Ο Ελληνισμός της Διασποράς (από το 1600 ως το 800 π.Χ.)

Στο μάθημα αυτό σκιαγραφείται το γενικότερο  πολιτισμικό  καθώς και  γεωπολιτικό τοπίο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στο διάστημα 1600-1200 π.Χ., το οποίο από πλευράς Ελληνικού ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται από την σχηματοποίηση και εξάπλωση του Μυκηναϊκού, αποδεδειγμένα πρώτου και κοινωνικοπολιτικά οργανωμένου και με όργανο γλωσσικής επικοινωνίας  Ελληνικού  πολιτισμού στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο, εκ παραλλήλου με τη φάση της βαθμιαίας υποχώρησης του άλλου μεγάλου πολιτισμού στον ίδιο χώρο, ήτοι του Μινωικού που κυριαρχούσε εκεί πριν την εμφάνιση των Μυκηναίων.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced