Μέρος 8 – Φασματική ταξινόμηση άστρων

Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τα φάσματα όλων των αστεριών, που δεν είναι όλα ίδια, αλλά διαφέρουν με τη θερμοκρασία και τη χημική τους σύνθεση. Το φάσμα κάθε αστεριού αλλάζει σταδιακά, καθώς το αστέρι ξοδεύει τα πυρηνικά καύσιμα και αλλάζει τη χημική του σύνθεση. Ο φοιτητής θα μάθει ότι τα φάσματα των αστεριών χρησιμοποιούνται για την ταξινόμησή τους σε ένα αστρικό σύστημα ταξινόμησης (σύμφωνα με τον Morgan-Keenan, MK) που ταξινομεί τα αστέρια στους φασματικούς τύπους Q, W, O, B, A, F, G, K, M, N, R S. Τα φάσματα των αστεριών επιτρέπουν την ταξινόμηση με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε φάσματος.

14 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

1
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ
63

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

2
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ Ερωτήσεις
92 questions

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ