Σωκράτης, ο Άγιος της Φιλοσοφίας

Ο Σωκράτης πίστευε ότι ο άνθρωπος οφείλει να γνωρίσει, μέσα από τη συνεχή αναζήτηση, τις σταθερές και αναλλοίωτες Αρχές, οι οποίες δεν είναι προσιτές στις αισθήσεις. Τη γνώση τους επιτυγχάνει ο άνθρωπος μέσω της λογικής του, την οποία πρέπει να καλλιεργεί και να χρησιμοποιεί. Αυτή η γνώση οδηγεί τον άνθρωπο στην πραγματική ευδαιμονία. Ο Σωκράτης έλεγε «ουδείς εκών κακός», δηλαδή κανένας δεν είναι με τη θέλησή του κακός, αλλά η κακία του είναι το αποτέλεσμα της άγνοιας της Αρετής.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced