2o Mέρος – Ιστορία και Ιδεολογία των Μύθων

Όπως λέγεται ο άνθρωπος «αυτοπαράγεται» μέσα στη διαλεκτική της φύσης και της κοινωνίας και τα «προϊόντα» του δομούν και την ίδια στιγμή καθρεφτίζουν τον κόσμο μέσα στον οποίον παράγονται. Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντική η Ιστορία και ιδεολογία των Μύθων, αυτού του κοινωνικο-πολιτιστικού προϊόντος- με την ευρύτερη κοινωνική πολιτική οικονομική και πολιτιστική ‘πραγματικότητα’ τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 340 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 272 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 244,8 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

2ο Μέρος – Ιστορία και ιδεολογία των Μύθων

Χρονική Διάρκεια: 1 Μήνας

Κόστος μαθήματος: 54,4 €

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

Οι Μύθοι ως κρυπτογραφημένη ιστορία.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μύθοι του Κόσμου. Από την Ινδία στην Αφρική.

Όπως λέγεται ο άνθρωπος «αυτοπαράγεται» μέσα στη διαλεκτική της φύσης και της κοινωνίας και τα «προϊόντα» του δομούν και την ίδια στιγμή καθρεφτίζουν τον κόσμο μέσα στον οποίον παράγονται.  Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντική η Ιστορία και ιδεολογία των Μύθων, αυτού του κοινωνικο-πολιτιστικού προϊόντος- με την ευρύτερη κοινωνική πολιτική οικονομική και πολιτιστική ‘πραγματικότητα’ τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά.

Όμως η αλληλεπίδραση της πολιτιστικής παραγωγής με πολύπλοκα και ανθεκτικά στον χρόνο φαινόμενα, την καθιστά κι ως ένα προϊόν που αλληλεπιδρά με την κοινωνική ανθρωπολογία, όπως και την Εθνογραφία και την Επικοινωνιολογία. Τόσο στο εκάστοτε περιεχόμενο της όσο και στους τρόπους πραγμάτωσης του καθρεφτίζονται κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές, που την συνέδεσαν με την κοινωνική ανθρωπολογία (που μετεξελίσσεται στις επιστήμες της αγωγής ανθρωπολογία της εκπαίδευσης), και δημιούργησαν αναδυόμενους κλάδους όπως της εθνογραφίας, κ.ά..

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αναμένεται να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται μέσα από τους  μύθους το κοινωνικό υποκείμενο, καθώς και την πολιτισμική νοηματόδοτηση κεντρικών εννοιών της πολιτιστικής ζωής. Θα συζητήσουμε, ακόμη, την έννοια της ‘κουλτούρας’ στο Δυτικό και στον μη Δυτικό κόσμο.

Ακόμη πότε, πώς και γιατί έδρασαν οι μύθοι ως κοινωνικοί καταγραφείς αλλά και ως κοινωνικοί προφήτες. Σε ποιες  ανάγκες κλήθηκαν να ανταποκριθούν; Πως επέδρασε και πως επηρεάστηκε η ιστορία των ιδεών από αυτό; (πχ η επίδραση του Διαφωτισμού κλπ)

Eπίσης αναμένεται να αποκτήσουν την ικανότητα να συνδέουν την πολιτιστική/πολιτισμική παραγωγή με το κοινωνικο- ιστορικό της πλαίσιο και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τους τρόπους δόμησης του κοινωνικού υποκειμένου.

Σε σχέση με τις γενικότερες πρακτικές και θεωρητικές παραμέτρους:

 1. Η επίδραση της Τεχνολογίας/ Τεχνογνωσίας κάθε εποχής.
 2. Μελέτες που προσεγγίζουν κριτικά την έννοια της κοινωνικοποίησης από τη σκοπιά της συμβολικής  ανθρωπολογίας και της εθνογραφίας της επικοινωνίας.

Τέλος, την Γνώση την Ανάλυση και την κριτική θεώρηση των Μύθων διαχρονικά στο εκάστοτε ιστορικό της πλαίσιο και πώς αυτή η πορεία καθρεφτίζεται ‘σε μας’ σήμερα και τι δυναμικές για αύριο δημιουργεί.

Καμιά μετάβαση στο υλικό πεδίο της κοινωνίας, δεν περνά δίχως να εγγραφεί στο ιδεολογικό και στο συμβολικό (βλ. Weber, M. 1968 Gramsci, A. 1970, Bauman, Z. 1992). Αυτό όχι μόνο επηρεάζει επιφανειακά την μορφή, αλλά όπως επισημαίνει ο Lucats (1971, στο Ανθογαλίδου, Θ. 2001, σελ. 71),  συμβαίνει επειδή «η πραγματικά προξενούμενη επίδραση φαίνεται κοινωνικά».

Η Εκπαίδευση δεν είναι μόνο πρόταγμα κριτικής σκέψης, ‘ανθρωπιστικής’ φιλοσοφίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, είναι και μηχανισμός που προσπαθεί να επιδράσει κοινωνικά ‘εσωτερικεύοντας’ στους συμμετέχοντες τις κυρίαρχες νόρμες μιας αρεστής κοινωνικοποίησης που ‘νομιμοποιεί’ ως αυτονόητες ποικίλες εξουσιαστικές και όχι μόνο σχέσεις.

Υπάρχει γενικότερα δημιουργική τριβή μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνικής μεταβολής, και το πρόσημο που αυτή θα πάρει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές τεχνολογικές αλλά και πολιτιστικές συντεταγμένες κάθε εποχής. Με άλλα λόγια από παραμέτρους που συνδιαμορφώνουν το πολιτισμικό προφίλ μιας κοινωνίας τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά, και τις «τανάπαλιν» επιδράσεις του με όλα τα προαναφερόμενα μέρη.

Σκοπός του μαθήματος είναι :

α)  Να καταστήσει τους συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες συνειδητούς κατά δύναμην αναγνώστες/τριες αυτής της διαδικασίας και

β)  να ενσωματώσουν αυτήν την ‘συνείδηση’ στον τρόπο που διαβάζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο των μύθων.

Στις διάφορες προσεγγίσεις που σημάδεψαν την παραγωγή ταυτοτήτων τους τελευταίους αιώνες, η ιστορία και ιδεολογία των μύθων επενδύθηκε με τις διάφορες κοινωνικές και μεταφυσικές έννοιες που  διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό την παραγωγή κοινωνικών υποκειμένων. Η φιλοσοφία, η οικονομία, η θρησκεία ως κοινωνικό φαινόμενο, η διαπολιτισμικότητα στις μέρες, η κυρίαρχη κουλτούρα όπως και οι μειονοτικές κουλτούρες κλπ  υπήρξαν βασικά ‘μεγέθη’ επιρροής μας και το αντίστροφο.

Τόσο στον αρχαίο κόσμο όσο και στον σύγχρονο, κοινό και σημαντικό συστατικό της κοινωνίας υπήρξε η επιβεβαίωση ή η αντιστροφή των διακριτών χαρακτηριστικών του κόσμου και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την πολιτισμική διατήρηση ή μεταβολή, ανάλογα την πολιτιστική, κοινωνική και ιστορική συγκυρία, και τα μοντέλα λειτουργίας που δημιουργούσε.

Τους νεότερους αιώνες το πέρασμα από μια συλλογική φεουδαρχική οικονομία σε μια βιομηχανική κι έπειτα σε μια τεχνολογική, έφερε μαζί της πολύ περισσότερα από αλλαγές στα μέσα παραγωγής και στην κοινωνική ηγεσία. Πιο σημαντικό ήταν ότι έφερε μαζί της ένα σύνολο από θεμελιακές αλλαγές στους θεσμούς και στην «αντίληψη του εαυτού και του κόσμου» που σημάδεψαν και την γενίκευση της παιδείας.

Οπότε το μάθημά μας προσπαθεί να προσεγγίσει ένα ζήτημα αιχμής σε μια εποχή αντιφάσεων. Άλλωστε «η αναζήτηση νοήματος δεν γίνεται… ποτέ δίχως κόστος: συγκροτείται μέσα από επιλογές και συσχετισμούς» (Τοντόροφ, Τσ., 2003, σελ. 14). Ο στόχος δεν είναι μόνο να φέρουμε στην επιφάνεια τους λόγους και τους τρόπους δόμησης των μύθων και πιο συγκεκριμενα των πολιτισμικών τους παραμέτρων αλλά να δούμε και «τι» στρατηγικές διαπραγμάτευσης και προσαρμογής αναπτύσσονται σε κοινωνίες που βρίσκονται σε εποχές δύσκολης μετάβασης, όπως η δική μας.

Ελπίζουμε να συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτόν σε μια κριτικά διακείμενη δημιουργική προσαρμογή στη νέα εποχή που δυναμικά κι απρόβλεπτα εξελίσσεται μπροστά μας.

Διδάσκων: Ελένη Καρασαββίδου

Βιογραφία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε Παιδαγωγική και κατόπιν ΜΜΕ στο ΑΠΘ. Επίσης, με υποτροφία του Παν/μίου του Nottingham σπούδασε Πολιτισμική Κοινωνιολογία.

Απέκτησε Μεταπτυχιακό στην Γλωσσική Πολιτισμική Παιδεία και Διδακτορικό στην θεματική «Λογοτεχνία και Ετερότητα».

Τιμήθηκε με Υποτροφία επίδοσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών κι έχει συμμετοχή σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

Αρκετά άρθρα της δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά κι έγκυρα λογοτεχνικά περιοδικά κι εφημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι μέλος διάφορων κοινωνικών, και πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διδάσκει Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση, κ.ά. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ

Αλεξίου, Χρ., 2014, Το Ποιητικό Έργο της Ελένης Καρασαββίδου, Θέματα Λογοτεχνίας, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2014.

Τα θέματα Λογοτεχνίας έχουν βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών.

Ακόμη αφιέρωμα στο περιοδικό Ομπρέλα, τεύχος 52, Μάρτιος Μάιος 2001 από το πρόγραμμα παρουσίασης Νέων Λογοτεχνών υπό την αιγίδα και χορηγία του ΥΠΠΟ.

Ως ποιήτρια παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο Ποίησης της Πάτρας to 2010 από τον κ. Χρ. Αλεξίου, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο University of Birmingham.

Ποικίλα άρθρα στην Ελευθεροτυπία, Εφημερίδα των Συντακτών, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, το ιστορικό περιοδικό Αντί, Αυγή, Εποχή, Τύπος της Θεσσαλονίκης, στο έντυπο για την λογοτεχνία Βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας και σε site όπως Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα, TVXS.gr Ελεύθερη Ζώνη, elzoni.gr, Language in Society (Book Review, Rutledge, Cambridge), καθώς και σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (ΕΡΤ 3, ΕΡΑ, TV100, BBC, Deutche Welle συνέντευξη) με θέματα κυρίως σχετικά με πολιτιστικές παρεμβάσεις.

Έχει κάνει διάφορες ομιλίες σε Πολιτιστικούς χώρους.

Άρθρα και κείμενα σε περιοδικά όπως Θέματα Λογοτεχνίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Οδός Πανός, Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, Νουμάς, Ομπρέλα, Πνευματική Ζωή Νέα Σκέψη, Ρωγμές Fractal *συνέντευξη προς δημοσίευση κ.ά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έλαβε μέρος σε Συνέδρια εκπαίδευσης, λογοτεχνίας, επιστήμης και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εργογραφία

ΒΙΒΛΙΑ

 • 2012    Ο Άβελ και ο Ίκαρος, Gutenberg, Τυπωθήτω
 • 2005   Κλεψύδρα, Αθήνα εκδόσεις Πνευματική Ζωή
 • 2007   Ο Θερβάντες σ’ Έσωσε, Αθήνα εκδόσεις Αλεξανδρή
 • 2000   Ο Αρχαίος Λοιμός, εκδόσεις Ομπρέλα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • 2013    Πρακτικά τριακοστού πρώτου συμποσίου ποίησης: Ποίηση και κρίση
 • 2012    Θέματα παιδικής λογοτεχνίας
 • 2011     Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία
 • 2010    Εξουσία και δύναμη στην παιδική και νεανική λογοτεχνία
 • 2010    Η πολιτική βία είναι πάντοτε φασιστική
 • 2004   Μπάιρον εναντίον Έλγιν
 • 2002   Δεκατρείς νέοι συγγραφείς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ/ WORKSHOP/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έχει διδάξει επί 3 χρόνια στο ΜΔΕ του ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ (2012, 2013, 2014).

Έχει παρουσιάσει εισήγηση στο Σεμινάριο για την Σημειολογία του Θεάτρου της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας) του Παν/μίου Αθηνών το 2017.

Είναι επιμορφώτρια του Προγράμματος Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και κάνει σεμινάριο όπου διδάσκει σε εκπαιδευτικούς την «Φωνή των Θυμάτων», λογοτεχνικές αναφορές στα θύματα του ναζισμού.

Έχει διοργανώσει Workshop κι έχει χρηματίσει ως πρόεδρος σε Διεθνή Συνέδρια.

Πέρα από άλλες δράσεις, όπως λογοτεχνία για Μετανάστες και θέατρο για και με ΑΜΕΑ, έχει διοργανώσει και συνδιοργανώσει πάνω από 100 πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως πχ στο Βαφοπούλειο υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την πρεσβεία της Νορβηγίας για τα 100 χρόνια του Ίψεν.

Έχει διοργανώσει το 2008 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του ΠΑΔΟΠ την ημερίδα «Αναγνώσεις της Εξορίας: η Μεταναστευτική Εμπειρία στην Ελλάδα μέσα από κείμενα μεταναστών», με την συμμετοχή ακαδημαϊκών και μεταναστών.

Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε πλήθος δραστηριοτήτων κι εκδηλώσεων στα πλαίσια του Φεστιβάλ Βιβλίου υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ του (τότε) ΥΜΑΘ και του ΣΕΚΒΕ (Σύνδεσμος Εκδοτών Β.Ε.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)