Παιδεία και Γλώσσα

Επιμέλεια – Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης.
Η Ελληνική Παιδεία και η Ελληνική γλώσσα αποτελούν την κορύφωση του ανθρωπίνου πνεύματος, ερμηνεύουν και εξηγούν όλα τα θέματα και τους προβληματισμούς των κοινωνικών αναζητήσεων και συντελούν στην εξύψωση της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από τις ασύγκριτες ερμηνείες που προκύπτουν από τις σε βάθος νοήματος αναζητήσεις των λέξεων της Ελληνικής γλώσσας.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced