Μέρος 2 – Γνωριμία με την Αστροφυσική Β΄

Σε αυτό το μάθημα θα διδαχθούμε πώς η επιστήμη επιτρέπει να γνωρίζουμε, να κατανοούμε και να προβλέπουμε κάποια αστρονομικά φαινόμενα. Διδάσκεται πώς δημιουργείται η ενέργεια στα άστρα. Γίνεται εξοικείωση του φοιτητή με παρατηρήσεις του σύμπαντος, των διαφόρων αστρονομικών αντικειμένων σε διάφορα μήκη κύματος αόρατα στα μάτια των ανθρώπων. Παρατηρώντας ουράνια σώματα σε διάφορα μήκη κύματος, λαμβάνουμε συμπληρωματικές πληροφορίες και κατανοούμε καλύτερα τα σχετικά φαινόμενα.

14 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

Γνωριμία με την Αστροφυσική

1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
90

COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

2
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Ερωτήσεις
19 questions

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ