2o Mέρος – Βιοηθική και Ιατρικό Βιοδίκαιο

Στις μέρες μας, αφ’ ενός μεν η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν την δυνατότητα αφ’ ετέρου δε η οικονομία, η κοινωνική νοοτροπία και η πολιτική εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις, ώστε η ανεξέλεγκτη παρέμβαση στο DΝΑ της ανθρώπινης ζωής, να απειλεί συχνά στην ουσία τον πυρήνα και το «γονίδιο» της ανθρώπινης ψυχής.

372 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 360 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 288 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 259,2 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

2ο Μέρος – Βιοηθική και Ιατρικό Βιοδίκαιο

Χρονική Διάρκεια: 1 Μήνας

Κόστος μαθήματος: 96 €.

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 4.1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • 4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • 4.3 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 • 4.4 ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 • 4.5 ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • 4.6 ΑΡΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΕΣ

5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

7. ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 7.1  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
 • 7.2 ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
 • 7.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
 • 7.4 ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
 • 7.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ή ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ
 • 7.6 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ
 • 7.7 ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

Στις μέρες μας, αφ’ ενός μεν η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν την δυνατότητα αφ’ ετέρου δε η οικονομία, η κοινωνική νοοτροπία και η πολιτική εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις, ώστε η ανεξέλεγκτη παρέμβαση στο DΝΑ της ανθρώπινης ζωής, να απειλεί συχνά στην ουσία τον πυρήνα και το «γονίδιο» της ανθρώπινης ψυχής. Γι’ αυτό και η έρευνα της ζωής και της υγείας έπαυσε να αποτελεί ιατρικό και βιολογικό μονοπώλιο, αλλά προκαλεί μια πρωτόγνωρα δυναμική προβληματική και στο χώρο των ανθρωπιστικών και θεολογικών επιστημών.

Για μακρά περίοδο της Ιστορίας η τεχνική πρόοδος και η Θεολογία θεωρήθηκαν ως μεγέθη απόλυτα ασύμπτωτα και άσχετα. Τα τεχνικά επιτεύγματα θεωρήθηκαν ως ο σημαντικότερος παράγων εξελίξεως, ενώ ο θεολογικός λόγος, και κάθε άλλη έκφραση θρησκευτικής πεποιθήσεως ως βασικό στοιχείο συντηρήσεως της στασιμότητας.

Η παγιωμένη γνώμη ήταν ότι η τεχνική πρόοδος αφορά στο παρόν και στο μέλλον, στην δυναμική της ιστορίας, ενώ η χριστιανική πίστη παραπέμπει κατ’ εξοχήν στο παρελθόν και σε εκτός του παρόντος εικόνα. Η πρώτη αναφέρεται στην φυσική ιστορία, ενώ η δεύτερη στην άδηλη και αβέβαιη μεταφυσική παράσταση του κόσμου. Από την εποχή κυρίως της κυριαρχίας των αρχών του Διαφωτισμού (18ος αιώνας) μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα διαπιστώνεται ένα οντικό χάσμα μεταξύ επιστήμης και θεολογίας, μεταξύ τεχνικής προόδου και χριστιανικής πίστεως.

Η χρήση και απολυτοποίηση του ορθού λόγου, δηλαδή το θεμελιώδες αξίωμα του διαφωτισμού, δεν άφηνε χώρο για την θεολογία και την πίστη. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η συστηματική μελέτη και προβληματική των ηθικών προεκτάσεων των βιολογικών και ιατρικών ερευνών, πειραμάτων και εφαρμογών τα οποία ουσιαστικά αλλοιώνουν και παρεμβαίνουν στην ανατομία, την φυσιολογία και την βιολογία έχει την γοητεία του υπερβολικά πολύπλοκου αλλά και προκλητικά τολμηρού, την αίγλη του πολύ ριψοκίνδυνου, την μαγεία του ανεκτίμητα σύγχρονου αλλά και μοναδικά αναγκαίου.

Αυτή η αγάπη στο αληθινό και δυνατό, αλλά και η υπακοή στο αναγκαίο, εξυπηρετούνται από την ενασχόληση με τα θέματα της Βιοϊατρικής Ηθικής και την κατανόηση του αντικειμένου της.

Η βιοηθική, ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος της ηθικής εμφανίσθηκε σχετικά πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, κατ’ αρχήν στην Αμερική και μετά στην Ευρώπη. Η εξέλιξη της βιοηθικής τελευταία αποτελεί συνέπεια των νέων δεδομένων της ιατρικής προόδου και των ερευνών στους τομείς της βιολογίας και της Γενετικής.

Ήδη στα τελευταία δέκα χρόνια άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα κέντρα με αντικείμενο μελέτης προβληματισμούς και προβλήματα σχετιζόμενα με την βιοηθική. Τα κέντρα είναι πολύ λίγα, εν τούτοις η προώθηση του αντικειμένου ήταν και είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Από αυτά προήλθαν ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα και την τελευταία 5ετία τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα σε επίπεδα Master’s και PhD.

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχει μόνον το μάθημα της Ιατρικής Δεοντολογίας, το οποίο διδάσκεται στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης. Όλα αυτά σηματοδοτούν την σημαντικότητα του προβλήματος στο οποίο πλέον ενσκήπτουν επιστήμονες υψηλού επιπέδου.

Στην σημερινή εποχή φαίνεται ότι ο εκφυλισμός του ανταγωνισμού των εξοπλισμών αφήνει περιθώρια μεταφοράς οικονομικών πόρων στην βιοϊατρική έρευνα, ενώ η προηγμένη διαστημική τεχνολογία περνά πλέον στην Ιατρική (Συμφωνία NASA και ΝΙΗ, 28 Μαρτίου 1993) και παράλληλα οι νέες κοινωνικές συνήθειες (άνεση μερίδας πολιτών, πτωχεία άλλων) με τις συνεπάγουσες ψυχολογικές συνέπειες (ψυχολογική αστάθεια, αδυναμία, κ.τ.λ., των ατόμων) και τα σύγχρονα ψυχολογικά προβλήματα από καταστάσεις οι οποίες πρόσφατα απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία, όπως π.χ. η αντιμετώπιση της στειρότητας, ή η ανάγκη επανορθωτικών επεμβάσεων για κοσμητικούς λόγους, εμπλέκουν κοινωνικά και δεοντολογικά χαρακτηριστικά στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Στις μέρες μας παρατηρείται επίσης πολλές φορές θαυμασμός και έκπληξη για τα επιστημονικά επιτεύγματα αλλά και διλήμματα αλλά και με βεβαιότητα από τις άγνωστες ή μη σαφώς ευκρινείς συνέπειες σε άμεσο χρόνο ή στο απώτερο μέλλον για την ανθρωπότητα. Αυτά σε συνδυασμό με την εμπλοκή της νομικής σε ιατρικές πράξεις και τις παρεμβάσεις και της προσπάθειας διατυπώσεως συγχρόνου θεολογικού λόγου εκ μέρους της εκκλησίας οδηγούν σε ραγδαία εξέλιξη του τομέα της βιοηθικής.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η βιοηθική ήρθε ως επείγουσα ανάγκη για την τοποθέτηση του συνόλου των ατόμων ενώπιον των ηθικών προβλημάτων τα οποία συνδέονται με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης για την αντιμετώπιση των διλημμάτων και για την κριτική αξιολόγηση των συνεπειών τις οποίες η νέα γνώση φέρνει στo προσκήνιο της κoινωνικής ζωής, αλλά και όσων ειδικότερα απορρέουν από τα πειράματα της βιοϊατρικής τεχνολογίας, σχετίζονται με την βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου και πολλές φορές επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή του.

Πρέπει να σημειωθεί  ότι για τον αμιγή Ελλαδικό χώρο, με δεδομένη την κατανομή των διαφόρων θρησκειών και δογμάτων και την πολύ μεγάλη (εγγίζουσα το 96% του συνόλου) αναλογία πιστών στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα αφ’ ενός και την συμμετοχή της Εκκλησίας σε Εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους (με αποτέλεσμα την δημιουργία στενής σχέσεως με τους πολίτες της χώρας) αφ’ ετέρου, στην διαμόρφωση πλαισίου βιοηθικής συμβάλλει και ο διατυπούμενος από τους επίσημους Εκκλησιαστικούς φορείς και όργανα, σχετικός εκφερόμενος λόγος. Για τον λόγο αυτό θα επιχειρηθεί εν συντομία, η έκθεση ενδιαφερουσών θέσεων της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θεολογίας.

Διδάσκων: Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας

Βιογραφία

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΔΙΕΥΘYNTHΣ NEW YORK COLLEGE
 • ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ N.Y.C.
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 328/17-12-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • Οικογενειακή καταγωγή: εκ της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
 • Είναι απόγονος των ιερέων: Χαράλαμπος (1760-1829), Δημήτριος (1794-1854), Χαράλαμπος (1835-1895), Σπυρίδων (1840-1899), Στέφανος (1870-1936) και του ιερέως Γεωργίου Χαντζησαλάτα, ο οποίος πήρε μέρος στην Έξοδο του Μεσολογγίου και ως εκ τούτου, είναι μέλος της Αδελφότητας Απογόνων Εξόδου.
 • Απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών

ΠΤΥΧΙΑ Α.Ε.Ι.

 • Πτυχιούχος Ιατρικής (1988)
 • Πτυχιούχος Νομικής (1995)
 • Πτυχιούχος Θεολογίας της Πατριαρχικής Σχολής B.R. (2005)

ΜASTERS (MSc)

 • University of London, Royal Postgraduate School – 1990
 • S.N.S.P.A. Ιnternational Affairs και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • από την Diplomatische Akademie Wien (1997)
 • Διεθνές δίκαιο (1996) U.B.R. «ΝΑΤΟ»
 • CEDS, Γαλλικό Ινστιτούτο (2016) «Δωροδοκία – Δωροληψία»
 • Ινστιτούτο Διπλωματίας και Παγκόσμιων Εξελίξεων 2016 «ΟΗΕ»
 • Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Στρατιωτικής Διπλωματίας

PhD

 • Διδάκτωρ Iατρικών Επιστημών (1992)
 • Doctor Honores 2003, ORADEA
 • Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (2006)
 • Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (2017) Παγκοσμίου Φιλοσοφικού FOROUM (W.F.F.)

ΒΡΑΒΕΙΑ

 •  Έχει λάβει ποικίλες τιμητικές διακρίσεις από διαφόρους Φορείς, τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα.
 • 2005: Α’ Βραβείο «ΙΑΣΩ», ως ο καλύτερος Νέος Ιατρός Μ/Γ
 • 4/10/18: Βραβείο «ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 21ου ΑΙΩΝΟΣ Π.Φ.Φ.»
 • 5/10/18: Βραβείο «ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 21ου ΑΙΩΝΟΣ Π.Φ.Φ.»
 • Πρέσβης Καλής Θελήσεως Κλασικού Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ιδρύματος
 • Τιμητική Διάκριση – Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο  “ΟΛΥΜΠΟΣ” – Το Όραμα των Δελφών – Ζάππειο Μέγαρο 4/7/22

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 • University of Miami (1996)
 • University of London. Royal Medical School
 • Maternal and fedal Medicine (1999)
 • Sterility and fertility (2002)
 • Harvard Medical International, Postgraduate school “Cancer, present
 • advances and future perspectives. University Boston S.U.A. (1695/2004)
 • Διεθνής Ομοιοπαθητική Ιατρική C. Paster Institution (2008)
 • Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας – Deree (2018-2022)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Από το 1992 έως και σήμερα, διετέλεσε, διατελεί και υπηρετεί σε διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές θέσεις.
 • Διετέλεσε Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου (1995) στην Ιερά Νήσο Πάτμο, στο Κ.Θ.Λ., καθώς και στο ΠΙΚΠΑ.
 • Διετέλεσε Ιατρός στην Πολυκλινική Αθηνών (1996), στον Χειρουργικό τομέα.
 • Διετέλεσε Ιατρός στην Β’ Μ/Γ Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου, στην Μ/Η του ΕΚΠΑ.
 • Διετέλεσε Ιατρός στην Α’ Μ/Γ Κλινική του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, στην Μ/Γ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
 • Διετέλεσε Ακαδημαϊκός Πανεπιστημιακός Υπότροφος και Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Carol Davila, αλλά και Λέκτωρ και Επίκουρος Καθηγητής.
 • Από δε τον Οκτώβριο του 2017, ως Καθηγητής στο U.N.Y. και στο University Bolton.
 • Διετέλεσε Επισκέπτης Ιατρός στο University of Miami (1996), υπό τον
 • Καθηγητή Πανεπιστημίου Α. Τζάκη, λαμβάνοντας μέρος και στην μετάφραση του Ιατρικού Χειρουργικού Εγχειριδίου.
 • Διετέλεσε Επισκέπτης Ιατρός στο University of Boston (1999), υπό τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Μ. Σιουρή.
 • Μετά από πρόταση του Ακαδημαϊκού Λουκά Παπαδήμα, καθώς και του Sir Christopher Pissarides, Regius Professor of Economics and Nobel Laureate in Economic Sciences, προς το Ελληνικό Φιλοτελικό Μουσείο ΕΛΤΑ Ελλάδος, έγινε γραμματόσημο για τα 30 χρόνια της ιατρικής του υπηρεσίας.
 • Διδάσκων Καθηγητής στο Ιατρικό Δίκαιο, στο Α.Π.Θ. – Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Κατέχει επίσης πτυχία γλωσσομάθειας Αγγλικών, Γαλλικών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Κατάρτισης στην Διεθνή Ομοιοπαθητική Ιατρική, στη  Νοηματική Γλώσσα και στους Υπολογιστές E.C.D.L.
 • Υπηρέτησε πλήρη στρατιωτική θητεία στην ΑΣΔΕΝ.
 • Από το 2017, κατόπιν προτάσεως του Ακαδημαϊκού Η. Μουτσόπουλου και του Χ. Ρούσσου καθώς και του Ακαδημαϊκού Γ. Σκαλκέα, λαμβάνει μέρος στα Δ.Σ. της Ακαδημίας Αθηνών.
 • Υπότροφος ΙΚΥ και Ι.Σ.Ν., Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και του Ωνασείου Ιδρύματος.
 • Καθηγητής – Ερρίκος Ντυνάν – Μετεκπαιδευτικά μαθήματα (2019-2021).

Εργογραφία

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο συγγραφικό έργο συγκαταλέγονται: 3.000 ομιλίες, 215 άρθρα, 125 μελέτες, 1.000 εργασίες, 280 ανακοινώσεις, 317 e-posters, συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά, πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με διάφορα βιβλία ιατρικού, νομικού, θεολογικού και φιλοσοφικού περιεχομένου δημοσιεύματα.

 • Είχε την επιστημονική επιμέλεια και προλόγισε σε 7 βιβλία.
 • Συμμετείχε στο Ημερολόγιο Kefalos 2019.
 • Συμμετείχε στην Λογοτεχνική Εγκυκλοπαίδεια Λογοτεχνών Kefalos 2019.
 • Λαμβάνει μέρος ως Ομιλητής σε διάφορα Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 1. Investigatti anatomo-patologice in tumorile osoase, Α΄Βραβείο Συγγραφής, Editura medicala 1995, σελ. 172, Μ. 17x24cm, ISBN: 973-39-0289-6
 2. O.N.U. Rolul sau in mentjinerea pacci si securitajii internationale, σελ. 304, Μ. 17×24 cm, ISBN: 973-45-0204-2 [1997]
 1. NATO intre cectitudini si dileme, Α΄ΒραβείοΣυγγραφής, σελ. 364, Μ. 17×24 cm, ISBN: 973-45-0240-9 [1998]
 1. LUMEA VECHILOR GRECI INTRE DIONISIAC SI APOLINIC, σελ. 200,  Μ. 11,5×16,5 cm, ISBN: 973-99870-0-1 [2001]
 1. PERCEPTII ASUPRA CONFICURAJIEI RELATIILOR INTERNATIONALE IN ANII ’90,  σελ. 647, Μ. 14×20,5 cm, ISBN: 973-716-306-0 (10) [2006]
 1. Εμμηνόπαυση, Βραβείο τάξεως Θετικών Επιστημών. Τάδε Έφη εκδ., σελ. 450, Μ. 14×20,5 cm, ISBN: 978-960-89201-7-0 [21-04-2008]
 2. Αληθινά σενάρια, Τάδε Έφη εκδ., σελ. 150, Μ. 11×16 cm, ISBN: 978-960-98844-2-6 [03-07-2009]
 1. Ιατρική & ηθική δεοντολογία: Διλήμματα, μύθος ή πραγματικότητα, Α΄Βραβείο Συγγραφής Διεθνές Γερουλάνιο Ίδρυμα. ISBN: 978-960-93-1817-4 [09-02-2010]
 1. Νόμοι και κώδικες της Ιατρικής, Τάδε Έφη, ISBN: 978-960-98844-6-4 [16-08-2010]
 2. Kάπνισμα: Πρόωρος τοκετός, Α΄Βραβείο Συγγραφής. Τάδε Έφη, ISBN: 978-960-9543-01-9 [19-08-2011]
 1. Μονογραφία «Συμμαχία κατά του Καπνίσματος», πρόωρος τοκετός, θεραπευτικές εξελίξεις – Παρόν και Μέλλον, 9ο Διεθνές Αντικαπνιστικό Φεστιβάλ 2010, Α΄ Βραβείο Καλύτερης Ιατρικής Μονογραφίας 2010, από την Ελληνικό Αντικαρκινική Δράση. σελ. 121, σχήμα 13Χ20.
 2. Επείγουσα Μαιευτική – Γυναικολογία, εκδ. ΣΕΜΕΛΗ, 2015, σελ. 375, Μ. 15,8×22 cm, ISBN: 978-960-93-4578-1 [19-11-2012]
 3. Αρχές Βιοηθικής: Καθολικών, εκδ. ΣΕΜΕΛΗ, 2014, σελ. 200, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-81914-0-2 [22-04-2015]
 4. Εξ’ αρχής, Bραβευμένο βιβλίο 7ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού ΕΠΟΚ, 2016, εκδ. ΣΕΜΕΛΗ, 2013, σελ. 80, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-81914-1-9 [22-02-2015]
 5. Εξουσία Ιατρικής Ηθικής, εκδ. ΣΕΜΕΛΗ, 2014, σελ. 190, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-81914-3-3 [24-02-2016]
 6. Εύας δυστοκία: Δυστοκία πρωτόπλαστης, εκδ. ΣΕΜΕΛΗ, 2016, σελ. 150, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-81914-2-6 [24-02-2013]
 7. Θεραπευτική Ιατρικής Θεολογίας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2016, Μ. 11×17 cm, σελ. 138, ISBN: 978-618-81914-5-7 [22-03-2016]
 8. Καλάσα: Από τους Αλεξανδρινούς χρόνους έως σήμερα, Τάδε Έφη, Μ. 11×17, σελ. 215, Διεθνές Ευρωπαϊκό Κλασικό Ίδρυμα (πρόλογος Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησαλάτας), ISBN: 978-960-98844-7-1 [16-08-2011]
 9. Λεξικό κλασσικό, Τάδε Έφη, Μ. 11×17, σελ. 120, ISBN: 978-960-98844-8-8 [16-08-2010]
 10. Ποιητικά ανάμικτα, Υποψήφιο Ακαδημίας Αθηνών 25-4-2016, Βραβείο Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών. εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2016, σελ. 210, Μ. 11×18 cm, ISBN: 978-618-81914-4-0 [24-02-2016]
 11. Α.Μ. Βασιλεύσαντος. Α΄ Βραβείο 4ου Πανελληνίου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2012 ΕΠΟΚ (Πρεσβεία Κύπρου). εκδ. Τάδε Έφη, 2013, σελ. 73,  Μ. 11×17 cm.
 1. Γραφής Έργα, εκδόσεις Ωρίωνας, σχήμα 17Χ24, σελ. 239. Σελίδα 228 (Η Θάλασσα, Ίμια, Ο Πόλεμος, Φως πνευματικό), ISBN: 978-960-98859-6-6 [2011]
 2. Γέροντες της Ορθοδοξίας. εκδ. Ελεύθερη Ώρα, Μ. 11Χ16, σελ.80.
 3. Περί των εσχάτων ημερών και της μελλούσης Κρίσεως. εκδ. Ελεύθερη Ώρα, Μ. 11Χ16, σελ. 80, 2012.
 1. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ – ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΔΙΕΘΝΩΣ. εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 14Χ21, σελ. 548, ISBN: 978-618-81914-9-5
 2. ΗΘΙΚΗ – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ. εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2016, σελ. 402, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-81914-7-1
 3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Μ/Γ. εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2016, σελ. 336, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-81914-6-4
 4. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2016, σελ. 293, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-81914-8-8
 5. Σύγχρονες Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στη Γεροντολογία και Γηριατρική (Κεφάλαιο 1: Κοινωνική
 6. Γεροντολογία 1.11 Υγεία,  Ποιότητα ζωής, επικοινωνία υπερηλίκων Αγίων της εκκλησίας μας).  εκδ. ΣΥΝΕΔΡΟΝ, Αθήνα 2004, σελ. 302, Μ. 17x24cm ISBN: 960-8004-28-1
 7. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2018, σελ. 412, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-83137-3-6
 8. ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2018, σελ. 492, Μ. 11×17 cm,  ISBN: 978-618-83137-4-3
 1. ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, σελ. 724, Μ. 11×17 cm,  ISBN: 978-618-83137-0-5
 1. ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2018, σελ. 448, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-83137-1-2
 2. ΙΗΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 2 εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2018, σελ. 102, Μ. 11×17 cm,  ISBN: 978-618-83137-2-9
 1. ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ εκδ. Στιγμή, 2018, σελ. 125, Μ. 11×17 cm,  ISBN: 978-618-83137-5-0
 1. ΑΝΑΜΕΣΑ εκδ. Στιγμή, 2019, σελ. 150, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-83137-6-7
 1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ εκδ. Στιγμή, 2019, σελ. 310, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-83137-7-4
 2. Στα άδυτα της Ελληνικής Μασονίας εκδ Ελεύθερη Ώρα, Μ. 11Χ16, σελ. 80, 2012.
 3. Αντίχριστος (2019), εκδ. Στιγμή, 2019, σελ. 306, Μ. 11×17 cm,   ISBN: 978-618-83137-8-1
 1. Άγιοι της Ιατρικής επιστήμης, (2021), εκδ. Τάδε Έφη, 2021, σελ. 530, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5480-35-6
 2. Μετά θάνατον ζωή – Viata dupa moarte, (2021,) εκδ. Τάδε Έφη, 2021, σελ. 216, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5480-32-5
 3. Βιοηθική & Ιατρικό βιοδίκαιο, (2021), εκδ. Τάδε Έφη, 2021, σελ. 168, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5480-34-9
 4. Ιατροί λόγιοι της Επανάστασης, (2021) εκδ. Τάδε Έφη, 2021, σελ. 138, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5480-31-8
 5. Η άλλη όψη – Μακάριος, (2021), εκδ. Τάδε Έφη, 2021, σελ. 342, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5480-33-2
 6. Κ.Π. Καβάφης, (2021) εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2021, σελ. 208, Μ. 11×17 cm,  ISBN: 978-618-5584-04-7
 1. Κυκλάμινα & Κάκτοι, (2021), εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, 2021, σελ. 64, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-83137-9-8
 2. 65 Χρόνια Ιστορίας (1956-2021), Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών, (2021), Αντώνης Καβάγιας & Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, σελ. 120, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-00-2864-5 (Αρ. 83339).
 3. Σκαιές Πύλες, (2021), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, σελ. 79, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5584-00-9 (AP83.239).
 4. Επίκληση, (2021), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ,  σελ. 92, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5584-01-6 (AP. 83.240).
 1. Ύμνοι, (2021), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ,  σελ. 86, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5584-02-3 (AP. 83.242).
 1. Χρησμός, (2021), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ,  σελ. 102, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5584-03-0 (AP. 83.243).
 1. Ηλιαχτίδες, 30+1 Συλλογικά διηγήματα (2021), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, σελ. 190, Μ. 17×24 cm,  ISBN: 978-618-85468-2-0.
 2. Θεού πνοή, (2022), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, σελ. 510, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5584-05-4 (Αρ. 96680).
 3. Ημέρες Κυρίου, (2022), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, σελ. 310, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5584-06-1 (Αρ. 96680).
 4. Ιατρική και Δικαιοσύνη, (2022), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, σελ. 292, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5584-07-8 (Αρ. 96680).
 5. Πέραν του καλού και του κακού, (2022), Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, εκδ. ΣΤΙΓΜΗ, σελ. 411, Μ. 11×17 cm, ISBN: 978-618-5584-08-5 (Αρ. 96680).

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
 • Μέλος Ιατρών Χωρίς Σύνορα
 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου B.R.
 • Μέλος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
 • Μέλος Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος.
 • Μέλος Ιατροχειρουργικής Εταιρείας.
 • Ακόλουθος Βρετανικής Βασιλικής Ακαδημίας Μαιευτήρων-Γυναικολόγων.
 • Μέλος Διεθνούς Ρομποτικής Χειρουργικής Εταιρείας.
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών και Σύμβουλος Δ.Σ. της ΕΕΙΛ 2018 – 2021 καθώς και Γενικός Γραμματέας 2021 – 2024.
 • Μέλος Διεθνούς Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών.
 • Μέλος Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων Ελλάδος.
 • Μέλος Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Ελλάδος.
 • Τακτικό Μέλος Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού – Α’ Ακαδημίας Ελλάδος.
 • Μέλος του Ελληνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Κυπρίων και μέλος του Δ.Σ.
 • Μέλος του Κέντρου Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών Ελλάδος.
 • Μέλος Ινστιτούτου Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων – Deree.
 • Μέλος Ομάδας Πεζογραφίας και Ποιήσεως Βρετανικού Συμβουλίου Αθηνών.
 • Μέλος Διεθνών Βραβείων Giuseppe Sciacca (Αρ. Μητρώου: 1176/Νο 5/Χ. 19).
 • Επίτροπος Ιατρικών Επιστημών του Δ.Σ. του Παγκοσμίου Πνευματικού Κέντρου “ΟΛΥΜΠΟΣ” 2021 – 2025.
 • Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 2017 – 2021 και 2021 – 2025.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

2o Mέρος - Βιοηθική και Ιατρικό Βιοδίκαιο

1
2o Mέρος – Βιοηθική και Ιατρικό Βιοδίκαιο
2
2o Mέρος – Βιοηθική και Ιατρικό Βιοδίκαιο
10 questions