Ο θαυμαστός κόσμος των Fractals

Επιμέλεια – Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης.
Σε αυτό το μάθημα οι Heinz-Otto Peitgen και Peter H. Richter μάς εισάγουν στον θαυμαστό κόσμο των Fractals με τρόπο απλό και κατανοητό ακόμη και για κάποιον εντελώς αμύητο στα μαθηματικά και τη φυσική.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced
Ο Θαυμαστός Κόσμος των Φράκταλς
4
125€ 100€
4
4 (6)
Σε αυτό το μάθημα οι Heinz-Otto Peitgen και Peter H. Richter μάς εισάγουν στον θαυμαστό κόσμο των Fractals με τρόπο απλό και κατανοητό ακόμη και γι...
1 Lectures
Add to Wishlist
125€ 100€