ύπνου και εγρηγόρσεως και Περί ενυπνίων.

V. ΈΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ

 1. Μετά τα φυσικά, 14 βιβλία για αυτό που ο Αριστοτέλης ονόμαζε «πρώτη φιλοσοφία», τη μελέτη του απόλυτου όντος, που ασχολείται με πράγματα όπως το καθαυτό Ον και οι απώτεροι λόγοι ύπαρξης, η σχέση ύλης και μορφής, η αιτιώδης συνάφεια (υλική, επίσημη, αποτελεσματική και τα τελικά αίτια), και το Πρώτον Κινούν.

VI. ΈΡΓΑ ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ

 1. Ηθικά Νικομάχεια.
 2. Ηθικά Ευδήμεια, 7 βιβλία, 3 από τα οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα Ηθικά Νικομάχιεα, και τα οποία αποτελούν προφανώς μια παλαιότερη και λιγότερο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ίδιου θέματος.
 3. Ηθικά Μεγάλα, μια περίληψη σε 2 βιβλία των άλλων έργων σχετικά με την ηθική, τα οποία περιέχουν ορισμένα στοιχεία στωικισμού και επομένως πιστεύεται ότι είναι τουλάχιστον εν μέρει πλαστά.

VII. ΈΡΓΑ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 1. Πολιτικά, 8 βιβλία σχετικά με την προέλευση, τον σκοπό και τα στοιχεία της πολιτείας, τα διάφορα είδη πολιτευμάτων, την ιδανική εκπαίδευση και συναφή θέματα.
 2. Αθηναίων Πολιτεία, μια πραγματεία που καλύπτει την ιστορία και την πολιτική εξέλιξη του αθηναϊκού κράτους μέχρι περίπου το 328 π.Χ. Πρόκειται για το μοναδικό επιζών έργο από μια συλλογή 158 ελληνικών και μη ελληνικών πολιτευμάτων που συντάχτηκε στο Λύκειο κατά τη διάρκεια της ζωής του Αριστοτέλη, ανακαλύφθηκε τυχαία στην Αίγυπτο το 1890 και είναι το μόνο γνωστό κείμενο που όντως ο Αριστοτέλης προετοίμασε για δημοσίευση.

VIII. ΈΡΓΑ ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

 1. Ρητορική, μια πραγματεία σχετικά με τη δημόσια ομιλία και τα μέσα πειθούς, με έμφαση στη λογική, την ψυχολογία και την ηθική.
 2. Ποιητική, μια πραγματεία για την τέχνη της ποίησης που δεν διασώθηκε ολόκληρο, αλλά περιέχει μια πολύτιμη και ολοκληρωμένη συζήτηση για την Ελληνική Τραγωδία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

1
Βιβλίο Δεύτερο
2
Ερωτηματολόγιο 2ου μέρους
26 questions