Μέρος 6 – Μέλαν σώμα

Σε αυτό το μάθημα ο φοιτητής θα μάθει τι είναι το μέλαν σώμα. Ένα ιδανικό σώμα χρήσιμο για τη θεωρητική μελέτη του φωτός, της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπει ένα σώμα. Θα κατανοήσει το πώς η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που εκπέμπεται από ένα μέλαν σώμα σε όλα τα μήκη κύματος, εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σώματος, το πώς η μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του Maxwell συμπληρώνεται από τη θεωρία του μέλανος σώματος του Max Planck και σε ποιο βαθμό η σύγχρονη αστροφυσική βασίζεται σε αυτά, μαζί με την πυρηνική φυσική και την κβαντική θεωρία. Ο φοιτητής θα αντιληφθεί ότι το μέλαν σώμα προβλέπει ικανοποιητικά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα αστέρια και πολλά άλλα σώματα. Θα μάθει πώς η ισχύς της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ενός σώματος συγκεκριμένης θερμοκρασίας είναι ανάλογη με την τέταρτη δύναμη της θερμοκρασίας του σώματος, όπως αποδεικνύεται από τον νόμο Stefan-Boltzmann. Θα συνειδητοποιήσει ότι το “χρώμα”, ο δείκτης χρώματος, ενός μέλανος σώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σώματος. Τέλος, θα καταλάβει το νόμο του Wien σχετικά με την εξάρτηση της μέγιστης εκπομπής στο φάσμα του σώματος με τη θερμοκρασία.

14 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

ΜΕΡΟΣ 6 - ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ

1
ΜΕΡΟΣ 6 – ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ
30
2
ΜΕΡΟΣ 6 – ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ Ερωτήσεις
58 questions