Ο Θεός και τα ρομπότ

Επιμέλεια – Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης.
Εάν αυτό μας το μάθημα θέλουμε να σημαίνει κάτι, πρέπει να είναι μια ρεαλιστική ανάλυση πραγματικών προβλημάτων υπό το πρίσμα της επιστήμης της κυβερνητικής και με φόντο τη θρησκεία. Το πνεύμα με το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι το πνεύμα του χειρουργείου και όχι του τελετουργικού θρήνου για τον νεκρό. Η σχολαστικότητα δεν έχει θέση εδώ, γιατί θα συνόρευε με τη βλασφημία.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced