1o Mέρος – Ερμής ο Τρισμέγιστος

Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος θεωρείται πρόδρομος του Γνωστικισμού, του Ερμητισμού, της αλχημείας, των διδασκαλιών των Ναϊτών, της Μασονίας κ.λπ. Ειδικότερα, του αποδίδεται η συγγραφή του Κυμβαλείου – της βάσης της σοφίας του Ερμητισμού…

1 εγγεγραμμένος φοιτητής

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 310 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 248 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 223,2 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

1ο Μέρος – Ερμής ο Τρισμέγιστος

Χρονική Διάρκεια: 2 Μήνες

Κόστος Μαθήματος: 124 ευρώ

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
  • ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟ ΕΡΜΗΤΙΚΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

I. Ποιμάνδρης.

II. Καθολική ομιλία.

III. Ο Ιερός Λόγος του Ερμή του Τρισμέγιστου.

IV. Το Κύπελλο ή η Ενότητα.

V. Σχετικά με το ότι ο Θεός είναι αόρατος και ταυτόχρονα στον υψηλότερο βαθμό φανερός.

VI. Σχετικά με το γεγονός ότι το Αγαθό υπάρχει μόνο στον Θεό και πουθενά αλλού.

VII. Το μεγαλύτερο κακό για τους ανθρώπους είναι η άγνοια του Θεού.

VIII. Σχετικά με το γεγονός ότι κανένα πλάσμα δεν χάνεται και ότι η πλάνη είναι αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν καταστροφή και θάνατο της αλλαγής.

IX. Περί Σκέψης και Αισθήματος.

X. Βασικό.

XI. Ο Νους στον Ερμή.

Πρόλογος

Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος θεωρείται πρόδρομος του Γνωστικισμού, του Ερμητισμού, της αλχημείας, των διδασκαλιών των Ναϊτών, της Μασονίας κ.λπ. Ειδικότερα, του αποδίδεται η συγγραφή του Κυμβαλείου – της βάσης της σοφίας του Ερμητισμού. Τα θεολογικά του έργα εκτείνονται σε 17 πραγματείες του Corpus Hermeticum.

Η θεολογική διδασκαλία του ηττήθηκε στην ιδεολογική της αντιπαλότητα με τον χριστιανισμό, αλλά η φυσικο-επιστημονική του διδασκαλία κυριάρχησε μέχρι τον Διαφωτισμό, ενώ επιβιώνει μέχρι τον 21ο αιώνα με τη μορφή της αστρολογίας και της θεωρίας των πλανητικών αντιστοιχιών.

Ερμητισμός

Ένα σύστημα φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων που περιέχεται σε περισσότερες από 40 ελληνικές, αραβικές και λατινικές πραγματείες που ανάγονται στον Ερμή Τρισμέγιστο. Οι απαρχές του Ερμητισμού χρονολογούνται στον 3ο αιώνα π.Χ., ενώ η διαμόρφωσή του έγινε τον 1ο – 4ο αιώνα.

Τα κείμενα του Ερμητισμού περιείχαν τις απόψεις των Πλατωνιστών και των Πυθαγορείων, σχετικά με την προέλευση του κόσμου, τον Θεό και τις εκπορεύσεις Του στη φύση, προβλήματα σωτηριολογίας και εσχατολογίας (κύρια συστατικά της είναι η αλχημεία και η αστρολογία). Ο επακόλουθος εσωτερισμός και η θεοσοφία επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τα κείμενα «Ποιμάνδρης» και «Ο σμαραγδένιος πίνακας του Ερμή».

Οι 7 Αρχές του Ερμητισμού

  1. Η Αρχή της Νοητικότητας: Η Αρχή της Νοητικότητας ενσωματώνει την ιδέα ότι «Όλα είναι Νους». Ό, τι συμβαίνει πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας ψυχικής κατάστασης που προηγείται. Για να υπάρξει οτιδήποτε, οι σκέψεις έπρεπε να σχηματιστούν πρώτα, οι οποίες στη συνέχεια σχηματίζουν φυσική πραγματικότητα ή εκδήλωση. “Οι σκέψεις σας είναι σπόροι, φυτέψτε θετικούς σπόρους στον μυαλό σας.”
  2. Η Αρχή της Αντιστοιχίας (Αναλογίας): Η αρχή της Αντιστοιχίας εκφράζει την ιδέα ότι υπάρχει πάντα αντιστοιχία μεταξύ των νόμων των φαινομένων των διαφόρων «επιπέδων» της ύπαρξης και της ζωής. Όπως παραπάνω, έτσι παρακάτω… όπως παρακάτω, έτσι παραπάνω. Αυτή η αρχή δηλώνει ότι υπάρχει μια αρμονία, συμφωνία και αλληλογραφία μεταξύ αυτών των επιπέδων, που ορίζεται ως: Το Μεγάλο Φυσικό Επίπεδο Το Μεγάλο Ψυχικό Επίπεδο Το Μεγάλο Πνευματικό Επίπεδο
  3. Η Αρχή της Δόνησης: Αυτό επεξηγεί την ιδέα ότι η κίνηση είναι εμφανής σε οτιδήποτε στο Σύμπαν, ότι τίποτα δεν στηρίζεται, και όλα κινούνται, δονείται και κύκλοι. Αυτή η αρχή εξηγεί ότι η διάκριση μεταξύ εκδηλώσεων του Υλικού, της Ενέργειας, του Νου και ακόμη και του Πνεύματος, είναι το αποτέλεσμα μόνο διαφορετικών «δονήσεων». Όσο υψηλότερο είναι ένα άτομο στην κλίμακα, τόσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός δόνησης. Εδώ, Το Όλο λέγεται ότι βρίσκεται σε άπειρο επίπεδο δόνησης, σχεδόν στο σημείο να βρίσκεται σε ηρεμία. Λέγεται ότι υπάρχουν εκατομμύρια σε εκατομμύρια διαφορετικών βαθμών μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου, Το Όλο και των αντικειμένων της χαμηλότερης δόνησης. Η Διανοητική Μετάδοση περιγράφεται ως η πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής. Η αλλαγή της ψυχικής κατάστασης είναι η αλλαγή της δόνησης. Κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό με μια προσπάθεια του Will, μέσω «σκόπιμης προσοχής» σε μια πιο επιθυμητή κατάσταση.
  4. Η Αρχή της Πολικότητας: Η Αρχή της Πολικότητας ενσωματώνει την ιδέα ότι όλα είναι διπλά, όλα έχουν δύο πόλους και όλα έχουν το αντίθετο. Όλα τα εκδηλωμένα πράγματα έχουν δύο πλευρές, δύο όψεις ή δύο πόλους. Όλα “είναι” και “δεν είναι” ταυτόχρονα, όλες οι αλήθειες είναι μόνο μισές αλήθειες και κάθε αλήθεια είναι μισή ψευδής, υπάρχουν δύο πλευρές σε όλα, τα αντίθετα έχουν τη φύση τους αλλά ταυτόχρονα διαφορετικά, τα άκρα συναντιούνται και όλα τα παράδοξα μπορεί να συμβιβαστούν.
  5. Η Αρχή του Ρυθμού: Η Αρχή του Ρυθμού εκφράζει την ιδέα ότι σε όλα υπάρχει μια μετρούμενη κίνηση, ένα προς και από, μια ροή και εισροή, μια ταλάντευση προς τα πίσω και προς τα εμπρός, μια κίνηση σαν εκκρεμές. Υπάρχει ρυθμός μεταξύ κάθε ζεύγους αντιθέτων ή πόλων και σχετίζεται στενά με την Αρχή της Πολικότητας. Μπορεί να φανεί ότι αυτή η Αρχή επιτρέπει τη μετάβαση από τον ένα πόλο στον άλλο, και όχι απαραίτητα πόλους ακραίων αντιθέτων.
  6. Η Αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος: Εξηγεί ότι υπάρχει μια αιτία για κάθε αποτέλεσμα και ένα αποτέλεσμα για κάθε αιτία. Επίσης δηλώνει ότι δεν υπάρχει τυχαία ευκαιρία, ότι η πιθανότητα είναι απλώς ένας όρος που υποδεικνύει τις υπάρχουσες αιτίες που δεν αναγνωρίζονται ή δεν γίνονται αντιληπτές. Η Αρχή διευκρινίζεται στο κεφάλαιο Αιτία.
  7. Η Αρχή του Γένους: Η Αρχή του Φύλου ενσωματώνει την ιδέα ότι το φύλο εκδηλώνεται σε όλα. Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι αυτό δεν σχετίζεται ρητά με την κοινώς κατανοητή έννοια του σεξ, αλλά μάλλον “… να γεννήσουμε, να δημιουργήσουμε, ή να παράγουμε …” γενικά. Το φύλο εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα ως θηλυκές και αρσενικές αρχές. Το Mental Gender περιγράφεται ως μια ερμητική έννοια που σχετίζεται με τις θηλυκές και τις αρσενικές αρχές. Δεν αναφέρεται στο φυσικό φύλο κάποιου, ούτε υποδηλώνει ότι κάποιος συγκεκριμένου φύλου έχει απαραίτητα ένα αντίστοιχο ψυχικό φύλο. Στην ιδανική περίπτωση, κάποιος θέλει να έχει ένα ισορροπημένο διανοητικό φύλο. Η ιδέα που παρουσιάζεται στο Κυμβάλειον δηλώνει ότι το φύλο υπάρχει σε όλα τα επίπεδα ύπαρξης (Φυσική, Ψυχική και Πνευματική) και αντιπροσωπεύει διαφορετικές πτυχές σε διαφορετικά επίπεδα. Όλα και όλοι περιέχουν αυτά τα δύο στοιχεία ή αρχές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

1
Ενότητα Πρώτη
2
1o Mέρος – Ερμής ο Τρισμέγιστος
48 questions