Κοινωνική Οργάνωση Αστικού Χώρου

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση του αστικού χώρου, όπου το αστικό φαινόμενο θεωρείται ως ένα καθολικό κοινωνικό φαινόμενο. Αναλύονται διεξοδικά οι αντιλήψεις που αφορούν την κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη μετα-βιομηχανική κοινωνία. Στο δεύτερο μέρος, ο αστικός χώρος αναλύεται στη βιωματική και τη συμβολική του διάσταση. Το τρίτο μέρος εξετάζει την κοινωνική διάρθρωση και τη μεταλλαγή του σύγχρονου αστικού χώρου.
Ένας στόχος για την κοινωνιολογική θεωρία είναι να σχεδιάσει το δρόμο από έναν αστισμό βασισμένο στην εκμετάλλευση σ’ έναν αστισμό κατάλληλο για το ανθρώπινο γένος. Όσο γι’ αυτό που μένει στη συλλογική συνείδηση είναι να φέρει σε πέρας έναν τέτοιο μετασχηματισμό.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced