Κοσμικός Αιθήρ

Στο μάθημα αυτό, ο διδασκόμενος ενημερώνεται για το σύνολο των λογικών απόψεων των φιλοσόφων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου για την ύπαρξη του κοσμικού Αιθέρα, με λογικούς συνειρμούς και πρακτικές πληροφορίες τις οποίες ομάδες ειδικών των σύχγρονων επιστημών αποδέχονται, ενισχύοντας την οντολογική διάσταση του κοσμικού Αιθέρα σε επίπεδο πρακτικής επιστήμης.